Leto 2023

PROGRAM PUTOVANJA:

Dan polaska – poletanja aviona je datum iz tabele. Prvi dan: sastanak putnika dva sata pre poletanja
kod šaltera Belvi Travel na beogradskom aerodromu “Nikola Tesla”. Obavezno jedan dan pre putovanja proveriti tačno vreme i
mesto sastanka putnika i poletanja aviona. 2-10/11.dan: boravak u izabranom terminu i objektu sa izabranim uslugama. 11/12.dan
(poslednji dan boravka): napuštanje objekta, poletanje iz Preveze prema planu letenja. Sletanje u Beograd. Kraj usluga.

JEDINSTVENA CENA ARANŽMANA – AVIONOM – PO OSOBI U EUR

CENA UKLJUČUJE: APARTMANSKI SMEŠTAJ + AVIO PREVOZ + AVIO TAKSE + TRANSFER

 

vile / apartmani

6

usluga

6

JUN

18

JUN

28

JUL

9

JUL

19

JUL

30

AVG

9

AVG

20

AVG

30

SEP

10

broj noćenja 444

10

11

10

11

10

11

10

11

10

 

               SIVOTA                                                                                                                   CENE PO OSOBI U EUR

 

MOSCHOU

vila A kat.

TV, wi-fi,

klima (doplata)

studio 02                 NA

429

499

559

599

579

599

549

499

429

pomoćni ležaj         NA

379

379

379

379

379

379

379

379

379

apartman 03          NA

409

459

519

549

529

549

509

459

409

apartman 04          NA

389

429

479

509

489

509

469

429

389

 

IRIDA  vila A kat.

TV, wi-fi,

klima (doplata)

studio 02                NA

429

499

559

599

579

599

549

499

429

dete 2-18 god.

269

269

269

269

269

269

269

269

269

BESPLATNO BORAVI JEDNO DETE OD 2-18g. I KORISTI TREĆI POMOĆNI LEŽAJ (sofa)

3.pomoć.ležaj/sofa

379

379

379

379

379

379

379

379

379

 

NA – najam studija/apartmana; studio 02 – dvokrevetni studio + pomoćni ležaj prema potrebi; apartman 03 – trokrevetni apartman
+ pomoćni ležaj prema potrebi; apartman 04 – četvorokrevetni apartman.
JEDINSTVENA CENA ARANŽMANA: cena je po osobi, naznačena je u EUR (din. plaćanje), za svaki termin, objekat i uslugu.
POPUSTI i PROVIZIJE se ne odnose na aerodromske takse i transfer.

JEDINSTVENA CENA ARANŽMANA – AVIONOM OBUHVATA:
• usluge smeštaja (10/11 noćenja) na bazi najma studija / apartmana u izabranom terminu prema tabeli
• avio – čarter let na relaciji Beograd – Preveza – Beograd sa obrokom tokom leta. Let br.JU9668/9, u 07:00-09:20/10:05-10:25.
• aerodromske takse za čarter let u iznosu od 40,18€ (aerodrom Beograd 21,61€, aerodrom Preveza 17,59€, RF taksa 0,98€),
aerodromske takse i eventualne doplate za gorivo su sastavni deo paket aranžmana, samim tim je i njihova promena dozvoljena
do momenta polaska, ukoliko dođe do povećanja ili smanjenja.
• doplatu za gorivo – YQ taksu po osobi (za odrasle i decu preko 2 g.). YQ taksa predstavlja nadoknadu za gorivo i definisana je
ugovorom sa avio prevoznikom. Iznos YQ taksi je podložan promeni i zavisi od promene cene goriva na tržištu. U slučaju povećanja
putnik je dužan da izvrši doplatu pre započetog putovanja.
• troškove transfera aerodrom – apartman – aerodrom.
• servis predstavnika agencije i troškove organizacije programa.

JEDINSTVENA CENA ARANŽMANA – AVIONOM NE OBUHVATA:
• turističku taksu – 0,5€ dnevno, plaća se po studiju ili apartmanu. Plaćanje na recepciji.
• troškove međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja. Informaciju o uslovima i iznosu osiguranja dobićete u agenciji.

Doplata za dodatni prevoz iz Novog Sada – transfer do/od aerodroma u Beogradu, cena po osobi za povratnu vožnju – 3.200 rsd.
Minimum 4 platežne osobe. Transfer započinje 3-4 sata pre vremena sastanka putnika na aerodromu u Beogradu.

