Leto 2023

PROGRAM PUTOVANJA:

 Dan polaska – poletanja aviona je datum iz tabele. Prvi dan: sastanak putnika dva sata pre poletanja kod
šaltera Belvi Travel na beogradskom aerodromu “Nikola Tesla”. Obavezno jedan dan pre putovanja proveriti tačno vreme i mesto
sastanka putnika i poletanja aviona. 2-10/11.dan: boravak u izabranom terminu i objektu sa izabranim uslugama. 11/12.dan
(poslednji dan boravka): napuštanje objekta, poletanje iz Preveze prema planu letenja. Sletanje u Beograd. Kraj usluga.

JEDINSTVENA CENA ARANŽMANA – AVIONOM – PO OSOBI U EUR

CENA UKLJUČUJE: APARTMANSKI SMEŠTAJ + AVIO PREVOZ + AVIO TAKSE + TRANSFER

 

vile / apartmani

6

usluga

6

JUN

18

JUN

28

JUL

9

JUL

19

JUL

30

AVG

9

AVG

20

AVG

30

SEP

10

broj noćenja 444

10

11

10

11

10

11

10

11

10

 

           PARGA                                                                                                                          CENE PO OSOBI U EUR

 

DAFNI

vila B kat.

TV, wi-fi, klima (doplata)

studio 02                 NA

429

499

549

589

559

589

549

449

419

studio 03                 NA

379

439

499

539

509

539

499

409

379

apartman 03           NA

389

449

509

549

519

549

509

419

389

apartman 04           NA

369

419

479

509

479

509

479

379

359

JEDINSTVENA CENA ARANŽMANA – AVIONOM OBUHVATA:
• usluge smeštaja (10/11 noćenja) na bazi najma studija / apartmana u izabranom terminu prema tabeli.
• avio – čarter let na relaciji Beograd – Preveza – Beograd sa obrokom tokom leta. Let br.JU9668/9, u 07:00-09:20/10:05-10:25.
• aerodromske takse za čarter let u iznosu od 40,18€ (aerodrom Beograd 21,61€, aerodrom Preveza 17,59€, RF taksa 0,98€),
aerodromske takse i eventualne doplate za gorivo su sastavni deo paket aranžmana, samim tim je i njihova promena dozvoljena
do momenta polaska, ukoliko dođe do povećanja ili smanjenja.
• doplatu za gorivo – YQ taksu po osobi (za odrasle i decu preko 2 g.). YQ taksa predstavlja nadoknadu za gorivo i definisana je
ugovorom sa avio prevoznikom. Iznos YQ taksi je podložan promeni i zavisi od promene cene goriva na tržištu. U slučaju povećanja
putnik je dužan da izvrši doplatu pre započetog putovanja.
• troškove transfera aerodrom – apartman – aerodrom.
• servis predstavnika agencije i troškove organizacije programa.

JEDINSTVENA CENA ARANŽMANA – AVIONOM NE OBUHVATA:
• turističku taksu – 0,5€ dnevno, plaća se po studiju ili apartmanu. Plaćanje na recepciji.
• troškove međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja. Informaciju o uslovima i iznosu osiguranja dobićete u agenciji.

Doplata za dodatni prevoz iz Novog Sada – transfer do/od aerodroma u Beogradu, cena po osobi za povratnu vožnju – 3.200 rsd.
Minimum 4 platežne osobe. Transfer započinje 3-4 sata pre vremena sastanka putnika na aerodromu u Beogradu.

USLOVI PLAĆANJA:

Cene paket aranžmana su izražene u EUR. Plaćanje je dinarsko po zvaničnom srednjem kursu NBS na
dan uplate. Ukoliko aranžman nije plaćen u celosti, ostatak duga se izražava u evrima i plaća se prema kursu na dan uplate.
• gotovinski ili platnim karticama Visa, Mastercard, Maestro, American Express i Dina, rezervacija aranžmana se obezbeđuje
uplatom akontacije u iznosu od 40% od vrednosti aranžmana, a ostatak se plaća najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje.
• plaćanjem na rate (do 9 mesečnih rata, bez uplate akontacije i bez kamate) – kreditnim karticama Intesa banke (Visa i
Mastercard), plaćanje prilikom rezervacije.
• čekovima građana sa odloženim plaćanjem do 15. decembra 2023., rezervacija aranžmana se obezbeđuje uplatom akontacije u
iznosu od 40% od vrednosti aranžmana, a za ostatak se deponuju čekovi najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje.
• administrativnom zabranom preduzeća sa kojima Belvi d.o.o. ima potpisan Ugovor o administrativnoj zabrani.
• virmanskom uplatom pojedinaca ili preduzeća na osnovu izdate fakture.
Belvi d.o.o. zadržava pravo da odredi posebne uslove plaćanja za specijalne vrste aranžamana ili promotivne ponude.

