Leto 2023

LOKACIJA : Buyukcekmece, u centru
POGODNOSTI : blizina šoping centra “Atirus“, upotreba sunconbrana i ležaljki na plaži i bazenu za goste hotela Eser Premium&Spa.

Sadržaj

 • Lobi
 • Klima
 • Internet
 • Lift
 • Bazen na krovu
 • Bar
 • Restoran
 • Grejanje
 • Suncobrani i ležaljke na plaži (besplatno)
 • Recepcija
 • Zatvoreni bazen
 • Fitnes centar
 • Spa i wellness centar

Način usluživanja

 • Doručak – buffet
 • Večera – buffet

STANDARDNA SOBA

Osnovni kapacitet: 2
Dopunski kapacitet: Odraslih 1 Dece 2(1. dete 0 – 12, 2. dete 0 – 12)

PROGRAM PUTOVANJA:

KEPP: 6755
1. dan – 1.dan: Niš – Istanbul Airport – hotel
Dolazak na aerodrom Konstantin Veliki najkasnije 2 sata pre leta. Let JU 1804 Air Serbia u 14:00. Sletanje na
aerodrom Istanbul u 16:25 (lokalno vreme). Transfer do izabranog hotela, smeštaj. Usluge u hotelu prema cenovniku.
Noćenje.
2. dan – 2 – 7 dan: Boravak u hotelu
Boravak u hotelu na bazi izabranih usluga.
3. dan – 8.dan: Hotel – Istanbul Airport – Niš
Doručak. Transfer do aerodroma Istanbul Airport. Let JU 1805 Air Serbia u 17:10 (lokalno vreme). Sletanje na
aerodrom Konstantin Veliki u 17:35. Prestanak aranžmaskih usluga

U CENU ARANŽMANA JE URAČUNATO:
avio karta na relaciji Niš-Istanbul-NIš sa uračunatim aerodromskim taksama
čekirani prtljag do 23 kg + ručni prtljag do 8 kg + lap top torba
transfer aerodrom Istanbul-hotel-aerodrom Istanbul
boravak u hotelu na bazi 7 noćenja i izabranih usluga (treći krevet je pomoćni),
upotreba bazena
asistencija lokalnog predstavnika na destinaciji na srpskom jeziku
troškovi organizacije
U CENU ARANŽMANA NIJE URAČUNATO:
polisa međunarodnog putnog i zdravstvenog osigranja (sa kovid dodatkom)
vanpansionske usluge
Fakultativni izleti

Popusti
POPUST VAŽI SAMO NA OSNOVNU CENU SMEŠTAJA i uz strogo poštovanje dinamike plaćanja propisane
od strane hotela (ako su predvidjeni cenovnikom), a ostatak aranžmana se isplaćuje u celosti najkasnije 21 dan
pre puta. Popusti se obračunavaju samo na uslugu hotelskog smeštaja. Nepoštovanje ove dinamike automatski znači
gubitak prava na popust. Hotel zadržava pravo promene cena ili ukidanja popusta. Navedeni popusti odnose se na
cenu osnovne usluge i ne važe za dopunske obroke,usluge, doplate. Eventualni dodatni popusti koje agencija daje na
uplatu u celosti važe samo za gotovinsku uplatu ili plaćanje kreditnim karticama (ne važe za faktoring). Popusti za
rane rezervacije, last minute, akcijski popusti važe samo za ograničeni broj mesta. Organizator zadržava pravo
ukidanja ovih popusta u bilo kom trenutku. Prilikom računanja popusta cena po osobi/danu se zaokružuje na prvi veći
ceo broj.

Uslovi plaćanja
NAČIN PLAĆANJA, dinarski (po srednjem kursu NBS na dan uplate) :
30% akontacija kod prijave, ostatak u MESEČNIM RATAMA DO 15.DECEMBRA 2023, i to: čekovima
građana sa upisanim datumima dospeća 15. u mesecu ili administrativnom zabranom; U slučaju
neblagovremenog izmirenja obaveza po administrativnoj zabrani, putnik se obavezuje da sam izmiri
dugovanje. Čekovi ili overena administrativna zabrana se dostavljaju najkasnije 21 dan pre početka korišćenja
aranžmana
Platnim karticama
FAKTORING: ODLOŽENO, BEZ KAMATE, BEZ UVEĆANJA, kreditnim karticama Banca Intesa (6 RATA).
Kartica se provlači na ceo iznos cene aranžmana prilikom rezervacije ili na ostatak duga najkasnije 21 dan pre
početka korišćenja aranžmana (moguće samo u poslovnicama organizatora)
UKOLIKO STRANKA NE REGULIŠE OBAVEZU PLAĆANJA NAJKASNIJE 21 DAN PRE POLASKA NA PUT
AUTOMATSKI ĆE SE SMATRATI DA JE ODUSTALA OD PUTA I POSTUPIĆE SE PREMA OPŠTIM USLOVIMA
PUTOVANJA ORGANIZATORA.
Troškovi otkaza rezervacije naplaćuju se po otkaznoj skali (minimalni iznos 2000 dinara po odrasloj osobi bez obzira
na razlog otkaza), osim kada aranžman otkazuje organizator putovanja. Svaka promena rezervacije (imena putnika,
smeštajnog objekta i datuma boravka) tretiraće se kao otkaz aranžmana i naplaćivati u skladu sa ugovorom o
putovanju i Opštim uslovima putovanja.

