Kipar

 

  KIPAR 

CENA PAKETA PO OSOBI OD 250 EUR

7 NOĆENJA SA DORUČKOM

27. 04. - 03. 05. 2020.


 

PROGRAM PUTOVANJA:

Prvi dan: (Destinacija poletanja) – Larnaca. Dolazak na aerodrom dva sata pre poletanja i let za Larnacu u 12:00 .Transfer, smeštanje u hotel.

Preostali broj dana: Individualna organizacija ili program sa vodicem.

Poslednji dan: Izlazak iz hotela, transfer do aerodroma, povratni let.

CENA PAKETA PO OSOBI OD 250 EUR

**Navedene cene su podložne promenama i variraju u zavisnosti od sezonalnosti i raspoloživosti.**

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA

● Cena putovanja iskazana je u evrima, a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti, po SREDNJEM KURSU NBS, na dan uplate. Prilikom prijavljivanja i zaključivanja ugovora o putovanju, uplaćuje se akontacija u iznosu od 40% cene aranžmana, a najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje uplaćuje se preostalih 60%. Avio karte se plaćaju u celosti.

● Plaćanje može biti: a) gotovinom, b) čekovima, c) uplatom na račun Aerotursa ili d) platnim karticama (Visa, Master, American Express, Maestro i Dina).

U CENU ARANŽMANA JE UKLJUČENO:

 • avio prevoz na relaciji (SOFIJA – LARNACA).
 • aerodromske takse – podložne promenama
 • transferi aerodrom – hotel – aerodrom
 • 7 noćenja doručkom - hotel 3*
 • boravišna taksa
 • troškovi organizacije i realizacije putovanja.

U CENU ARANŽMANA NIJE UKLJUČENO:

 • fakultativni izleti i individualni troškovi putnika
 • obavezno međunarodno zdravsteveno osiguranje

VIZA: uz biometrijske pasoše Republike Srbije nije potrebno vaditi vizu. Potrebno je imati povratnu avionsku kartu i potvrdu rezervacije smeštaja.

 

OPŠTE NAPOMENE:

 • Prijava za putovanje podrazumeva kupovinu avio karata koje ne podlezu refundaciji.
  • Proverite 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska!
  • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…) i isključivo vodič – pratioc imaju ovlašćenje da odrede dužinu trajanja pauze ili obilaska,
  • Za sve informacije date usmenim, telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
  • Organizator putovanja zadžava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti na koje nije mogao da utiče (npr.gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak..)
  • Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
  • Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za ulazak i boravak u Italiji, da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.
  • Agencija ne snosi odgovornost u slućaju da pogranične vlasti onemoguće putniku izlaz tj. napuštanje R.Srbije ili ulaz na teritoriju EU i u tom slučaju će se tretirati kao otkaz aranžmana od strane putnika.
  • Molimo putnike da se blagovremeno informišu u agenciji ili na sajtu M.U.P Srbije o uslovima ulaska i boravka na destinaciji.
  • Program rađen na bazi minimum 25 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 5 dana pre puta , kao i da promeni raspored u programu putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti na koje nije mogao da utiče u trenutku izrade programa.
 • Molimo proverite da li je Vaš prtljag u granicama dozvoljenih dimenzija (55 X 40 X 20 cm.)(tezina 8kg).

                                                                                                               

Organizator putovanja Aero Turs Niš – licenca OTP br.253/2020 od 01.02.2020 godine kategorija licence A20, garancija putovanja br. 0106/2020 od 01.01.2020. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije “Aero Turs Nis” sa kojim su putnici dužni da se upoznaju. Program rađen na bazi minimum 20 prijavljenih putnika.

SVAKO NEPOSEDOVANJE BOARDING KARTE ILI KASNJENJE NA LET, PODLEZE DOPLATAMA I AGENCIJA NE SNOSI ODGOVORNOST.

 

 

Organizator putovanja Aero Turs Niš – licenca OTP br.253/2020 od 01.02.2020 godine kategorija licence A20, garancija putovanja br. 0106/2020 od 01.01.2020.    

AGENCIJA AEROTURS

Garancija putovanja

Opšti uslovi putovanja

TA Aero Turs Niš

Opšti uslovi putovanja