USLOVI PLAĆANJA:

Cene paket aranžmana su izražene u EUR. Plaćanje je dinarsko po zvaničnom srednjem kursu NBS na
dan uplate. Ukoliko aranžman nije plaćen u celosti, ostatak duga se izražava u evrima i plaća se prema kursu na dan uplate.
• gotovinski ili platnim karticama Visa, Mastercard, Maestro, American Express i Dina, rezervacija aranžmana se obezbeđuje
uplatom akontacije u iznosu od 40% od vrednosti aranžmana, a ostatak se plaća najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje.
• plaćanjem na rate (do 9 mesečnih rata, bez uplate akontacije i bez kamate) – kreditnim karticama Intesa banke (Visa i
Mastercard), plaćanje prilikom rezervacije.
• čekovima građana sa odloženim plaćanjem do 15. decembra 2023., rezervacija aranžmana se obezbeđuje uplatom akontacije u
iznosu od 40% od vrednosti aranžmana, a za ostatak se deponuju čekovi najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje.
• administrativnom zabranom preduzeća sa kojima Belvi d.o.o. ima potpisan Ugovor o administrativnoj zabrani.
• virmanskom uplatom pojedinaca ili preduzeća na osnovu izdate fakture.
Belvi d.o.o. zadržava pravo da odredi posebne uslove plaćanja za specijalne vrste aranžamana ili promotivne ponude.

OPŠTE NAPOMENE:

Posebna napomena za Covid 19: u slučajevima kada vlasnik objekta / smeštaja praktikuje čišćenje i održavanje soba prema protokolima grčke
vlade, vlasnik ne snosi pravnu odgovornost za potencijalno zaražavanje gostiju virusom Covid 19 za vreme boravka gostiju.
• Realizacija svih programa putovanja agencije BELVI zavisi od epidemioloških mera koje donose nadležni organi države Srbije, kao i država tranzita
ili krajnje destinacije. Od momenta objavljivanja programa putovanja do momenta realizacije putovanja, moguće su izmene uslova za realizaciju
putovanja, ukidanje pojedinih mera ili uvođenje novih. Za realizaciju putovanja, merodavni su uslovi putovanja važeći na dan početka putovanja.
Uvođenje novih epidemioloških mera koje ne isključuju realizaciju putovanja na ugovoreni način, ne može biti osnov za otkaz ugovorenog
putovanja od strane putnika. Putnici su u obavezi da prihvate i poštuju sve državne mere važeće na dan početka putovanja, u cilju realizacije
ugovorenog putovanja.
• Potrebno je da svaki putnik pre polaska na putovanje proveri status države u koju putuje i da pribavi svu neophodnu dokumentaciju. Agencija ne
snosi odgovornost u slučaju da putnik ne poštuje važeće mere ili nema svu neophodnu dokumentaciju za putovanje.
• U trenutku objave ovog programa, važe Covid-19 uslovi za putovanja u Grčku objavljeni na sajtu Ministarstva spoljnih poslova R. Srbije, gde se o
budućim promenama uslova putovanja u Grčku putnici sami obavezuju da se informišu neposredno pre početka putovanja prateći link:
www.mfa.gov.rs/gradjani/putovanje-u-inostranstvo/covid-19-uslovi-za-putovanje.
• Covid-19 uslovi za ulazak u Republiku Srbiju se nalaze na sajtu Ministarstva spoljnih poslova: www.mfa.gov.rs/gradjani/ulazak-u-srbiju/covid-19-
uslovi-za-ulazak.
• Navedeni popusti za treću i četvrtu osobu i decu važe samo u pratnji dve odrasle (plative) osobe, osim ako drugačije nije navedeno u cenovniku.
• Sobe/apartmani se koriste prvog dana iz tabele od 14:00h (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do
09.00h.
• Jedan hotelski dan, kao i rezervisane usluge računaju se od podneva datuma početka boravka do podneva poslednjeg dana aranžmana, bez
obzira kada (u zavisnosti od satnica avio leta) gost uđe u hotel.
• Dodatni, odnosno pomoćni ležaj je uglavnom manjih dimenzija od standardnog ležaja i uobičajeno je na rasklapanje, drvene ili metalne
konstrukcije ili je sofa/fotelja na rasklapanje.
