Termin putovanja:

09.03.-11.03.2024.

Malta je dobila ime po Feničanskoj reči Malet, što u prevodu znači luka ili skrovište, a vekovima je bila tvrđava. Malta se nalazi u Sredozemnom moru 96 km južno od Sicilije i 290 km severno od Afrike. U sastavu Malte ulaze i ostrva Gozo i Comino, kao i nenaseljena ostrva Cominotto i Fifla. Malta ima dugu istoriju, koja se prostire daleko u prošlost čak pre 4500 godina. Njen narod je jako pobožan, generacijama je gradio hramove i megalite teške i preko 50 tona, koji su čak stariji i od Egipatskih piramida. Na Malti su se godinama smenjivale razne civilizacije počev od Feničana, Grka, Kartaginjana, zatim vitezovi Sv.Jovana, Englezi, Nemci…

PROGRAM PUTOVANJA:

09.03. – 1.dan NIŠ / MALTA
Okupljanje grupe na niškom aerodromu dva sata pre poletanja aviona. Let za Maltu FR 5583 u
17:05h. Po sletanju na Maltu koje je predviđeno za 18:55h, transfer do hotela. Nakon toga
fakultativno odlazak u tradicionalni malteški restoran i večera. Povratak u hotel. Smeštaj.
Noćenje.

10.03 – 2.dan MALTA/ MOSTA – MDINA – VALETA
Doručak. Polazak autobusa u 09,00h (u trajanju od 4h) na fakultativni izlet u unutrašnji deo ostrva.
Prvo odredište je pitoreskni gradić MOSTA, u kojem se nalazi Rotonda, čuvena crkva sa kupolom
koja je treća po veličini u Evropi (ulaznica nije uključena u cenu), a potom i MDINA, drevna
prestonica Malte, sa čijih tvrđava se pruža veličanstven pogled na celo ostrvo. Nakon šetnje uskim
uličicama tihog grada u kojima je vreme stalo i upoznavanja s tradicionalnim načinom života
odlazimo u razgledanje Valete. Pešačka tura obilazak glavnog grada sa autentičnim ulicama i
panoramsko razgledanje Trga Republike, Parlamenta, zgrade Opere, Baraka baste, Katedrale St.
John… Slobodno vreme. Individualni povratak u hotel. Slobodno vreme. Nocenje.

11.03. – 3.dan MALTA / VALETTA
Doručak. Slobodan dan za individualne aktivnosti ili fakultativna vožnja brodićem u trajanju od 90
minuta.. Nakon toga transfer do aerodrome za let FR 5582 u 15h. Po sletanju u Nis u 16:55h. Kraj
programa.

 

Termin Smeštaj Cena

09.03. – 11.03.2024.

Hotel 3* Od 197 eura

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
– Avionski prevoz na relaciji Niš-Malta-Niš (uključen ručni prtljag dimenzije 40x20x25 do 8kg i ap taxe )
– Smeštaj u hotelu 3* na Malti na bazi 2 noćenja sa doručkom u standard 1/2 sobama (115 Strand hotel
ili sličan hotel iste kategorizacije)
– Transfer aerodrom-hotel-aerodrom
– Troškove organizacije putovanja
– Usluge pratioca grupe

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
– kabinski prtljag dimenzija 55x40x25cm do 10kg doplata – na upit
– međunarodno zdravstveno osiguranje
– gradsku komunalnu taksu za Maltu i okolinu (plaća se u hotelu )
– fakultativne izlete
– javni prevoz

DOPLATE:
– doplata za 1/1 sobu 60%

FAKULTATIVNI IZLETI:
– Mosta – Mdina – Valeta- 40 €
– Vožnja brodićem – 20 €
– Tradicionalni malteski restoran –vecera oko 28 €
– Ulaz u Katedralu St. John – 5€
Lokalna turistička agencija (organizator fakultativnih izleta) zadržava pravo promene cena,
dana realizacije i minimalnog broja putnika za realizaciju izleta. *Sve cene su informativnog
karaktera, za minimum 20 prijavljenih putnika.

 

USLOVI PLAĆANJA:
– 50% prilikom rezervacije, ostatak do 15 dana pre puta
– Platnim karticama
– Uplatom na tekući račun agencije putem opšte uplatnice ili nalogom za prenos za pravna lica.

OPŠTE NAPOMENE:

• Prijava za putovanje podrazumeva kupovinu avio karata koje ne podležu refundaciji.
• Molimo proverite da li je Vaš prtljag u granicama dozvoljenih dimenzija (40x23x20 cm. – težina
8kg).
• Proverite 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska!
• SVAKO NEPOSEDOVANJE BOARDING KARTE ILI KAŠNJENJE NA LET, PODLEŽE
DOPLATAMA I AGENCIJA NE SNOSI ODGOVORNOST.
• Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od
objektivnih okolnosti (npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…) i isključivo vodič – pratioc
imaju ovlašćenje da odrede dužinu trajanja pauze ili obilaska,
• Za sve informacije date usmenim, telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je
samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
• Organizator putovanja zadžava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih
okolnosti na koje nije mogao da utiče (npr.gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta
predviđenog za obilazak..)
• Agencija Aero Turs Niš zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim hotelima iste kategorije.
• Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju
sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima
putovanja organizatora putovanja
• Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima
koji važe za ulazak i boravak na Malti, da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i
isprave.
• Agencija ne snosi odgovornost u slućaju da pogranične vlasti onemoguće putniku izlaz tj.
napuštanje R.Srbije ili ulaz na teritoriju EU i u tom slučaju će se tretirati kao otkaz aranžmana od
strane putnika.
• Molimo putnike da se blagovremeno informišu u agenciji ili na sajtu M.U.P Srbije o uslovima ulaska i
boravka na destinaciji.
• Program rađen na bazi minimum 20 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju
nedovoljnog broja prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasnije 5 dana pre puta , kao i da promeni
raspored u programu putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti na koje nije mogao da utiče
u trenutku izrade programa.

NAPOMENA:
U slučaju otkaza aranžmana od strane putnika, primenjuju se tarifa otkaza koje propisuje avio
kompanija!

Cenovnik br. 1 od 30.11.2023.

Organizator putovanja TA” Aero Turs Nis”, licenca kat. OTP br.202 od 2021. Uz ovaj program važe
Opšti uslovi putovanja agencije “Aero Turs Niš” sa kojim su putnici dužni da se upoznaju.