Termin putovanja:

29.12-03.01.2024

PROGRAM PUTOVANJA

1. dan BEOGRAD
Sastanak grupe na dogovorenom mestu u kasnim popodnevnim časovima, oko 18h.
Noćna vožnja preko Srbije i Rumunije uz usputna zadržavanja radi odmora i obavljanja
graničnih i carinskih formalnosti.

2. dan BUKUREŠT
Dolazak u Bukurešt u prepodnevnim časovima. Obilazak grada sa vodičem: (Sala
Palatuluj, zgrada skupštine, zgrada Securitatea, Opera, Nacionalna Banka, stari
istorijiski centar sa zatvorom i crkvom, zgrada Parlamenta…). Fakultativno mogućnost
odlaska u obilazak Parlamenta (najveće, najskuplje i najteže zgrade Evrope, a druge po
veličini u svetu, posle Pentagona. Za njenu izgradnju bilo je zaduženo skoro 700
arhitekata, a gradjena je za vreme vladavine Nikolaja Čaušeskua. Smeštanje u hotel.
Slobodno vreme.Noćenje.

3. dan BUKUREŠT – KONSTANCA – BUKUREŠT
Doručak. Slobodno vreme u Bukureštu ili fakultativno mogućnost odlaska na izlet u
Kostancu, najveću Rumunsku luku i centar rumunske rivijere, koja se nalazi na obali
Crnog mora. Obilazak grada sa vodičem: kraljeva džamija, Ovidejev
spomenik, rimske tereme i čuveni Kazino, građen u stilu francuskog baroka, Mamaja
plaža poznata po svom kosmopolitskom duhu na kojoj se leti skuplja hiljade mladih.
Povratak u Bukurešt u kasnim popodnevnim časovima. Slobodno vreme za pripremu za
doček Nove godine u individualnoj oganizaciji. Noćenje.

4.danBUKUREŠT– SNAGOV – BUKUREST
Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme u Bukureštu ilifakultativno mogućnost
odlaska u manastir Snagov, 40 km od Bukurešta koji se nalazi na istoimenom jezeru i
koji je poznat po tome što je u njemu sahranjen grof Drakula.Povratak u Bukurešt u
popodnevnim časovima. Slobodno vreme. Noćenje.

5.dan BUKUREŠT
Doručak.Napuštanje hotela. Slobodno vreme ili fakultativno mogućnost odlaska u
obilazak Parlamenta
(najveće, najskuplje i najteže zgrade Evrope, a druge po veličini u svetu, posle
Pentagona. Za njenu
izgradnju bilo je zaduženo skoro 700 arhitekata, a gradjena je za vreme vladavine
Nikolaja Čaušeskua.
Po završetku razgledanja, slobodno vreme za šoping i individualne akivnosti do polaska
za Beograd u
kasnim popodnevnim časovima. Noćna vožnja uz usputna zadržavanja za pauze i
obavljanje graničnih formalnosti.

6.dan BEOGRAD
Dolazak u Beograd u jutarnjim časovima. Kraj usluga.

 

Termin Smeštaj Cena
29.12-03.01.2024 Hotel 3* Od 159 eura

ARANŽMAN OBUHVATA:
 prevoz turističkim autobusom na navedenoj relaciji
 smeštaj u Bukureštu u hotelima 3* u 1/2 i 1/3 sobama na bazi 3 noćenja sa doručkom
(po hotelskom normativu).
 razgledanje Bukureštau pratnji vodiča,
 usluge licenciranog vodiča – pratioca na putovanju,
 troškovi organizacije putovanja.

ARANŽMAN NE OBUHVATA:
 troškove obaveznog međunarodnog zdravstvenog osiguranja;
 doplata za jednokrevetnu sobu – radi se na upit.
 fakultativni izleti: Konstanca – 35€; Parlament sa ulaznicom -30€; Snagov – 15€;

Napomena u vezi fakultativnih izleta:fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise
od broja prijavljenih putnika Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 30
putnika – a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni
prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, i organizator izleta zadržava pravo ponuditi
korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezida
prihvate. Za sve izlete / minimum je 25 putnika.
U slučaju promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja
prijavljenih
putnika, Organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza
putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.

USLOVI PLAĆANJA:

NAČIN PLAĆANJA u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Komercijalne banke
na dan uplate:
o 30% akontacija kod prijave, ostatak najkasnije 15 dana pre početka korišćenja usluge.
o 40% akontacije prilikom rezervacije, a ostataka na 6 MESEČNIH RATA BEZ KAMATE za
korisnike kreditnih kartica Intesa i Komercijalne banke.

U slučaju promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja
prijavljenih
putnika, Organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza
putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja. 

MINIMALNI BROJ PUTNIKA ZA REALIZACIJU OVOG PROGRAMA JE 45.

A SLUČAJU OTKAZA PUTOVANJA, OTKAZNI ROK AGENCIJE JE MINIMUM 5 DANA PRED PUT.
EG-3/2023
UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA TURISTIČKE AGENCIJE FALCON

LICENCA OTP 88/2022 LICENCA A