• Rezervacija aranžmana za jednokrevetnu sobu/smeštajnu jedinicu se radi na upit. Doplata nije moguća u svim studijima i apartmanima
(informacije su dostupne u agenciji).
• Rezervacija hotela se vrše po uplaćenoj akontaciji 40%. Organizator ima dnevno obaveštenje od strane hotela ili ino partnera o stanju
popunjenosti i slobodnim kapacitetima, ali Organizator ima obavezu da dobije konačna potvrdu, koja se dobija do 48 sati po uplati. Ukoliko
rezervacija ne bude potvrđena od strane hotela, celokupan iznos akontacije se vraća.
• Apartmani i studija se predaju gostima u ispravnom i čistom stanju. Posteljina i kuhinjski inventar su sastavni deo  studija ili apartmana, dok
peškire, sapun, toalet papir i druga sredstva za higijenu obezbeđuju sami korisnici, osim ako nije drugačije naglašeno. Gosti sami održavaju
higijenu u smeštajnim jedinicama. Posteljina se menja najmanje jednom u toku smene. Smeštaj je standardizovan od strane turističke asocijacije
regije ili države u kojoj se nalazi.
• Oznaka kategorije hotela u programu putovanja je zvanično utvrđena i odobrena od Nacionalne turističke asocijacije i važeća je na dan
zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera.
• Organizator putovanja ne garantuje spratnost, pogled, broj sobe ili apartmana, sedište u avionu ili autobusu, ukoliko to nije predviđeno
cenovnikom kao mogućnost doplate. Raspodelu soba u hotelu vrši recepcija, po dolasku gostiju.
• Putnici se moraju pridržavati istaknutog kućnog reda u smeštajnom objektu. 
• Predstavnik agencije, pratilac puta i vozači autobusa nisu dužni da putnicima nose prtljag do i od smeštajnog objekta. 
• U slučaju zakrčenja ulica (nemogućnosti prolaska) u mestima u kojima se nalazi smeštajni objekat, autobus će ostaviti putnike na mestu koje je
najbliže smeštajnom objektu.
• Navodi o sadržaju određenih usluga ili sadržaja koje pruža hotel, ne podrazumeva obavezno besplatno korišćenje istih. Moguća je doplata, na
recepciji hotela, za mogućnost i način korišćenja pojedinih usluga (masaža, sauna, spa centar, fitnes, internet, sef, pegla, električni bokal,
konzumacija pića iz mini frižidera/mini bara, sportski tereni i slično.).
• Smeštajni objekti sa apartmanima i studijima, kao i hoteli nižih kategorija koriste sistem solarnih panela i bojlera za zagrevanje vode, što
podrazumeva nešto nižu temperaturu tople vode, kao i manji pritisak tople vode u određenim periodima u toku dana.
• U uslovima niske sezone, a nekada i u sezoni, moguće je da neki sadržaji smeštajnog objekta, ugostiteljski i trgovinski objekti u mestu opredelenja
nisu u funkciji, za šta Organizator putovanja ne može biti odgovoran.
• Fotografije na internet prezentaciji unutrašnjih sadržaja smeštajnih objekata i soba su informativnog karaktera i ne garantuju da će putnik dobiti
baš smeštajnu jedinicu izgleda, položaja, opremljenosti i veličine kao na fotografiji.
• Opisi plaža su generalni, te na istoj može biti različitih struktura tla, od sitnog peska do šljunka. Takođe se u opisima može razlikovati stanje na
obali i plaži (pesak van vode, šljunak u vodi i slično).
• Buka u objektima oko hotela, regulisana je lokalnim zakonima i pravilima i o njima brinu nadležni inspekcijski organi.
• Usluga Wi-Fi internet konekcija nije uključena u cenu aranžmana. Dostupnost signala zavisi od kvaliteta koji pruža lokalni provajder kojeg je
vlasnik smeštajnog objekat odabrao i od trenutnog broja korisnika na mreži. Moguće je da je wi-fi obezbeđen samo u pojedinim (javnim)
delovima smeštajnog objekta oko recepcije ili bazena, bara i slično. Organizator putovanja ne može da utiče i nije odgovoran za kvalitet Wi-Fi
konekcije.

