ISTANBUL - PLOVDIV 08.MAJ /13.MAJ

 

 

 

Istanbul- najveći i najvažniji grad u Turskoj. Nalazi se na obalama Bosforskog moreuza i Mramornog mora, na raskrsnici puteva koji vode sa Balkanskog poluostrva u Malu Aziju i iz Sredozemnog u Crno more. Jedini je grad na svetu koji se prostire na dva kontinenta. U davna vremena poznat kao Konstantinopolj ili Konstantinov grad, kasnije Carigrad, a danas Istanbul, predstavlja najjače ekonomsko i kulturno sedište turske države, važan internacionalni i saobraćajni čvor, a ujedno i veoma zanimljiv turistički centar.

Program putovaja u pdf formatu možete preuzeti na linku Istanbul - Plovdiv program

1. DAN: NIŠ-ISTANBUL

Polazak za Istanbul iz Niša u popodnevnim časovima (o tačnom vremenu i mestu polaska bićete informisani dan pred put). Vožnja kroz Srbiju sa usputnim zadržavanjima radi prikupljanja putnika. Nastavak vožnje kroz Bugarsku i Tursku sa kraćim usputnim zadržavanjima radi regulisanja graničnih formalnosti i odmora.

2. DAN: ISTANBUL

Dolazak u Istanbul u prepodnevnim časovima. Panoramsko razgledanje grada-autobusom uz pratnju lokalnog vodiča: Plava džamija , Aja Sofija, Topkapi palata , džamija Sulejmanija, Zlatni rog, Dolmabahče palata, vidikovac Čamildža na azijskoj strani… Nakon obilaska smeštaj u hotel 3* u Laleli četvrti. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje

3. DAN: ISTANBUL

Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili fakultativno razgledanje istorijskog jezgra Istanbula sa vodičem-pešačka tura u trajanju od cca 5h. Obilazak Plave Džamije (jedne od tri najveće i najlepše džamije u islamskom svetu), Svete Sofije (nekada najveće pravoslavne crkve na svetu, pa džamije, a sada muzeja starog skoro 1500 godina), Topkapi palate (velelepne sultanske palate gde je živela većina turskih Sultana sa riznicom dragulja, dijamanata, zlata i ostalih poklona koje je sultan dobijao od svojih vazala i podanika), Hipodroma. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje

4. DAN: ISTANBUL

Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili fakultativno obilazak Vaseljenske patrijaršije i krstarenje Bosforom, obilazak Istanbula sa vode gde ćete videti najraskošnije vile, dvorce i letnjikovce najbogatijih ljudi kako u Turskoj tako i u svetu. Fakultativno poseta Dolmabahce palati – raskošnoj palati u baroknom stilu. Povratak u hotel, Noćenje

5. DAN: ISTANBUL-NIŠ

Doručak. Napuštanje hotela u prpodnevnim satima. Puoteanje do Plovdiva sa usputnim zadržavanjima radi graničnih formlnosti . Dolazak u Plovdiv u kasnim popodnevnim satima. Smeštaj u hotel . Noćenje.

6. DAN: PLOVDIV - NIŠ

Doručak. Slobodno vreme za individualone aktivnosti.ili odlazak u panoramsko razgledanje  istorijskog dela grada : Antički amfiteatar iz  2. veka, rimski stadion, crkva svetog Konstantina i Jelene, starog utvrđenja iznad reke Marice… Popodne planiran polazak za Niš … Dolazak u Niš u kasnim noćnim satima.

 

 

Cena aranžmana 129€ po osobi

 

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

autobuski prevoz na relaciji prema programu putovanja

smeštaj u hotelu 3* u Istanbul na bazi 3 noćenja sa doručkom ( dvokrevetne i trokrevetne sobe,doručak na bazi švedskog stola)

smeštaj u hotelu sa 3* u Plovdivu na bazi 1 noćenja sa doručkom

panoramsko razgledanje Istanbula

panoramsko razgledanje Plovdiva

usluge licenciranog turističkog vodiča/pratioca grupe

troškovi organizacije i realizacije programa putovanja

 

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

individualne troškove putnika

obavezno putno-zdravstveno osiguranje

doplatu za 1/1 sobu 70% od cene aranzmana.

fakultativne izlete:

