Termin putovanja:

29.12.-03.01.2024.

ATINA  je poznata kao kolevka zapadne civilizacije, prepoznatljiva po klasičnim mermernim stubovima, ali i kao moderan, urban grad s gustim saobraćajem. Grad se prostire između ovih krajnosti, a raznovrsni uticaji Istoka i Zapada prepliću se na pijacama, u kafeima i tavernama koji su izgrađeni na antičkim ruševinama, a naslanjaju se na vizantijske crkve optočene zlatom. Zime u Atini su blage, sunčane, sa veoma malo padavina,

Posvećen boginji Atini, po kojoj je grad dobio ime i koja je vekovima bila njegova zaštitnica, Atina kao da nosi duh borbi bogova sa Olimpa. Prva asocijacija pri pomenu Atine sigurno je Akropolj sa Partenonom kao najvećim i najznačajnijim hramom koji dominira Atinom već dve i po hiljade godina. Podignut u doba Perikla, hram je bio posvećen zaštitnici grada boginji Atini. Kao i mnogi drugi artefakti, statua boginje napravljena od slonovače i zlata nije sačuvana.

PROGRAM PUTOVANJA:

1.Dan– PRELJINA (29.12.2023.)

Polazak iz Preljine oko 13h. Vreme polaska može biti korigovano u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima. Putnici ce biti obavešteni dva dana pre polaska o svim detaljima polaska. Putovanje preko Niša i Skoplja sa usputnim pauzama radi odmora i carinskih formalnosti. Noćna vožnja sa pauzama.

2.Dan –ATINA (30.12.2023.)

Dolazak u Atinu u prepodnevnim satima. Sledi panoramsko razgledanje grada autobusom u pratnji vodiča: Trgovi Omonija i Sintagma, parlament, rezidencija, Olimpijski stadion, Cipio, Hadrijanov slavoluk, Zevsov hram, akademija, univerzitet, biblioteka… Smeštaj u hotel posle 14h. Slobodno vreme za odmor i individualne aktivnosti. Mogućnost organizovanja fakultativnog odlaska do Akropolja – simbola Atine. Slobodno vreme za individualne aktivnosti.  Noćenje.

3.Dan – ATINA – PELOPONEZ – ATINA (31.12.2023.)

Doručak. U prepodnevnim časovima mogućnosti odlaska na fakultativni izlet obilaska Peloponeza. Vožnja preko Korintskog kanala koji spaja Egejsko sa Jonskim morem. Obilazak Epidaurusa koji je poznat po rođenju Apolonovog sina. Nakon obilaska odlazak do Mikene-obilazak Lavlje kapije i kraljevske grobnice, grad Nafplio. Povratak u Atinu u večernjim satima. Doček Nove 2024 na trgu!!! Noćenje.

4.Dan -ATINA – RT SUNION – ATINA (01.01.2024.)

Doručak. Popodne mogućnost fakultativnog izleta, Glifada, Rt Sunion (najjužniji rt Atičkog poluostrva, opisan u Homerovoj Odiseji, na kom se nalazi Posejdonov hram). Povratak u Atinu, vožnja i odmor duž atinske rivijere. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Repriza novogodišnje noći na trgu. Noćenje.

5.Dan- ATINA (02.01.2024.)

Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. U popodnevnim satima napuštamo Atinu. Sledi noćna vožnja preko Grčke, Severne Makedonije i Srbije uz usputne pauze za odmor, osveženje…

6 .Dan – PRELJINA  (03.01.2024.)

Dolazak u Kraljevo i Preljinu  u jutarnjim časovima. Kraj putovanja.

TERMIN
6 DANA / 3 NOĆENJA
USLUGA
HOTEL
CENA PAKETA PO OSOBI
CENA SA POLASKOM IZ NISA i LESKOVCA
 
 
29.12.-03.01.2024.
 
 
3 NOCENJA SA DORUCKOM
Boss Boutique 4*
————
Breeze Boutique 4*
————
International Atene 4*
————-
 
 
 
189€
 
 
 
184€
Cena paketa je sa polaskom iz:
Preljine, Kraljeva, Vrnjačke Banje, Trstenika, Kruševca, Niša i Leskovca
Doplata za transfere iz drugih gradova

Iz Užica 15€ (transfer do Čačka), Kragujevca 10€ (transfer do Mrčajevaca), Požege 13€ (transfer do Čačka). Minimum za realizaciju transfera je 4 punoplative osobe.