NAPOMENE VEZANE ZA PROGRAM PUTOVANJA:
8 dana avionom, minimum za realizaciju 20 pax
Uslovi prevoza
Obratite pažnju na dužinu važenja pasoša. Za mnoge destinacije PASOŠ MORA DA VAŽI MINIMUM 6 MESECI od
datuma izlaska iz zemlje krajnje destinacije (ili zemlje zadnjeg tranzita). Više informacija na www.mfa.gov.rs
Putnici su u obavezi da se 24h pre početka putovanja informišu o tačnom vremenu i mestu polaska (ili
na sajtu organizatora).
Na low cost letovima putnici su dužni da preuzmu avio i bording-kartu pre leta (lično u agenciji ili da zatraže
na mail) i da ih imaju kod sebe na aerodromu. Doplate za dodatne usluge (priority check in, prtljag, odabir sedišta u
avionu i sl…) iskazane su prema cenovniku avio kompanije na dan sastavljanja program, podložne su promeni i
plaćaju se pre cenovniku avio kompanije u trenutku bukiranja istih.
Na mesto polaska-aerodrom dolazi se 3 sata ranije u odnosu na objavljeno vreme letenja.Sva vremena u programima
putovanja data su po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
Deca do 2. godine nemaju zasebno sedište (sede kod roditelja).
Dozvoljeni prtljag (ukoliko drugačije nije navedeno u programu putovanja):
Dozvoljen je 1 komad ručnog prtljaga manjih dimenzija (40x20x25cm) i težine do 4kg, osim ukoliko programo nije
drugačije naglašeno. Na čarter letu Air Serbia dozvoljen je jedan prtljag maksimalne težine 23 kg i jedan ručni prtljag
maksimalne težine 7 kg. Deca ispod 2 godine nemaju pravo na prtljag.
Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne
garantujemo mogućnost zadržavanja na granici, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).
Prevoz kućnih ljubimaca moguć je prema uslovima avio kompanije i uz obaveznu doplatu (cca.100€). Klijent je u
obaveze da poseduje svu opremu u skladu sa zahtevima avio kompanije, transportnu torbu i sl.
Za ovo putovanja važe Uslovi prevoza avio kompanije. Smatraće se da je putnik je potpisom ugovora o
turističkom putovanju upoznat i saglasio se sa istim. Eventualna oštećenja prtljaga putnik je u obavezi da
odmah prijavi nadležnoj službi na aerodromu i za iste odgovara isključivo avio prevoznik.
Transferi i razgledanja biće organizovana javnim prevozom, taksi vozilima, limo servisima, mini busevima i
standardnim autobusima. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije programa putovanja usled nepredviđenih
objektivnih okolnosti (npr. promena reda letenja, radnog vremena lokaliteta, muzeja, prodavnica i šoping centra,
gužve na granicama, gužve u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, praznika, velikih
hepeninga…) i nema obavezu refundacije nepruženih usluga ako su predhodno plaćene dobavljaču.
Uslovi smeštaja
Kategorija hotela je lokalna. Treći ležaj u hotelima najčešće je pomoćni. Organizator putovanja ne može da utiče na
razmeštaj po sobama, jer to zavisi isključivo od recepcije smeštajnog objekta. Ako kod pojedinih hotela nije naglašen
način posluživanja obroka, smatra se da je u pitanju kontinentalni način. Kod hotela koji imaju mogućnost all
inclusive, specifikacija usluga zavisi od hotela i dobija se kod zaključivanja ugovora. All inclusive usluga podrazumeva
konzumaciju hrane i pića (po pravilu samo domaća točena pića) samo u odredjenim periodima u toku dana.
NAPOMENA ZA ZEMLJE SA PRETEŽNO MUSLIMANSKIM STANOVNIŠTVOM: kuhinja je za razliku od naše manje
pikantnija, na meniju je uglavnom povrće i voće, testenine, mlečni proizvodi, a manje mesa i mesnih prerađevina.
Izbor hrane zavisi od kategorije hotela !
Ishrana na bazi švedskog stola je uz asistenciju pomoćnog kuvara, putnici zbog COVID -19 situacije ne uzimaju sami
hranu već im se ona servira uz mogućnost ponovnog uzimanja. U slučaju malog broja gostiju hoteli zadržavaju pravo
da umesto švedskog stola obroci budu servirani.
Kod hotela niže kategorizacije moguća je doplata za klima uredjaj prema tarifi hotela, a kod privatnog smešta je po
pravilu obavezna i iznosi uobičajno oko 5 € po danu. U niskoj sezoni i kod hotela veće kategorije moguće je da klima