• Cena je garantovana uz uplatu kompletnog iznosa. U slučaju promena nakon zaključivanja Ugovora o putovanju, koja se odnose na promene na
monetarnom tržištu (kurs valuta), ili kada je cena izražena u dinarima, do promene u tarifama prevoznika i drugim zakonom predviđenim
slučajevima, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa putovanja, otkaza putovanja ili da ga realizuje u saradnji sa
drugom agencijom o čemu je dužan da obavesti putnike najkasnije pet (5) dana pre predviđenog početka putovanja.
• Maloletna lica ukoliko sama putuju, moraju imati saglasnost roditelja ili staratelja da mogu samostalno da putuju.
• Broj telefona predstavnika će biti dostupan putnicima u momentu izdavanja vaučera, a najkasnije 5 dana pre ugovorenog putovanja. Ukoliko
putnik preuzme vaučer na kojem ne piše broj telefona predstavnika, dužan je pozvati agenciju pre putovanja.
• Svaki putnik je u obavezi da poseduje ispravnu putnu ispravu (pasoš).
• Putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
• Agencija ne snosi odgovornost za neispravnu putnu ispravu učesnika u putovanju, nedobijanje vize za kategoriju putnika kojima je viza potrebna,
kao i u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju zemlje odredišta i smatraće se da je putnik odustao od aranžmana i
postupiće se prema Opštim uslovima putovanja.
• Putnici su obavezi da prilikom prijave za putovanje prijave svoja puna imena, prezimena i datume rođenja, kako su upisana u pasošu. Pogrešno
prijavljen podatak (devojačko prezime, nadimak i sl.) biće unet u avionsku kartu, vaučer za smeštaj i druga putna dokumenta i može
prouzrokovati probleme putniku tokom putovanja kod pograničnih ili aerodromskih službi kao i u smeštajnim objektima.
• Prilikom prijavljivanja imena putnika potrebno je navesti tačan datum rođenja deteta koji se najavljuje u smeštaju. Vlasnik smeštajnog objekta
zadržava pravo da na licu mesta naplati troškove proizašle iz netačno prijavljenih podataka putnika.
• Putnik je obavezan da poseduje Međunarodno putno osiguranje koje se može pribaviti u prodajnoj službi Organizatora.
• Putnici su dužni da prilikom rezervacije aranžmana dostave ispravan broj mobilnog telefona i e-mail adresu.
• Organizator putovanja dan/dva dana pred put pozivom ili e-mailom šalje obaveštenje o polasku, ukoliko putnik ne dobije obaveštenje, dužan je
da kontaktira agenciju radi dobijanja tačnih informacija o vremenu i mestu polaska.
• Turistička agencija određuje mesto polaska i povratka. Polasci autobusa kod letnjih aranžmana uvek su dan ranije u odnosu na datume smena
koje su naznačene u cenovniku. U autobusu dete preko 2 godine mora imati svoje sedište (ne može sedeti u krilu).
• Organizator putovanja zadržava pravo mogućnosti izmene u programu putovanja (redosled i vreme pojedinih sadržaja u programu) u zavisnosti
od objektivnih okolnosti (kašnjenje ili kvar prevoznog sredstva, radovi na putu, gužve u saobraćaju, štrajkovi, vremenske neprilike, viša sila i
slično).
• Organizator ima pravo da akcijama First i Last minute ponude prodaje svoje slobodne kapacitete po cenama koje su niže ili drugačije formirane i
koje se razlikuju od cena u cenovniku. Putnici koji su uplatili aranžman po cenama iz cenovnika u momentu rezervacije, ne ostvaruju pravo na
nadoknadu za razliku u ceni u odnosu na Last minute cene. Putnici koji su rezervisali putovanje po uslovima i cenama First minute u slučaju
otkaza kompletnog aranžmana primenjuje se propisana stopa otkaza bez obzira da li je gost našao zamenu. Postoji mogućnost da hotel ne
prihvati zamenu. U slučaju mogućnosti zamene, putnici koji menjaju putnike koji su odustali, zadužićese novom cenom po važećem cenovniku na
dan promene rezervacije.
• Putnici će najvažnije informacije o mestu boravka/regiji/ostrvu dobiti na prvom info-sastanku, po rasporedu dobijenom po dolasku od strane
predstavnika Organizatora.
• Pravila oblačanja u većini hotela za vreme večere u restoranima je za muškarce, nošenje dugih pantalona, a sve vrste kupaćih kostima nisu
dozvoljene.
• Organizator putovanja, tokom čitavog trajanja aranžmana, ne snosi odgovornost za eventualni gubitak, krađu ili nestanak: putnih isprava,
dokumenta, novca, vrednih stvari, prtljaga. Putnici se mole da se brižljivo staraju o navedenim stvarima i da koriste mogućnosti smeštajnih
objekata za čuvanje istih.
• Na čarter letu prevoznik je Air Serbia, dozvoljen je jedan prtljag po osobi maksimalne težine 23 kg i jedan ručni prtljag maksimalne težine 8 kg.
Deca ispod 2 godine nemaju pravo na prtljag. 
• Organizator preporučuje da se putnici informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno
osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi / konzulatu zemlje u koju
putuju.
• Minimum za realizaciju putovanja je 35 putnika (autobuski prevoz), 100 putnika (avio čarter prevoz).
• Putnici su u obavezi da pažljivo pročitaju program i sadržaj aražnmana pre potpisivanja Ugovora o putovanju, a potpisnik Ugovora je u obavezi
da sa programom i sadržajem aranžmana i Opštim uslovima putovanja upozna ostale učesnike u zajedničkom putovanju.
• Agencija nema odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Validan je samo pisani program istaknut u
agenciji i predstavljen na agencijskoj web prezentaciji.
• Molimo putnike da pažljivo pročitaju Opšte uslove putovanja koji su sastavni deo ovog programa.

Organizator: BELVI d.o.o., 11070 Beograd (Novi Beograd), Jurija Gagarina 12b,
Matični br. 06037763, Kategorija licence A br. OTP-116/2021 od 13.10.2021.