Leto 2023

Sa površinom od 8.261 km2 ostrvo Krit je najveće ostrvo u Grčkoj i peto ostrvo u Mediteranu
te je Krit i danas ostao autentično Helensko ostrvo.
Na Kritu se izdvajaju četiri najpoznatija turistička centra: Hanja, Retimno, Hersonisos i Agios.

Ovo ostrvo nestvarne lepote, bogate  zaostavštine, zanimljivih ljudi i odlične kuhinje predstavlja fascinantan spoj, te ne čudi činjenica da mu se vraćaju mnogi koji  ga  jednom posete.

Ne zaboravite da su na Kritu uživali i grčki bogovi. Sledite njihovu mudrost. 

PROGRAM PUTOVANJA:

Program putovanja:

1. dan Beograd: Turistički aranžman započinje 3h pre prvog ZVANIČNO OBJAVLJENOG VREMENA
Smeštaj u sobe (sobe su rezervisane od 15h, a može biti i ranije, u slučaju raspoloživosti). Noćenje.
Transfer do smeštaja će se obaviti najbliže moguće i može se obaviti autobusom, mini busom, taksijem
ili drugim vozilom, kao i kombinacijom više vrsta prevoza, a u zavisnosti od udaljenosti i razuđenosti
izabranog smeštaja. Na pojedinim destinacijama, moguće je da se prtljag prevozi drugim vozilom.
Raspored soba određuje isključivo recepcija.
2. do pretposlednji dan: Slobodni dani za individulana razgledanja, posete i odmor. Postoji mogućnost
organizovanja fakultativnih izleta. Noćenje uz uslugu navedenu u cenovniku.
Poslednji dan: napuštanje soba najkasnije do 11h ( ili ranije u zavisnosti od vremena poletanja
aviona ili kasnije u zavisnosti od poslovne politike smeštajnog objekta), slobodno vreme do transfera na
aerodrom, čekiranje i pasoška kontrola. Let do Beograda. Dolazak u Beograd. Završetak usluge.
Informacije u vezi Vašeg avio leta:
Obaveza putnika je da prilikom sklapanja ugovora dostavi tačan broj mobilnog telefona,email adrese
i pasoš. Putnik svojom saglasnošću potvrdjuje da su izneti podaci u ugovoru tačni i da je saglasan da ga
kontaktiramo.
Let traje oko 1h i 55 min.
U cenu avio karte je uračunata predaja 1 komada prtljaga težine do 23kg, 1 komad ručnog prtljaga
dimenzija 40x23x55 cm do 8 kg a koji odgovara standardu AIR SERBIA i 1 dečija kolica ako putuje dete.
Svaki dodatni kilogram prtljaga se naplaćuje prilikom predaje prtljaga po važećoj tarifi prevoznika u
momentu putovanja (informativno – 6€/kg ali to je podložno promeni).
Putnu dokumentaciju sa vaučerom, fiskalnim računom, kontaktima predstavnika agencije ili adresom
hotela u kom boravite uručićemo Vam putem Emaila ili lično u agenciji za goste koji ne koriste
elektronsku poštu. Od momenta predaje prtljaga, brigu o putnicima preuzima služba Aerodroma i avio
kompanije, a putnik je dužan ponašati se po dobijenim instrukcijama. U slučaju kašnjenja aviona
Iz Beograda JU750 11:55, sletanje na Krit (Heraklion) 14:50
Sa Krita (Heraklion) JU751 15:35, sletanje u Beograd 16:30
Tokom leta, putnici će biti posluženi vodom i grickalicama, uz mogućnost doplate za druge vrste pića
direktno kod kabinskog osoblja (kafa, čajevi, sokovi…)
poletanja aviona na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu.
Putnik samostalno pristupa šalteru za predaju prtljaga, carini kao i šalteru za pasošku kontrolu.
Od momenta predaje prtljaga do momenta sletanja, brigu o putniku preuzimaju nadležne službe
Aerodroma i kabinsko osoblje. Avio let do destinacije. Po sletanju na krajnju destinaciju sledi pasoška kontrola,
preuzimanje predatog prtljaga i transfer do objekata gde gosti borave po ranije utvrđenom rasporedu.

