Bali - Septembar 2020

BALI je indonežansko ostrvo između ostrva Jave na zapadu i Lamboka na istoku. To je jedna od 33 provincije Indonezije sa Denpasarom kao središtem na jugu ostrva. DENPASAR je bio prestonica Kraljevstva Bandung sve do 1906 godine, kada je kolonizovan od strane Holanđana. Svakako treba posetiti: Puputan park, Kraljevski Hram, kao i hramove Jagotanka u blizini muzeja Negeri i Maospahit, umetnički centar taman Budaya, palatu Satria. Glavni turistički centi Balia su na jugu. Izdvaja se grad Kuta, sa predgrađima Legian i Semnijak i popularnim plažama, a u novije vreme posebno se izdvajaju Nusa Dua i Pecata. Na istočnom delu ostrva izdvaja se grad Sanur koji je svojevremeno bio i jedini turistički centar, a u centralnom delu grad Ubud. Klima je tropska, sa visokim stepenom vlažnosti. Izraženi su monsunski periodi sa vlažnom i suvom sezonom. Suva sezona je u periodu od maja do septembra, ali i u vlažnom periodu od oktobra do aprila svakodnevno ima dovoljno sunčanih intervala. Prosečna godišnja temperature je 27 stepeni. Zvanični jezik je Indonežanski, a valuta rupi.

 

BALI 

13 dana, 10 noćenja

Polazak 13.9.2020.

 

CENA PAKETA PO OSOBI

OD 799 EUR

Sa uračunatim avio taksama i transferom 

BALI je indonežansko ostrvo između ostrva Jave na zapadu i Lamboka na istoku. To je jedna od 33 provincije Indonezije sa Denpasarom kao središtem na jugu ostrva. DENPASAR je bio prestonica Kraljevstva Bandung sve do 1906 godine, kada je kolonizovan od strane Holanđana. Svakako treba posetiti: Puputan park, Kraljevski Hram, kao i hramove Jagotanka u blizini muzeja Negeri i Maospahit, umetnički centar taman Budaya, palatu Satria. Glavni turistički centi Balia su na jugu. Izdvaja se grad Kuta, sa predgrađima Legian i Semnijak i popularnim plažama, a u novije vreme posebno se izdvajaju Nusa Dua i Pecata. Na istočnom delu ostrva izdvaja se grad Sanur koji je svojevremeno bio i jedini turistički centar, a u centralnom delu grad Ubud. Klima je tropska, sa visokim stepenom vlažnosti. Izraženi su monsunski periodi sa vlažnom i suvom sezonom. Suva sezona je u periodu od maja do septembra, ali i u vlažnom periodu od oktobra do aprila svakodnevno ima dovoljno sunčanih intervala. Prosečna godišnja temperature je 27 stepeni. Zvanični jezik je Indonežanski, a valuta rupi.

PROGRAM PUTOVANJA:

1. Dan (nedelja, 13.9.2020) BEOGRAD-DOHA

Dolazak putnika na aerodrom "Nikola Tesla", najkasnije u 10:00. Individualna prijava za let i predaja prtljaga. Poletanje aviona za Dohu u 12:05 (let QR 232). Dolazak u Dohu u 18:00 časova-lokalno vreme. Čekanje na naredni let u tranzitnoj zoni aerodroma.

2. Dan(ponedeljak, 14.9.2020) DOHA - DENPASAR

Nastavak putovanja za Bali. Poletanje aviona u 02:25 časova - lokalno vreme (let QR 962). Dolazak na Bali/Denpasar u 17:30 časova-lokalno vreme. Transfer do izabranog hotela. Smeštaj. Noćenje.

3 - 11. Dan (utorak - sreda 15.9 – 23.9.2020) BALI

Doručak. Slobodni dani za odmor i individulna razgledanja ili mogućnost organizovanja fakultativnih izleta. Noćenja.

12. Dan(četvrtak, 24.9.2020) BALI/DENPASAR

Slobodan dan. Napuštanje soba sat vremena pre zakazanog transfera za aerodrom. Individualna odjava iz hotela. Transfer do aerodroma Denpasar.

13. Dan(petak, 25.9.2020)DENPASAR - DOHA- BEOGRAD

Individualna prijava za let i predaja prtljaga (čekiranje). Pasoške i carinske formalnosti. Poletanje aviona za Dohu u 00:35 časova-lokalno vreme (let QR 961). Dolazak u Dohu u 05:30 časova-lokalno vreme. Čekanje na naredni let u tranzitnoj zoni aerodroma.

Nastavak putovanja za Beograd. Poletanje aviona u 06:45 časova-lokalno vreme (let QR 231). Dolazak u Beograd u 11:05.

