Rim - Nova Godina 2020

   

RIM

 

NOVA GODINA 2020

 

 4 DANA AVIONOM IZ NIŠA

 

 

 

PROGRAM PUTOVANJA:

1.dan  31.12. NIŠ – RIM

Dolazak na aerodrom ‘’Konstantin Veliki’’ dva sata pre poletanja aviona. Čekiranje za let. Poletanje aviona u 06:50 h. Dolazak na aerodrom Fiumicino u 08:40 h. Po sletanju u Rim, panoramsko - pešačko razgledanje Rima: Trg Republike, Trg Barberini, Trg Venecija... Nakon obilaska Piazza Santa Maria Maggiore, San Pietre in Vincoli, Park Colle Oppio... Transfer do hotela, smeštaj u hotel. Nakon smeštaja slobodno vreme za individualne aktivnosti… Uveče individualni doček Nove Godine. Noćenje.

2.dan 01.01. RIM

Doručak. Slobodno vreme u Rimu ili fakultativni obilazak (u pratnji lokalnog vodiča) najpoznatijih Bazilika Rima: Bazilika Svetog Jovana Lateranskog, Sveto Stepeniste (Scala Sancta i Sancta Sanctorum), Bazilika Svetog Klimenta, Bazilka Sv. Petra u lancima (gde se nalazi Mikelanđelov Mojsije) i Bazilika Svete Marije Velike (Santa Maria Maggiore)…  Slobodno vreme. Noćenje.

3.dan 02.01. RIM – FORUM I KOLOSEUM

Doručak. Poludnevni fakultativni izlet “Forum i Koloseum”. Obilazak najznačajnijih lokaliteta antičkog Rima, mesta na kome je on nastao i na kome su ovekovečene njegove najveće pobede i dostignuda. Nekada središte političkog, religioznog i javnog života. Obilazak uključuje: Koloseum, najveći rimski amfiteatar, “čudo” inženjeringa i graditeljstva Starog sveta koje oživljava atmosferu i pokliče najznačajnijeg društvenog događaja antičkog Rima – borbe gladijatora. U mermeru isklesani reljefi trijumfalnih lukova ilustruju osvajačke pohode rimskih imperatora i širenje njihove vlasti i uticaja na teritoriju koja se prostirala od Britanije do Sirije, opravdavajudi naziv “Caput Mundi” (Prestonica sveta); brežuljak Palatino, mesto na kome je, po legendi, vučica odgajila Romula i Rema, mitske osnivače grada i koji u narednim vekovima postaje najelitnija rezidencijalna zona, mesto stanovanja rimskih imperatora i uglednih građana; Forum, centar političkog, javnog i komercijalnog života, u okviru koga se nalaze ostaci bazilika, tržnica, sudnica i hramova; Kapitolinski brežuljak, nekadašnji rimski akropolj, simbol neprikosnovenog autoriteta antičkog Rima, za čiji je današnji izgled zaslužan Mikelanđelo. Noćenje.

4.dan 03.01. RIM – NIŠ

Doručak. Odjava iz hotela. Poludnevna fakultativna poseta Vatikanu u trajanju od oko 4 sata. U okviru posete obilaze se najznačajniji deo zbirki Vatikanskih muzeja kao što su zbirke antičkih statua, sala sa tapiserijama, zbirka geografskih mapa iz 16 veka; zatim Sikstinska kapela poznata po tavanici koju je oslikao Mikelanđelo Buonaroti temama iz Starog zaveta; sledi obilazak najveće crkve na svetu - Crkve svetog Petra. Slobodan dan do polaska na transfer. Transfer ispred hotela. Predviđeno vreme leta u 21:00 h. Po sletanju kraj programa.

 

Termin putovanja

Hotel

Cena

31.12.2019/03.01.2020.

HOTEL 3*

PROMO CENA DO

01.12.2019. – 395

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS banke na dan uplate.