Avio prevoznik je AIR SERBIA redovnom sezonskom linijom.
1. dan Beograd: Turistički aranžman započinje 3h pre prvog ZVANIČNO OBJAVLJENOG VREMENA
Za polaske: 14.06./ 05.07./ 26.07./ 16.08./ 06.09.
Iz Beograda JU750 13:05, sletanje na Krit (Heraklion) 16:00
Sa Krita (Heraklion) JU751 16:45, sletanje u Beograd 17: 40

U cenu paket aranžmana je uračunato:
• Povratni transferi na Kritu Aerodrom – Hotel – Aerodrom prvog i poslednjeg dana
• Smeštaj u izabranom objektu na bazi ugovorene usluge po tabeli iz cenovnika
• Aerodromske i avio takse (podložne su promeni)
• Usluge predstavnika agencije i troškovi organizacije i realizacije putovanja.

U cenu paket aranžmana nije uračunato:
• Doplata za korišćenje jednokrevetne sobe (doplata je na upit i razlikuje se od hotela do hotela).
• Međunarodno putno osiguranje. Posedovanje polise putnog osiguranja za ulazak na teritoriju
zemalja EU je obaveza putnika, te putnici sami snose odgovornost u slučaju neposedovanja istog.
• ORGANIZATOR SAVETUJE I PREPORUČUJE KUPOVINU OSIGURANJA OD OTKAZA PUTOVANJA.
Više informacija potražite u agenciji ili na našem sajtu.
• Boravišna taksa: ista se plaća direktno recepciji hotela pre napuštanja objekta. U trenutku
postavljanja programa cena po sobi po danu iznosi: 0.50eur za htl 2*/ 1*, 1.5eur za htl 3*, 3eur za
htl 4* i 4eur za htl 5*; 0.25eur za std/apt 1key-2key, 0.50eur za std/apt 3key, 1eur za std/apt 4key.
• Fakultativni izleti i individualni troškovi putnika.

Uslovi i način plaćanja:
• Cena turističkog aranžmana je izražena u eurima. Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po
srednjem kursu dinara NBS na dan uplate. Informaciju o dnevnom kursu možete pogledati na sajtu NBS
ili na našem sajtu www.mediteraneo.rs ili pozivom na prodajno mesto.
Ukoliko uplatu vršite na naš devizni račun, tad je iskazana cena za eur a uplata se vrši devizno u
valuti eur.
• Uplata se vrši gotovinski, čekovima građana, virmanskim uplatama, platnim karticama
(Visa, Master i Dina)
• Prilikom prijavljivanja na putovanje, vrši se uplata od 40% avansa od ukupne cene paket aranžmana.
Preostali deo aranžmana isplaćuje se najkasnije do 20 dana pre polaska na putovanje.
• Avio karta na redovnoj sezonskoj liniji je bespovratna i podleze naplati 100%.
• U slučaju kašnjenja u plaćanju, Organizator podrazumeva da je putnik odustao od putovanja, vrši se
otkazivanje rezervacije a uplaćeni novac primeniće se za naplatu pričinjenih troškova.
• Odloženo plaćanje čekovima građana: prilikom prijave za putovanje vrši se uplata 40% avansa od
ukupne cene paket aranžmana. Preostali deo paket aranžmana moguće je uplatiti valutiranim čekovima
građana. Posledanja rata ne može biti posle 30.11.2023. Datumi realizacije su 10., 20. ili 30. u mesecu.
• Odloženo plaćanje na 7 rata platnim karticama Banca Intesa (Visa i Master): prilikom prijave plaća se
40% paket aranžmana sa realizacijom odmah. Preostalih 60% paket aranžmana plaća se najkasnije
do 20 dana pre polaska odloženim plaćanjem na 6 jednakih mesečnih rata platnim karticama
Banca Intesa 