 

HOTELI U PONUDI:

799 eur bnb Style Seminyak 3*                      https://www.bnbstyle.com/

869 eur - Sunset Point Seminyak 3*                 http://the-sunset-point-hotel.hotelsseminyak.net/en/

889 eur - Bali Kuta Resort 4*                             http://bali-kuta-resort.kuta-hotels-guide.com/en/

909 eur - Legian Paradiso 3*                              https://legianparadisohotel.com/

909 eur - Best Western Kuta Resort 4*             http://www.bwresortkuta.com/

929 eur - Fave Sunset Hotel Seminyak 3*        https://www.favehotels.com/en/hotel/view/78/favehotel-sunset-seminyak

1099 eur Grand Whiz Nusa Dua 4*                 https://www.grandwhiz.com/nusadua

1219 eur Bali Nusa Dua Hotel 5*                    https://balinusaduahotel.com/

1399 eur - Nusa Dua Beach & Spa 5*               https://www.nusaduahotel.com/

1519 eur Melia Bali 5*                                     https://www.melia.com/en/hotels/indonesia/bali/melia-bali/index.htm

 

U CENU ARANŽMANA JE UKLJUČENO:

 • avio prevoz na relaciji Beograd – Doha - Denpasar v.v.
 • transferi aerodrom – hotel – aerodrom
 • 10 noćenja u dvokrevetnoj standardnoj sobi odabranog hotela na bazi noćenja sa doručkom
 • aerodromske takse sa YQ taksama: oko 310 EUR po osobi. Aerodromske takse su obavezne i podložne promeni, do dana polaska na putovanje.
 • troškovi organizacije i realizacije putovanja.

 

U CENU ARANŽMANA NIJE UKLJUČENO:

 • obavezno međunarodno zdravstveno osiguranje koje možete uplatiti uz aranžman
 • boravišne takse u hotelu na Baliju
 • fakultativni izleti i individualni troškovi

 

VIZA – za biometrijski pasoš Republike Srbije od marta 2016. više nije potrebna viza za Indoneziju.

 

* Doplata za jednokrevetnu sobu je 10% od ukupne cene aranžmana.

 

Rok za prijavljivanje je 10.6.2020 ili do popune mesta.

 

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA

 • Cena putovanja iskazana je u evrima, a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu NBS, na dan uplate. Prilikom prijavljivanja i zaključivanja ugovora o putovanju, uplaćuje se akontacija u iznosu od 40% cene aranžmana, a najkasnije 25 dana pre polaska na putovanje uplaćuje se preostalih 60%.
 • Plaćanje može biti: a) gotovinom, b) čekovima, c) uplatom na račun Zeus Travela ili d) platnim karticama (Visa, Master, American Express, Maestro i Dina).

 

POSEBNI USLOVI OTKAZA UGOVORA ZA INDIVIDUALNI ARANŽMAN BALI:

Ukoliko putnik otkaže ugovor o putovanju:

 • od momenta rezervacije i ugovaranja aranžmana od 44 dana do 33 dana pre početka putovanja, zadržava se iznos od 40% ukupne cene aranžmana, na ime troškova izdavanja avio karte i/ili troškova smeštaja.
 • od momenta rezervacije i ugovaranja aranžmana od 32 dana do 26 dana pre početka putovanja, zadržava se iznos od 75% od ukupne cene aranžmana, na ime troškova izdavanja avio karte i troškova smeštaja.
 • od momenta rezervacije i ugovaranja aranžmana od 25 dana pre početka putovanja do 1 dan pre početka putovanja, i na dan putovanja: zadržava se 100% od ukupne cene aranžmanana ime troškova izdavanja avio karte i troškova smeštaja.

MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Organizator putovanja preporučuje putnicima da pre polaska na putovanje pribave polisu međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja. U poslovnici Organizatora putovanja moguće je uz fotokopiju prve strane pasoša pribaviti polisu osiguravača Milenijum Osiguranje Srbija koja pokriva u slučaju potrebe, za sve vreme putovanja, troškove lečenja i bolničke troškove do 30.000 evra. Cena polise je približno jedan evro po danu provedenom na putovanju.

OPŠTE NAPOMENE ZA PUTOVANJA

Organizator putovanja zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja prijavljenih putnika i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje. Putnicima koji poseduju biometrijski pasoš Republike Srbije nije potrebna ulazna viza za zemlje Evropske unije ali je preporučljivo da se o uslovima za ulazak u ove zemlje informišu putem sajta www.europa.rs. Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti spreče izlazak putnika iz zemlje ili im onemoguće ulazak na teritoriju zemalja Evropske unije, zemalja u tranzitu ili u zemalje van EU, zbog neispravnih dokumenata, učinjenog prekršaja ili nepoštovanja viznih ili carinskih propisa. Mole se putnici da se brižljivo staraju o svojim putnim ispravama, dokumentima, novcu, vrednim stvarima i prtljagu; Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, krađu ili nestanak iz bilo kog razloga, tokom čitavog trajanja putovanja Organizator putovanja ima garanciju putovanja u visini 250.000.- EUR kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 300000016073 od 23.01.2020. godine, zaključenog sa ugovaračem osiguranja Akcionarskoo društvo za osiguranje MILENIJUM OSIGURANJE ADO, Bulevar Mihajla Pupina 10 L,Beograd This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., telefon: 0117152300. Organizator putovanja smatra da se putnik u celosti upoznao sa Opštim uslovima putovanja i programom putovanja potpisivanjem prijave (ugovora) za putovanje i uplatom akontacije.

 

Organizator putovanja licenca br. OTP 41/2020 kategorija A25, ovlašćeni subagent Aero Turs Niš – OTP br.253/2020 od 01.02.2020 godine kategorija licence A20.

Uz ovaj program važe opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

AGENCIJA AEROTURS

Garancija putovanja

Opšti uslovi putovanja

TA Aero Turs Niš

Opšti uslovi putovanja