uređaji nisu u upotrebi ili se doplaćuju. Sefovi u hotelima (naročito niže kategorizacije) se doplaćuju prema tarifi
hotela – uobičajno oko 3€ po danu.
Na internet strani i u katalogu po pravilu su prikazane slike pojedinih hotelskih soba. Izgled soba može da odstupa od
prikazanih.
Upotreba WiFi interneta (ukoliko postoji, moguće doplate) po pravilu je predvidjena na recepciji. U pojedinim sobama
iz tehničkih razloga moguć je loš ili nepostojeći signal. Brzina interneta zavisi od broja jednovremenih korisnika i
infrastrukturnih kapaciteta destinacije i može biti nezadovoljavajuća zahtevnijim korisnicima.
Sve usluge hotela koje nisu navedene kao besplatne se po pravilu doplaćuju na licu mesta po tarifama hotela. Privatni
smeštaj po pravilu nije opremljen peškirima i potrošnim materijalom.
Hoteli smešteni u naseljenim mestima po pravilu nemaju obezbedjen parking ili se upotreba parkinga doplaćuje na
licu mesta prema tarifi hotela.
Sve posebne zahteve i potrebe za smeštaj od strane klijenata moguće je ostvariti samo uz pisanu potvrdu od strane
hotela i ako su naglašeni u ugovoru sa klijentom; u suprotnom su isti nevažeći.
Za vreme boravka u hotelima (naročito više kategorije) klijenti su u obavezi da poštuju kod oblačenja hotela (naročito
za vreme obroka). Obavezno poneti sa sobom odeću dugih rukava i nogavica i obuću bez otvora za prste. Organizator
ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju nepoštovanja istog.
NAPOMENA: u izabrani hotel se ulazi prvog dana boravka od 15.00 časova, a napušta se poslednjeg dana boravka
do 10.00 časova. Na internet strani i u katalogu po pravilu su prikazane slike pojedinih soba i apartmana. Izgled
standardnih smeštajnih jedinica može da odstupa od prikazanih.
VAŽNO : VLASNICI PASOŠA DRUGIH DRŽAVA U OBAVEZI SU DA SE SAMI INFORMIŠU O VIZNOM REŽIMU DRŽAVE
KRAJNJE DESTINACIJE KAO I TRANZITNIH ZEMALJA.
MALOLETNICI koji putuju bez roditelja moraju da poseduju saglasnost oba roditelja, a oni koji putuju sa jednim
roditeljem – saglasnost roditelja koji ne putuje, u pisanoj formi i overenu kod nadležnih organa.
Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem organizator ne snosi odgovornost. Validan je
samo pisani program putovanja organizatora, istaknut u prostorijama agencije.
Ako drugačije nije navedno aranžman je grupni i kalkulacija je radjena na bazi minimum 20 putnika na redovnim
linijama, a u slučaju čarter leta 130 putnika po smeni i 900 putnika u sezoni. Za individulane aranžmane je minimum
za realizaciju 2 putnika. Krajnji rok za otkaz aranžmana od strane organizatora je 2 dana pre polaska. Organizator
putovanje ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu i njegovoj realizaciji.
Kod organizatora putovanja možete uplatiti PAKET PUTNOG OSIGURANJA (putno zdravstveno osiguranje u
inostranstvu sa asistencijom i mogućnošću osiguranja prtljaga i osiguranje otkaza putovanja) po tarifi osiguravajuće
kuće Dunav Osiguranje (obaveštenja i uputstva sadržana su u Opštim uslovima osiguranja, koje možete dobiti kod
organizatora). OSIGURANJE MOŽETE PLAĆATI NA RATE PO DINAMICI IDENTIČNOJ DINAMICI PLAĆANJA
ARANŽMANA.
Pet friendly hoteli dozvoljavaju držanje samo određenih kućnih ljubimcima (samo u smeštajnim jedinicama) pod
strogo propisanim uslovima i doplatu propisanu od strane hotela; neophodna je potvrda organizatora uz napomenu na
ugovoru/vaučeru. Potpisivanjem ugovora o putovanju putnik je prihvatio da se strogo pridržava uslova hotela.
Eventualno nepoštovanje istih može dovesti do udaljavanja putnika iz hotela bez novčane refundacije uz obavezu
nadoknade štete hotelu. Putnik sam snosi odgovornost za ispravnost dokumenata kućnog ljubimca.
Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno, organizator putovanja je PP “EUROTURS NIŠ” doo, licenca br. OTP
– A 107/2021 od 08.10.2021.
Za sve navedene programe važe Opšti uslovi putovanja “Euroturs Niš” i YUTA standardi.