Bitne napomene:
• Sve usmene informacije koje nisu u skladu ili su u suprotnosti sa objavljenim programom putovanja,
ne mogu biti predmet prigovora putnika za neispunjenje obaveze organizatora.
• Avio karta na redovnoj sezonskoj liniji je bespovratna i podleze naplati 100%. Izdaje se shodno putnom
dokumentu te ukoliko putnik vrši zamenu pasoša, u obavezi je da to navede prilikom sklapanja ugovora.
• Organizator svim putnicima savetuje kupovinu polise od Otkaza putovanja. Osiguranje možete kupiti
isključivo uz prijavljivanje za putovanje (nikako kasnije).
• Obaveza je putnika da za putovanje obezbedi ispravan putni dokument i da se pridržava carinskih i
svih drugih propisa. Putni dokument mora biti važeći minimum 6meseci od datuma završetka putovanja
usluga u okviru opisa hotela poput interneta, sefa, klima uređaja, teretane, sportskih terena i sl, samo
predviđa njihovo postojanje u hotelu i ne podrazumeva besplatno korišćenje, već je za njihovo
korišćenje moguća naplata na licu mesta od strane recepcije.
Besplatan internet ili Wi-Fi oznaka ne podrazumevaju kvalitetan signal ili brzi internet u svim delovima
hotela. Moguće je da je isti obezbeđen samo u pojedinim delovima oko recepcije ili bazena, bara i sl.
Brzina protoka može biti lošijeg kvaliteta ili usporena.
• Pojedini hoteli praktikuju da se prilikom uručivanja daljinskih upravljača za klima uređaj i TV, fena za
kosu, pegle i sličnih uređaja traži deponovanje određenog iznosa kao sredstva obezbeđenja, a koji se
vraća po vraćanju ključa i uređaja.
• Iznosi doplata (klima, sef) su podložni promeni. Različite su od hotela do hotela, a takođe zavise od
perioda u sezoni kad se boravi u istim.
• Ukoliko je u programu putovanja naznačeno da se klima uređaj plaća na licu mesta, neophodno je da
recepciji (hotel ne mora posedovati klima uređaje u svim sobama). Raspoloživost istih je na upit. Iz tog
razloga je najava od velike važnosti, jer se može dogoditi da na licu mesta hotel nema raspoloživih.
ne mogu se garantovati. Organizator će iste proslediti hotelu kao MOLBU, a isti će pokušati da udovolji
želji gosta ukoliko je u mogućnosti.
U slučaju posebnih usluga koje se tarifiraju, i ako je hotel prihvatio rezervaciju i naplatu istih, ipak
postoji mogućnost ne ispunjenja tog dela usluge. U tom slučaju, putnik ima pravo na povraćaj novca za
dodatno naplaćenu, a neispunjenu uslugu u iznosu pune naplate za istu (za iznos doplate).
Ukoliko je u cenovniku navedena doplata za spratnost, ista omogućava izbor u smislu prizemlje ili sprat.
• Hoteli iz ponude su na UPIT. Iako nas hoteli dnevno obaveštavaju o svojoj popunjenosti i slobodnim
kapacitetima, moguće je da se neka rezervacija ne potrvdi. U slučaju ne potvrđivanja rezervacije u roku
od 48h, klijentu se vraća novac u celosti ili se uplata može prebaciti na novu rezervaciju.
• Gost preuzima brigu o čuvanju vrednih stvari te stoga savetujemo da na putovanje ne nosite
nepotrebne vrednosti, da koristite sefove a vrednosti ne ostavljate u sobi.
• Putnik je obavezan da poseduje MEĐUNARODNO PUTNO OSIGURANJE koje se može pribaviti u
prodajnoj službi. Pogranične službe prilikom pasoške kontrole mogu zatražiti od putnika da pokaže
propisanu količinu novčanih sredstava za vreme boravka (kartice, gotovina…), kao i međunarodno