Napomena:

Posebna napomena za Covid 19: u slučajevima kada vlasnik objekta / smeštaja praktikuje čišćenje i održavanje soba prema protokolima
grčke vlade, vlasnik ne snosi pravnu odgovornost za potencijalno zaražavanje gostiju virusom Covid 19 za vreme boravka gostiju.

• Realizacija svih programa putovanja agencije BELVI zavisi od epidemioloških mera koje donose nadležni organi države Srbije, kao i država
tranzita ili krajnje destinacije. Od momenta objavljivanja programa putovanja do momenta realizacije putovanja, moguće su izmene
uslova za realizaciju putovanja, ukidanje pojedinih mera ili uvođenje novih. Za realizaciju putovanja, merodavni su uslovi putovanja važeći
na dan početka putovanja. Uvođenje novih epidemioloških mera koje ne isključuju realizaciju putovanja na ugovoreni način, ne može biti
osnov za otkaz ugovorenog putovanja od strane putnika. Putnici su u obavezi da prihvate i poštuju sve državne mere važeće na dan
početka putovanja, u cilju realizacije ugovorenog putovanja.
• Potrebno je da svaki putnik pre polaska na putovanje proveri status države u koju putuje i da pribavi svu neophodnu dokumentaciju.
Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da putnik ne poštuje važeće mere ili nema svu neophodnu dokumentaciju za putovanje.
• U trenutku objave ovog programa, važe Covid-19 uslovi za putovanja u Grčku objavljeni na sajtu Ministarstva spoljnih poslova R. Srbije,
gde se o budućim promenama uslova putovanja u Grčku putnici sami obavezuju da se informišu neposredno pre početka putovanja
prateći link: www.mfa.gov.rs/gradjani/putovanje-u-inostranstvo/covid-19-uslovi-za-putovanje .
• Covid-19 uslovi za ulazak u Republiku Srbiju se nalaze na sajtu Ministarstva spoljnih poslova: www.mfa.gov.rs/gradjani/ulazak-u-
srbiju/covid-19-uslovi-za-ulazak.
• Navedeni popusti za treću i četvrtu osobu i decu važe samo u pratnji dve odrasle (plative) osobe, osim ako drugačije nije navedeno u
cenovniku.
• Sobe/apartmani se koriste prvog dana iz tabele od 14:00h (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do
09.00h.
• Jedan hotelski dan, kao i rezervisane usluge računaju se od podneva datuma početka boravka do podneva poslednjeg dana aranžmana,
bez obzira kada (u zavisnosti od satnica avio leta) gost uđe u hotel.
• Dodatni, odnosno pomoćni ležaj je uglavnom manjih dimenzija od standardnog ležaja i uobičajeno je na rasklapanje, drvene ili metalne
konstrukcije ili je sofa/fotelja na rasklapanje.
• Rezervacija aranžmana za jednokrevetnu sobu/smeštajnu jedinicu se radi na upit. Doplata nije moguća u svim studijima i apartmanima
(informacije su dostupne u agenciji).
• Rezervacija hotela se vrše po uplaćenoj akontaciji 40%. Organizator ima dnevno obaveštenje od strane hotela ili ino partnera o stanju
popunjenosti i slobodnim kapacitetima, ali Organizator ima obavezu da dobije konačna potvrdu, koja se dobija do 48 sati po uplati.
Ukoliko rezervacija ne bude potvrđena od strane hotela, celokupan iznos akontacije se vraća.
• Apartmani i studija se predaju gostima u ispravnom i čistom stanju. Posteljina i kuhinjski inventar su sastavni deo  studija ili apartmana,
dok peškire, sapun, toalet papir i druga sredstva za higijenu obezbeđuju sami korisnici, osim ako nije drugačije naglašeno. Gosti sami
održavaju higijenu u smeštajnim jedinicama. Posteljina se menja najmanje jednom u toku smene. Smeštaj je standardizovan od strane
turističke asocijacije regije ili države u kojoj se nalazi.
• Oznaka kategorije hotela u programu putovanja je zvanično utvrđena i odobrena od Nacionalne turističke asocijacije i važeća je na dan
zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera.
• Organizator putovanja ne garantuje spratnost, pogled, broj sobe ili apartmana, sedište u avionu ili autobusu, ukoliko to nije predviđeno
cenovnikom kao mogućnost doplate. Raspodelu soba u hotelu vrši recepcija, po dolasku gostiju.
• Putnici se moraju pridržavati istaknutog kućnog reda u smeštajnom objektu. 
• Predstavnik agencije, pratilac puta i vozači autobusa nisu dužni da putnicima nose prtljag do i od smeštajnog objekta. 
• U slučaju zakrčenja ulica (nemogućnosti prolaska) u mestima u kojima se nalazi smeštajni objekat, autobus će ostaviti putnike na mestu
koje je najbliže smeštajnom objektu.
• Navodi o sadržaju određenih usluga ili sadržaja koje pruža hotel, ne podrazumeva obavezno besplatno korišćenje istih. Moguća je
doplata, na recepciji hotela, za mogućnost i način korišćenja pojedinih usluga (masaža, sauna, spa centar, fitnes, internet, sef, pegla,
električni bokal, konzumacija pića iz mini frižidera/mini bara, sportski tereni i slično.).
• Smeštajni objekti sa apartmanima i studijima, kao i hoteli nižih kategorija koriste sistem solarnih panela i bojlera za zagrevanje vode, što
podrazumeva nešto nižu temperaturu tople vode, kao i manji pritisak tople vode u određenim periodima u toku dana.
• U uslovima niske sezone, a nekada i u sezoni, moguće je da neki sadržaji smeštajnog objekta, ugostiteljski i trgovinski objekti u mestu
opredelenja nisu u funkciji, za šta Organizator putovanja ne može biti odgovoran.
• Fotografije na internet prezentaciji unutrašnjih sadržaja smeštajnih objekata i soba su informativnog karaktera i ne garantuju da će
putnik dobiti baš smeštajnu jedinicu izgleda, položaja, opremljenosti i veličine kao na fotografiji.
• Opisi plaža su generalni, te na istoj može biti različitih struktura tla, od sitnog peska do šljunka. Takođe se u opisima može razlikovati
stanje na obali i plaži (pesak van vode, šljunak u vodi i slično).
• Buka u objektima oko hotela, regulisana je lokalnim zakonima i pravilima i o njima brinu nadležni inspekcijski organi.
• Usluga Wi-Fi internet konekcija nije uključena u cenu aranžmana. Dostupnost signala zavisi od kvaliteta koji pruža lokalni provajder kojeg
je vlasnik smeštajnog objekat odabrao i od trenutnog broja korisnika na mreži. Moguće je da je wi-fi obezbeđen samo u pojedinim
(javnim) delovima smeštajnog objekta oko recepcije ili bazena, bara i slično. Organizator putovanja ne može da utiče i nije odgovoran za
kvalitet Wi-Fi konekcije.
• Cena je garantovana uz uplatu kompletnog iznosa. U slučaju promena nakon zaključivanja Ugovora o putovanju, koja se odnose na
promene na monetarnom tržištu (kurs valuta), ili kada je cena izražena u dinarima, do promene u tarifama prevoznika i drugim zakonom
predviđenim slučajevima, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa putovanja, otkaza putovanja ili da ga
realizuje u saradnji sa drugom agencijom o čemu je dužan da obavesti putnike najkasnije pet (5) dana pre predviđenog početka
putovanja.
• Maloletna lica ukoliko sama putuju, moraju imati saglasnost roditelja ili staratelja da mogu samostalno da putuju.
• Broj telefona predstavnika će biti dostupan putnicima u momentu izdavanja vaučera, a najkasnije 5 dana pre ugovorenog putovanja.
Ukoliko putnik preuzme vaučer na kojem ne piše broj telefona predstavnika, dužan je pozvati agenciju pre putovanja.
• Svaki putnik je u obavezi da poseduje ispravnu putnu ispravu (pasoš).

• Putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
• Agencija ne snosi odgovornost za neispravnu putnu ispravu učesnika u putovanju, ne dobijanje vize za kategoriju putnika kojima je viza
potrebna, kao i u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju zemlje odredišta i smatraće se da je putnik odustao od
aranžmana i postupiće se prema Opštim uslovima putovanja.
• Putnici su obavezi da prilikom prijave za putovanje prijave svoja puna imena, prezimena i datume rođenja, kako su upisana u pasošu.
Pogrešno prijavljen podatak (devojačko prezime, nadimak i sl.) biće unet u avionsku kartu, vaučer za smeštaj i druga putna dokumenta i
može prouzrokovati probleme putniku tokom putovanja kod pograničnih ili aerodromskih službi kao i u smeštajnim objektima.
• Prilikom prijavljivanja imena putnika potrebno je navesti tačan datum rođenja deteta koji se najavljuje u smeštaju. Vlasnik smeštajnog
objekta zadržava pravo da na licu mesta naplati troškove proizašle iz netačno prijavljenih podataka putnika.
• Putnik je obavezan da poseduje Međunarodno putno osiguranje koje se može pribaviti u prodajnoj službi Organizatora.
• Putnici su dužni da prilikom rezervacije aranžmana dostave ispravan broj mobilnog telefona i e-mail adresu.
• Organizator putovanja dan/dva dana pred put pozivom ili e-mailom šalje obaveštenje o polasku, ukoliko putnik ne dobije obaveštenje,
dužan je da kontaktira agenciju radi dobijanja tačnih informacija o vremenu i mestu polaska.
• Turistička agencija određuje mesto polaska i povratka. Polasci autobusa kod letnjih aranžmana uvek su dan ranije u odnosu na datume
smena koje su naznačene u cenovniku. U autobusu dete preko 2 godine mora imati svoje sedište (ne može sedeti u krilu).
• Organizator putovanja zadržava pravo mogućnosti izmene u programu putovanja (redosled i vreme pojedinih sadržaja u programu) u
zavisnosti od objektivnih okolnosti (kašnjenje ili kvar prevoznog sredstva, radovi na putu, gužve u saobraćaju, štrajkovi, vremenske
neprilike, viša sila i slično).
• Organizator ima pravo da akcijama First i Last minute ponude prodaje svoje slobodne kapacitete po cenama koje su niže ili drugačije
formirane i koje se razlikuju od cena u cenovniku. Putnici koji su uplatili aranžman po cenama iz cenovnika u momentu rezervacije, ne
ostvaruju pravo na nadoknadu za razliku u ceni u odnosu na Last minute cene. Putnici koji su rezervisali putovanje po uslovima i cenama
First minute u slučaju otkaza kompletnog aranžmana primenjuje se propisana stopa otkaza bez obzira da li je gost našao zamenu. Postoji
mogućnost da hotel ne prihvati zamenu. U slučaju mogućnosti zamene, putnici koji menjaju putnike koji su odustali, zadužićese novom
cenom po važećem cenovniku na dan promene rezervacije.
• Putnici će najvažnije informacije o mestu boravka/regiji/ostrvu dobiti na prvom info-sastanku, po rasporedu dobijenom po dolasku od
strane predstavnika Organizatora.
• Pravila oblačanja u većini hotela za vreme večere u restoranima je za muškarce, nošenje dugih pantalona, a sve vrste kupaćih kostima
nisu dozvoljene.
• Organizator putovanja, tokom čitavog trajanja aranžmana, ne snosi odgovornost za eventualni gubitak, krađu ili nestanak: putnih
isprava, dokumenta, novca, vrednih stvari, prtljaga. Putnici se mole da se brižljivo staraju o navedenim stvarima i da koriste mogućnosti
smeštajnih objekata za čuvanje istih.
• Na čarter letu prevoznik je Air Serbia, dozvoljen je jedan prtljag po osobi maksimalne težine 23 kg i jedan ručni prtljag maksimalne težine
8 kg. Deca ispod 2 godine nemaju pravo na prtljag. 
• Organizator preporučuje da se putnici informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak,
zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi /
konzulatu zemlje u koju putuju.
• Minimum za realizaciju putovanja je 35 putnika (autobuski prevoz), 100 putnika (avio čarter prevoz).
• Putnici su obavezi da pažljivo pročitaju program i sadržaj aražnmana pre potpisivanja Ugovora o putovanju, a potpisnik Ugovora je u
obavezi da sa programom i sadržajem aranžmana i Opštim uslovima putovanja upozna ostale učesnike u zajedničkom putovanju.
• Agencija nema odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Validan je samo pisani program istaknut
u agenciji i predstavljen na agencijskoj web prezentaciji.
• Molimo putnike da pažljivo pročitaju Opšte uslove putovanja koji su sastavni deo ovog programa.

Organizator: BELVI d.o.o., 11070 Beograd (Novi Beograd), Jurija Gagarina 12b,
Matični br. 06037763, Kategorija licence A br. OTP-116/2021 od 13.10.2021.