ZANZIBAR - ZIMA 2023

                             

 Zanzibar

 

 

 

 NDIVIDUALNA PUTOVANJA

ZANZIBAR – januar 08.01-18.01.2023.

9 NOĆENJA od 1.350 EUR po osobi

Cena za paket po osobi avionska karta + hotel 

 

 

 

NAPOMENE:

● obavezno se još jednom raspitajte o uslovima ulaska u zemlju do 5 dana pred polazak na putovanje

● fakultatvni izleti i individualni troškovi putnika nisu uključeni u cenu;

● obavezno međunarodno zdravsteveno osiguranje

● VIZA: Srpskim državljanima uz biometrijske pasoše je potrebna viza I pribavlja se kada se sleti na aerodrom. Ukoliko želite da formular popunite ranje u agenciji možete dobiti primerak.

● Napominjemo da u slučaju promena vremena leta ne snosimo troškove promena hotela

 

VAŽNA NAPOMENA:

U CENU PUTOVANJA JE UKLJUČENO

Prevoz avionom na relaciji Beograd – Dubai - Zanzibar - Beograd (prevoznik Fly Dubai), aerodromske takse u Beogradu, Dubaiu I Zanzibaru u iznosu od 375 evra (čiji je iznos podložan promeni), smeštaj u hotelu kategorije pet zvezdica u dvokrevetnim sobama (9 noćenja sa odredjenim tipom usluge ishrane).

 

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA

● Cena putovanja iskazana je u evrima, a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Prilikom prijavljivanja I zaključivanja ugovora o putovanju, uplaćuje se kompletan iznos za avionske karte I avans 40% za smeštaj, dok se ostatak upladuje najkasnije 25 dana pred početak putovanja.

● Plaćanje može biti:

a) gotovinom,

b) čekovima,

c) uplatom na račun agencije ili d) platnim karticama (Visa, Master, American Express, Maestro i Dina).

● Avio karte je mogude platiti na 3 mesečne rate bez kamate (čekovima)

 

MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Pre polaska na putovanje pribavite polisu međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja sa doplatom za kovid. U poslovnicama Organizatora putovanja moguće je uz fotokopiju prve strane pasoša pribaviti polisu osiguravača Triglav koja pokriva u slučaju potrebe, za sve vreme putovanja, troškove lečenja i bolničke troškove. Osiguranje ne uključuje troškove karantina.

 

OPŠTE NAPOMENE ZA PUTOVANJA

● Organizator putovanja ima licencu OTP 113/2021 izdatu 12. oktobra 2021. godine od strane Min. turizma Republike Srbije. Organizator putovanja ima depozit u visini 2.000 -EUR i garanciju putovanja za kategoriju licence A u visini 250.000- EUR kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i programom putovanja. Garancija po Polisi osiguranja garancija putovanja broj 470000049593 važi od 01.10.2021. do 01.10.2022. godine. Garancija putovanja se aktivira u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja kod društva za osiguranje TRIGLAV OSIGURANJE a.d.o. Beograd, broj telefona: +381 11 3305100, broj telefaksa: +381 11 3122420, e-mail adresa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., pisanim putem ili telegramom na adresu TRIGLAV OSIGURANJE a.d.o. Beograd, Milutina Milankovida 7a ili na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

AGENCIJA AEROTURS

Garancija putovanja

Opšti uslovi putovanja

TA Aero Turs Niš

Opšti uslovi putovanja