putno osiguranje.
• Putnik je u obavezi da prilikom prijave za putovanje prijavi svoje puno ime, prezime i datum rođenja
onako kako stoji upisano u pasošu (posebno se odnosi na devojačko prezime putnice, skraćeni oblik
imena i sl). Pogrešno prijavljen podatak biće unet u avionsku kartu, vaučer za hotel i druga putna
dokumenta. i može prouzrokovati probleme putniku u nastavku putovanja kod pograničnih ili
aerodromskih službi kao i u samim hotelima. (Putniku sa neispravnim imenom i prezimenom može biti
obustavljena prijava za let) Kod ostvarivanja popusta za dete, merodavan je datum rođenja i starost
se prilikom prijave za putovanje naznači želja za istim, kako bi taj zahtev pravovremeno bio prosleđen
• Posebni zahtevi gostiju u vidu MOLBE, a koji su mimo usluge iz cenovnika i koji se ne tarifiraju posebno,
• Besplatno je samo ono što je eksplicitno navedeno kao besplatno ili FREE. Pominjanje pojedinih
Cenovnik_krit_heraklion_1_avion_leto_2023 19
deteta u trenutku započinjanja putovanja. Za sve slučajeve pogrešno prijavljenog podatka,organizator
putovanja ne preuzima odgovornost već celokupan iznos štete i dodatnih troškova pripadaju putniku.
• Ulazak u sobe je zvanično posle 15h, a može biti i ranije u zavisnosti od raspoloživosti soba.
Izlazak iz soba poslednjeg dana je najkasnije do 11h. Produžetak boravka u sobama poslednjeg dana
odobrava isključivo recepcija hotela uz nadoknadu na licu mesta. Putnik je dužan da lično kontaktira
recepciju po dolasku i da najavi tu uslugu.
• Sve navedene sobe ili studija/apartmani su standardno dvokrevetni. Treći/četvrti ležaj je tzv. pomoćni
ležaj i može biti drugačijih karakteristika (manji od normalnog ili krevet na rasklapanje, drugačijeg
oblika i sl. što se može odraziti na komfor putnika).
• Opis All incl usluge nalazi se odštampan uz program putovanja. Takođe je objavljen na sajtu
www.mediteraneo.rs. Ukoliko ga ne možete naći, molimo Vas da nas kontaktirate kako bismo Vam
ga prosledili ili uručili direktno.
• Opisi plaža su generalni, te na istoj može biti različitih struktura tla, od sitnog peska do šljunka. Takođe
se u opisima može razlikovati stanje na obali i plaži od dela ulaska u vodu (pesak van vode, šljunak u
vodi i sl).
• Buka u objektima oko hotela, regulisana je lokalnim zakonima i pravilima i o njima brinu nadležni
inspekcijski organi. Ni Agencija ni vodič ne mogu uticati na utišavanje buke drugih privrednih objekata
• Zbog velikog broja razuđenih hotela na pojedinim destinacijama/ostrvima u okviru paket-aranžmana,
pored autobuskog transfera u pratnji predstavnika agencije, postoji i mogućnost transfera minibusom,
ili taksijem gde neće biti prisutan predstavnik agencije. Putnici će najvažnije informacije o destinaciji/
ostrvu dobiti na prvom info-sastanku, po rasporedu dobijenom po dolasku na destinaciju/ostrvo.
Molimo Vas da prisustvujete prvom info-sastanku.
• U promo brošuri ili na web sajtu nije moguće objaviti fotografije svih vrsta smeštajnih kapaciteta
hotela (sobe, studija, apartmani, family/porodične sobe…). Sobe se mogu razlikovati usled promene
nameštaja, redekoracije, renoviranja, pogleda i pozicije sobe, različitih struktura kupatila (tuš-kabina
ili kada i sl.).
• Dress code/pravila oblačenja (većina hotela ima obavezan dress code za vreme obroka u restoranima,