CENA ARANŽMANA OBUHVATA
 • prevoz autobusom turističke klase (klima, AUDIO oprema)
 • smeštaj u nekom od hotela iz lanca Boutique ( Boss Boutique 4*/ Breeze Boutique 4*/ International Atene 4*) u  1/2 i 1/3 sobama na bazi tri noćenja sa  doručkom,
 • panoramsko razgledanje Atine u pratnji vodiča
 • usluge turističkog vodiča/pratioca tokom putovanja
 • troškove organizacije putovanja
CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA
 • fakultativne izlete i ulaznice
 • boravišna taksa 1,5€ po danu po osobi
 • međunarodno zdravstveno osiguranje (može se uplatiti u agenciji)
 • individualni troškovi
FAKULTATIVNI IZLETI
 1. Akropolj (ulaznica za Akropolj i razgledanje u pratnji lokalnog vodiča) – odrasli 40€ / deca do 12.god 30€
 2. Peloponez sa ulaznicama za Epidaurus, Mikenu i Nafplio – odrasli 60€ / deca do 12.god 40€
 3. Rt Sunion – 20€ / deca do 12.god 15€

 

 • PAKET IZLETA 110
POPUSTI ZA DECU :
 • Deca do 6 godina , u pratnji dve punoplative osobe , u zajedničkom ležaju, plaćaju 50 €, (cenu karte).
 • Deca do 12 godina ostvaruju popust 10 € na cenu aranžmana, imaju sopstveni ležaj i sedište u autobusu.
DOPLATE ZA SEDISTA I JEDNOKREVETNU SOBU:
 • Doplata za dodatno sedište u autobusu iznosi 50 € – ISKLJUČIVO NA UPIT
 • Raspored sedenja u autobusu pravi agencija prema prijavi putnika,za izbor sedišta za prva tri reda važi doplata 25 € ISKLJUČIVO NA UPIT
 • Dozvoljeni prtljag jeste 1 putna torba čija dimenzija – dužina+širina+visina ne prelazi 158cm, maksimalna težina prtljaga je 20 kg. Svaki dodatni kofer se plaća 20€.
 • Doplata za sobu 1/1 – ISKLJUČIVO NA UPIT
NAČIN PLAĆANJA
 • 30% prilikom rezervacije, ostatak 10 dana pre putovanja.
 • 30% prilikom rezervacije, ostatak čekovima do 15.03. 2024. godine (čekovi se deponuju u agenciji prilikom rezervacije – svi čekovi datumirani svakog 15-og u mesecu).
 • Placanje u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan placanja.

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
•    U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00 časova (postoji mogućnost
ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova.
•    Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i
kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost,
jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.
•    U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i
izlged pomoćnog ležaja zavise od smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je
uglavnom manjih dimenzija u odnosu na standardni ležaj.
•    Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi
od recepcije smeštajnog objekta.
•    Putnik je dužan da poštuje pravila smeštajnog objekta i sam snosi odgovornost usled
sankcionisanja od strane osoblja.
•    Organizator putovanja, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom
soba smeštajnog objekta. Ukoliko postoji mogućnost u datom momentu u smeštajnom
objektu,  putnici će dobiti vrstu kreveta (bračni, razdvojeni) po želji, sobe jednu do druge, na
istom spratu itd. Agencija se trudi da izađe u susret željama putnika, no često ovakve stvari
nisu izvodljive – te ih ne možemo garantovati.
VAŽNE NAPOMENE:
•    NE POSTOJI MOGUĆNOST ODABIRA SEDIŠTA Agencija pravi raspored sedenja ,
uzimajući u obzir  starija lica , porodice sa malom decom, trudnice kao i vreme uplate.
Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu koje mu dodeli
agencija. Naknadne izmene nisu moguće.
•    Dozvoljeni prtljag jeste 1 putna torba čija dimenzija – dužina+širina+visina ne prelazi
158cm. Maksimalna težina prtljaga je 20 kg.
•    Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika.
Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, parkinga, vodiča, ulaznica,
organizacije… Cene fakultativnih izleta su podlložne promenama u zavisnosti od broja
prijavljenih putnika ili u slučaju promena cena ulaznica na lokalitetima. Neophodan
minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 30 putnika. U slučaju manjeg broja prijavljenih
putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera,
organizator izleta tj. ino-partner zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na
zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate,te se organizator ne može

