29.04.-02.05.2024.
4 dana – AVIONOM IZ NIŠA

Stokholm predstavlja jedan od najlepših gradova Evrope… Glavni je grad Kraljevine Švedske i u njemu živi oko 2 miliona
stanovnika. Zbog svog položaja na istočnoj obali Švedske, u jednom zalivu Baltičkog mora u kojem se nalaze brojna ostrva,
Stokholm još zovu i Venecijom severa. Grad je frekventnim feri linijama odlično spojen sa ostrvom Gotland i Finskom tako
da je relativno brzo mogude otidi i do Helsinkija. Stokholm su osnovali stari Normani i dugo vremena je bio prestonica
njihovog kraljevstva. Danas je to grad čudesne lepote i sjajnih kulturno-istorijskih spomenika…U Stokholmu treba videti:
Kraljevsku palatu- zvaničnu rezidenciju švedskih monarha, Kraljevsku Operu- jednu od najvedih kuda ovog tipa na svetu,
Gotland Teatar, umetničku četvrt Skansen, najstariji deo grada poznat kao Riddarholemen, itd…

 

PROGRAM PUTOVANJA:

DAN 1. Niš – Stokholm
Okupljаnje grupe dva sata pre polaska na niškom aerodromu. Let za Stokholm FR 4625 predvidjeno vreme leta u 20:20h.
Sletanje u Stokholm, u 23:10h transfer do hotela lokalnim prevozom i metroom. Nodenje.

DAN 2. Stokholm
Doručak. Slobodan dan za individualne aktivnosti ili organizovano panoramsko razgledanje grada sa vodičem na srpskom
jeziku uz fakultativnu posetu lokalnom restoranu : Gamla stan, Kraljevska palata, jedna od najvedih u svetu, trgovi
Slottsbacken i Stor torget, gradska vednica Stadshuset, Crkva Storkikan-najstarija u Stokholmu; crkva Riderholmkirken,
Konserthuset- mesto gde se dodeljuju Nobelove nagrade. Nodenje.

DAN 3. Stokholm
Doručak. Slobodan dan za individualne aktivnosti ili fakultativno poseta muzeju Vasa sa vodičem na srpskom jeziku. Po
završetku obilaska mogudnost odlazak na ručak u lokalni restoran. Slobodno popodne. Nodenje.
Slobodno vreme u Stokholmu za individualna razgledanja, obilaske i šoping.

DAN 4. Stokholm – Niš
Napuštanje hotela. Organizovan prevoz metroom i gradskim prevozom do aerodroma u jutarnjim časovima. Let FR 4624 za
Niš u 05:50h. Po sletanju kraj programa.

Termin Smeštaj Cena

29.04 – 02.05.2024.

Hotel 3* Od 349 eura

Aranžman se plada u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS banke na dan uplate.

Aranžman obuhvata:
 Avio prevoz Niš-Stokholm-Niš (aerodromske takse, i 1 ručni prtljag dimenzija 40x20x25cm)
 3 nodenja sa doručkom u hotelu sa 3* u širem centru Stokholma ili okolini, u 1/2 sobama
 usluge organizacije putovanja
 usluge lokalnog vodiča

Aranžman ne obuhvata:
 fakultativne izlete
 međunarodno putno zdravstveno osiguranje,
 individualne troškove
 karta za gradski autobuski prevoz
Popusti i doplate:
 doplata za čekirani prtljag po tarifi avio kompanije

Fakultativni izleti:

 Poseta muzeju Vasa 35€

Način plaćanja:
1) 50% prilikom rezervacije, a ostatak 10 dana pre putovanja;
2) 50% prilikom rezervacije, a ostatak na rate čekovima građana do 20.0.2024.

OPŠTE NAPOMENE:
• Sve navedene takse su podložne promeni i eventualna poskupljenja naplativa su sve do početka putovanja.
• Prijava za putovanje podrazumeva kupovinu avio karata koje ne podlezu refundaciji.
• Proverite 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska!
• Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti
(npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…) i isključivo vodič – pratioc imaju ovlašdenje da odrede dužinu trajanja
pauze ili obilaska,
• Za sve informacije date usmenim, telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program
putovanja istaknut u prostorijama agencije.
• Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti na koje
nije mogao da utiče (npr.gužva u saobradaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak..)
• Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim
programom putovanja, uslovima pladanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
• Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za ulazak i
boravak u Švedskoj, da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.
• Agencija ne snosi odgovornost u sludaju da pogranične vlasti onemogude putniku izlaz tj. napuštanje R.Srbije ili ulaz na
teritoriju EU i u tom slučaju de se tretirati kao otkaz aranžmana od strane putnika.
• Molimo putnike da se blagovremeno informišu u agenciji ili na sajtu M.U.P Srbije o uslovima ulaska i boravka na
destinaciji.
• Program rađen na bazi minimum 20 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja
prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 5 dana pre puta , kao i da promeni raspored u programu putovanja usled
nepredviđenih objektivnih okolnosti na koje nije mogao da utiče u trenutku izrade programa.
Važno: U slučaju otkaza aranžmana od strane putnika, za avio kartu primenjuje se tarifa otkaza koje propisuje avio
kompanija. Napominjemo da s obzirom na nisku cenu avio karte, u slučaju otkaza aranžmana, avio kompanija zadržava
znatan deo uplate.
Cenovnik broj 1. od 18.03.2024.
Organizator putovanja TA” Aero Turs Niš”, licenca kat. OTP br.202 od 2021. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja
agencije “Aero Turs Niš” sa kojim su putnici dužni da se upoznaju.