obično večera). Zabranjen je ulazak u kratkim pantalonama i zahteva se od muškaraca da imaju
pantalone sa dugim nogavicama.
• Apartmani i hoteli nižih kategorija u Grčkoj koriste sistem solarnih bojlera za zagrevanje vode, što
podrazumeva nešto nižu temperaturu tople vode, u odnosu na uobičajenu, kao i manji pritisak tople
vode u određenim periodima dana ili primenu tople vode samo u određenim delovima dana (obično
17-21h).
• Obzirom da su apartmani i hoteli objekti koji svoje usluge ostvaruju rentiranjem, nije za očekivati
nove madrace, posteljinu, frižidere i šporete već opremu koju je neko upotrebljavao pre Vas prethodnih
godina, ali se Vama ustupa u tehnički ispravnom stanju.
• U objektima na bazi najma, moguće je da se opremljenost kuhinje razlikuje od objekta do objekta,
usled loma ili otuđenja opreme. Oprema kuhinje ne podrazumeva kompletan servis na kakav ste navikli
u svom domu (različite vrste šerpi, supijera, kadica), već bazičnu opremljenost priborom za jelo, čašama,
zvanom kitchenet (sve u 1) za kuvanje kafe i čaja ili pripremu isključivo lakih obroka i podgrevanje hrane.
• Rezervacije hotela koje su rađene sa popustima po uslovima RANIH REZERVACIJA ili EBD
podrazumevaju da se u slučaju otkaza kompletnog aranžmana primenjuje propisana stopa otkaza bez
obzira da li je gost našao zamenu. Postoji mogućnost da hotel NE PRIHVATI ZAMENU. U slučaju
mogućnosti zamene, putnici koji menjaju putnike koji su odustali će se zadužiti novom cenom po
važećem cenovniku na taj dan.
• Na web sajtu www.mediteraneo.rs nalaze se informacije koje Vam mogu biti od pomoći tokom Vašeg
boravka u Grčkoj, ali i pre polaska na putovanje (rubrika INFORMACIJE u gornjem meniju), a možete ih
šoljama i tanjirima. Upotreba kuhinje u apartmanima je bazičnog karaktera na kuhinjskom elementu
Cenovnik_krit_heraklion_1_avion_leto_2023 20
uzeti i u agenciji.
• Opisi hotela, studija i apartmana su sastavni deo cenovnika (obavezno uzeti u agenciji ukoliko nisu
priloženi uz program).
• Viza NIJE potrebna putnicima čiji su pasoši izdati od strane MUP SRBIJE na teritoriji Kosova i Metohije
(npr MUP SRBIJE PU Peć). Viza JE POTREBNA putnicima čiji su pasoši izdati od strane MUP SRBIJE
KOORDINACIONE UPRAVE u Beogradu.
• Način i postupak, adresa i rok za ulaganje reklamacije potrošača, rok za odgovor Organizatora,
objašnjeni su detaljno članom 14. Opštih uslova putovanja organizatora i nalaze se vidno istaknuti na
oglasnoj tabli na zidu u poslovnicama. Opšti uslovi putovanja su sastavni deo Ugovora o putovanju.
program najkasnije 5 dana pre početka putovanja. Uz program važe Opšti uslovi putovanja organizatora
“MEDITERANEO holidays“ usklađeni sa YUTA standardima.
Organizator putovanja: MEDITERANEO Holidays, sedište: Slavonskih brigada 31, Beograd MB 17380699,
Licenca br. OTP 56/2021 kat. A od 08.07.2021. U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima
bankarsku garanciju broj 105060000000930557 od 21.12.2022. zaključenu sa ugovaračem bankarske
garancije putovanja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA” Beograd, ul.Kondina br.14
koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, na tel: 011/3228 686
ili 011/3228 687, prijavom na adresu: YUTA, Beograd, ul.Kondina br.14 ili na
e-mail adresu: garancijaputovanja@yuta.rs