smatrati odgovornim za fakultativne izlete. Prema pravilima organizatora fakultativnih izleta
( ino-partnera) naknadno odustajanje već prijavljenih putnika ne podleže povraćaju
uplaćenih sredstava. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih
termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
•    Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike, ometa vozače i
pratioca u poslu ili ugrožava realizaciju programa putovanja, biće odmah isključen sa
putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca. Agencija
zadržava pravo krivičnog gonjenja nesavesnog putnika usled gore navedenih okolnosti.
•    Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na
putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja.
•    Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa
putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilaska, termina polaska…)  
•    Putnici koji imaju za cilj putovanja i posetu pojedinim institucujama, savetujemo da se
putem internet informišu o radnom vremenu istih kao i o tome da li je potrebna rezervacija
termina za posetu.
•    Predviđeni raspored privremenog zaustavljanja: zaustavljanje radi usputnih odmora
predviđeno je na svakih 3-4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od
raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu agencija određuje mesta za pauzu i
dužinu iste. U turističikim autobusima nije moguća upotreba toaleta, putnici mogu u skladu
sa programom putovanja na pauzama koje se prave ( u zavisnosti od lokacije i
opremljenosti benzinske stanice) istu iskoristiti za upotrebu toaleta.
•    Organizator putovanja zadržava pravo promene sadržaja programa putovanja usled
nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju,
zatvaranje nekog od lokaliteta, radovi na putu….
•    Za sve ove slučajeve, ukoliko na strani putnika dođe do bilo kakve štete i/ili
nepredviđenih troškova usled nepoštovanja navedenih uputstava i napomena, organizator
putovanja ne snosi odgovornost već celokupan iznos  štete i/ili dodatnih troškova snosi
putnik.
•    Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike
upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i
Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja. Od momenta prijavljivanja, stvaraju se
administrativni troškovi organizatora putovanja. Falcon Travel zadržava  pravo da propiše i
drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude, kao i za zaposlene u firmama sa
kojima zaključi poseban ugovor.
•    Organizator zadržava pravo da putem PROMOCIJA i LAST MINUTE ponuda proda
svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje
su uplatile aranžman po cenama objavljenim u redovnom cenovniku nemaju pravo da
potražuju nadoknadu na ime razlike  u ceni.
•    Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja na
punoletno lice –pratioca.
•    Agencija ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize, niti je odgovorna ukoliko
pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Posledice
gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave
snosi putnik. U slučaju plaćenog putovanja koje nije realizovano usled neispravnosti putne
isprave ili gubitka tokom trajanja  programa putovanja, putnik nema pravo na refundaciju i
snosi svu odgovornost.
•    Pogranične službe prilikom pasoške kontrole mogu zatražiti od putnika da pokaže
novčana sredstva (kartice , gotovina…), kao i međunarodno zdravstveno osiguranje.
•    Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u
zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje,
potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili

u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da
pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.
•    U slučaju uvođenja viza za državljane Republike Srbije, svi putnici su u obavezi da
organizatoru dostave na vreme  potrebnu dokumentaciju, a o uslovima i plaćanju viziranja
će naknadno biti obavešteni.
•    Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa.
•    Putnici koji nisu državljani Srbije obavezni su da se sami upoznaju sa viznim režimom
zemlje u koju putuju i kroz koje putuju. Za državljane Srbije ne postoji vizni režim za
navedene zemlje u program.
•    U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika,
agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5
dana pre početka putovanja.
•    Agencija ne snosi odgovornost za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem,
validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.

MINIMALNI BROJ PUTNIKA ZA REALIZACIJU OVOG PROGRAMA JE 45.
MINIMALNI BROJ PUTNIKA ZA POLAZAK IZ BILO KOG GRADA OSIM BEOGRADA JE 10.
A SLUČAJU OTKAZA PUTOVANJA, OTKAZNI ROK AGENCIJE JE MINIMUM 5 DANA PRED PUT.

U SKLADU SA ODREDBAMA ZAKONA O TURIZMU ORGANIZATOR PUTOVANJA IMA GARANCIJE
PUTOVANJA PO UGOVORU O GARANCIJI PUTOVANJA BROJ 30000030965 OD 25.10.2022.
ZAKLJUČEN SA UGOVARAČEM OSIGURANJA MILENIJUM OSIGURANJE ADO BEOGRAD.
ORGANIZATOR PUTOVANJA IMA PROPISANU POLISU OSIGURANJA BROJ 30000030965 OD 25.10.2022.
GODINE-ROK VAZENJA 25.10.2023.GODINE,POLISA MILENIUM OSIGURANJE 30.000 EVRA ZA SLUČAJ
INSOLVENTNOSTI ORGANIZATORA PUTOVANJA I ZA SLUČAJ NAKNADE ŠTETE KOJA SE PROUZROKUJE
PUTNIKU NEISPUNJENJEM,DELIMIČNIM ISPUNJENJEM ILI NEUREDNIM ISPUNJENJEM OBAVEZA
ORGANIZATORA PUTOVANJA KOJE SU ODREDJENE OPŠTIM USLOVIMA I PROGRAMOM PUTOVANJA
UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA TURISTIČKE AGENCIJE FALCON

LICENCA BR.OTP 88/2022