 

ARANŽMANA OBUHVATA:

- Povratni avionski prevoz na relaciji Niš / Rim / Niš  (uključen ručni prtljag do 8 kg)

- Smeštaj u hotelu 3* u Rimu  na bazi 3 noćenja  sa doručkom

- Panoramsko – pešačka tura kroz Rim sa vodičem na Srpskom jeziku

- Organizovani transfer hotel / aerodrom Rim

- Usluge pratioca grupe

- Troškove organizacije putovanja

ARANŽMAN NE OBUHVATA

Aerodromske takse 65 €

- Fakultativne izlete

- Međunarodno zdravstveno osiguranje - PREPORUKA AGENCIJE DA PUTNIK POSEDUJE OVU VRSTU OSIGURANJA

- Gradsku komunalnu taksu za Rim oko 6 € dnevno po osobi (plaća se u hotelu )

 

USLOVI PLAĆANJA:

50% prilikom rezervacije, ostatak do 10 dana pred polazak

 

MOGUĆNOST ORGANIZOVANJA FAKULTATIVNIH IZLETA  (za realizaciju izleta potrebno je 25 putnika, deca od 2-12 godina ostvaruju popust, deca od 0-2 godine idu besplatno):

 • Vatikan - 49 € odrasli / 35 € deca, obuhvata: ulaznicu za Vatikanske muzeje i Sikstinsku kapelu, lokalnog vodiča na srpskom jeziku, slušalice; 
 • Forum I Koloseum40 € odrasli / 30 € deca, obuhvata ulaznice, rezervaciju, vodica i slusalica;
 • Bazilike Rima 35 € / deca 30 €, uključuje ulaznice, rezervaciju, slušalice i vodiča;

 

NAPOMENE U VEZI FAKULATATIVNIH IZLETA:

 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. (MINIMUM ZA REALIZACIJU IZLETA JE 25 PLATIVIH PUTNIKA).
 • Prijave za fakulativne izlete vrše se isključivo u agenciji uz prijavu za aranzman.

 

OPŠTE NAPOMENE:

 • Prijava za putovanje podrazumeva kupovinu avio karata koje ne podlezu refundaciji.
  • Proverite 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska!
  • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…) i isključivo vodič – pratioc imaju ovlašćenje da odrede dužinu trajanja pauze ili obilaska.
  • Za sve informacije date usmenim, telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
  • Organizator putovanja zadžava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti na koje nije mogao da utiče (npr. gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak..).
  • Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
  • Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za ulazak i boravak u Italiji, da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.
  • Agencija ne snosi odgovornost u slućaju da pogranične vlasti onemoguće putniku izlaz tj. napuštanje R.Srbije ili ulaz na teritoriju EU i u tom slučaju će se tretirati kao otkaz aranžmana od strane putnika.
  • Molimo putnike da se blagovremeno informišu u agenciji ili na sajtu M.U.P Srbije o uslovima ulaska i boravka na destinaciji.
  • Program rađen na bazi minimum 25 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 5 dana pre puta, kao i da promeni raspored u programu putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti na koje nije mogao da utiče u trenutku izrade programa.
 • Molimo proverite da li je Vaš prtljag u granicama dozvoljenih dimenzija (55 X 40 X 20 cm. - tezina 8kg).

                                                                                                               

Organizator putovanja TA” Aero Turs Nis”, licenca kat. OTP br.45 od 2013. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije “Aero Turs Nis” sa kojim su putnici dužni da se upoznaju. Program rađen na bazi minimum 20 prijavljenih putnika.

SVAKO NEPOSEDOVANJE BOARDING KARTE ILI KASNJENJE NA LET, PODLEZE DOPLATAMA I AGENCIJA NE SNOSI ODGOVORNOST.

 

 

Organizator putovanja Aero Turs Niš – OTP Licenca 45/2013

     

AGENCIJA AEROTURS

Garancija putovanja

Opšti uslovi putovanja

TA Aero Turs Niš

Opšti uslovi putovanja