Aja Sofija, Plava Džamija, Hipodrom, Topkapi palata – 40€ (cena  obuhvata ulaznice i usluge vodiča)

krstarenje Bosforom i obilazak Vaseljenske patrijaršije – 20€ (cena obuhvata vožnju brodom i usluge lokalnog vodiča)

Obilazak Dolmabahče palate -30€ (cena obuhvata ulaznicu u palate i razgled sa vodičem na srpskom jeziku)

 

VAŽNE NAPOMENE:

 

POLASCI IZ DRUGIH GRADOVA SU MOGUĆI UZ DOVOLJAN BROJ PUTNIKA I UZ DOPLATU

SVA VREMENA POLASKA/POVRATKA SU SKLONA PROMENI!!!

PUTNICI SU DUŽNI DA PRIHVATE MESTO U AUTBUSU KOJE IM JE ODREDI AGENCIJA , SVI PUTNICI MORAJU IMATI SEDIŠTE U AUTOBUSU

PUTNICI MOGU PONETI RUCNI PRTLJAG DO 10KG I 1KOMAD PRTLJAGA DO NAJVISE 23KG (1KOFER), SVAKI NAREDNI IDE UZ DOPLATU

SVI PUTNICI SU DUŽNI DA TOKOM PUTOVANJA I NA DESTINACIJI KORISTE ZVANIČNA SREDSTVA ZA KOMUNIKACIJU SA VODIČEM I PREDSTAVNIKOM

IME HOTELA ĆE BITI POZNATO 5 DANA PRED PUT

POTPISIVANJEM UGOVORA O PUTOVANJU PUTNIK PRIHVATA SVAKI HOTEL ODGOVARAJUĆE KATEGORIZACIJE I OPISA NAVEDENOG U PROGRAMU PUTOVANJA

ZA PUTOVANJE U TURSKU PUTNA ISPRAVA/PASOŠ MORA VAŽITI NAJMANJE 6 MESECI OD DATUMA POVRATKA SA DESTINACIJE!!!!

 

 

NAČIN PLAĆANJA:

uplata avansa 40% od ukupne cene aranžmana, ostatak duga najkasnije 10 dana do početka aranžmana

uplata avansa 40% ostatak u ratama gde je poslednja rata najkasnije 10 dana pre početka aranžmana

uplata se vrši u dinarskoj protivvrednosti po efectiva prodajnom kursu bance Intesa

 

*Zapoćeti način plaćanja se ne može menjati

*U slučaju promene na monetarnom tržištu , kao i promenama u cenama prevoznika , konzularnih predstavništva i osiguravajućih društava , agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana

 

Napomena u vezi fakultativnih izleta: fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 30 putnika - a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezida prihvate. Za sve izlete / minimum je 30 putnika.

 

KALKULACIJA JE RAĐENA NA 60 PLATEŽNIH PUTNIKA, MINIMALNI BROJ PUTNIKA ZA REALIZACIJU OVOG PROGRAMA JE 60. U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PRIJAVLJENIH PUTNIKA AGENCIJA ZADRŽAVA PRAVO POVEĆANJA CENE ILI SPAJANJA SA DRUGOM AGENCIJOM. U SLUČAJU OTKAZA OD STRANE AGENCIJE OTKAZNI ROK JE MINIMUM 5 DANA PRED PUT. AGENCIJA DOO NE SNOSI ODGOVORNOST ZA EVENTUALNE DRUGAČIJE USMENE INFORMACIJE O PROGRAMU PUTOVANJA

 

 

 

 

Opšte napomene:

•Molimo Vas da pažljivo pre prijavljivanja potražite i proučite Opšte Uslove Putovanja organizatora

•Molimo da uzmete u obzir da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja, ne rade i postoji mogućnost izmene redosleda pojedinnih sadržaja u programu

•Putnicima koji imaju za cilj putovanja i posetu pojedinim institucijama, savetujemo da se putem interneta informišu o radnom vremenu istih kao i o tome da li je potrebna rezervacija termina za posetu

•Od momenta prijavljivanja, stvaraju se administativni troškovi organizatora putovanja, hotela, autobuskog prevoznika i sl. te otkaz putovanja bez obzira na razlog otkazivanja povlači i nadoknadu tih trokova a oni su shodno datumu otkazivanja po tabeli iz Opštih uslova putovanja

•Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu

•Svi putnici državljani Republike Srbije koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše, osim državljana sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije, u zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma mogu putovati bez viza u skladu sa odlukom Saveta Ministara EU. VAŽNO: Preporučuje se putnicima, sa novim biometrijskim pasošima, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.

•Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na odredjenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja.… ne rade

•Državljani Srbije koji poseduju stare (plave) putne isprave, kao i građani sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije, za putovanje u zemlje Šengena moraju posedovati VIZU. Vizu su dužni da pribave lično aplicirajući za istu u skladu sa zahtevima Konzulata u zemlju u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost za nedobijanje vize vlasnika starih plavih pasoša i u tom slučaju smatra se da je putnik odustao od putovanja i podleže troškovima otkaza putovanja prema Oštim uslovima putovanja.

Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju. Neophodna je viza za vlasnike novih biometrijskih pasoša izdatih od strane Koordinacione uprave pri Ministarstvu unutrašnjih poslova u Beogradu tj. ako u pasošu stoji da je izdat od strane MUP R SRBIJE, KOORDINACIONA UPRAVA

•Putnik je u obavezi da prilikom prijave za putovanje prijavi svoje puno ime, prezime i datum rođenja onako kako je upisano u pasošu (Odnosi se na devojačko prezime, skraćene oblike imena i sl., slovo dj ili đ). Pogrešno prijavljen podatak biće unet u vaučer za hotel i druga putna dokumenta i može prouzrokovati probleme putniku u nastavku putovanja kod pograničnih ili aerodromskih službi, kao i u samim hotelima. Molimo putnike da prilikom rezervacije aranžmana dostave kopiju prve strane pasoša i tačan kontakt telefon

•Pogranične službe prilikom pasoške kontrole mogu zatražiti od putnika da pokaže novčana sredstva (kartice, gotovina….), kao i međunarodno zdravstveno osiguranje

•Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa

•U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska). Hoteli iz ove ponude registrovani su, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalaze. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Opisi hotela su informativnog karaktera i preuzeti su sa web-stranica hotela.

Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od hotela. Objašnjenje: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak

•Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)

•Za sve informacije date usmenim putem, agencija ne snosi odgovornost

•Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja

•Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred

•Putnici sami snose odgovornost za lična i putna dokumenta i njihovu validnost

•Putnici se mole da se informišu o zakonu o zabrani pušenja na odabranoj destinaciji i da se striktno pridržavaju lokalnih propisa s tim u vezi!

•Organizator ne može uticati na spratnost smeštaja i deo zgrade. Raspodela soba vrši se na recepciji po dolasku

•Organizator će proslediti želje i zahteve hotelu, ali nije u mogućnosti da garantuje za iste

•Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisi poznate ne mogu biti relevantne

•Organizator ne učestvuje u organizaciji slobodnog vremena putnika na odredištu, te ni na koji način ne snosi odgovornost za realizaciju fakultativnih lokalnih izleta koji su u organizaciji ino partneraž

•Ovaj Cenovnik je rađen prema lokalnoj kategorizaciji i klasifikaciji hotela zemlje odredišta

•Za sve ove slučajeve, ukoliko na strani putnika dođe do bilo kakve štete i/ili nepredviđenih troškova usled nepoštovanja navedenih uputstava i napomena, Organizator putovanja ne snosi odgovornost već celokupan iznos štete i/ili dodatnih troškova snosi putnik

•Agencija zadržava pravo izmene u programu putovanja (redosleda pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti)

•VAŽNO Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja moraju imati overenu saglasnost oba roditelja i biti u pratnji punoletnog pratioca pri prelasku granice

•Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije

•Organizator zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude, kao i za zaposlene u firmama sa kojima zaključi poseban ugovor

•U slučaju promena na monetarnom tržistu ili tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, kao i izmene programa putovanja, spajanja sa drugom agencijom ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pred put

•Organizator zadržava pravo da putem AKCIJA i LAST MINUTE ponuda proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u ovom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike u ceni

Cenovnik broj 1 od 15.01.2019.

 

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije AERO TURS

Licenca OTP 45/2013 od 19.04.2013.

 

 

Organizator putovanja Aero Turs Niš – OTP Licenca 45/2013

     

AGENCIJA AEROTURS

Garancija putovanja

Opšti uslovi putovanja

TA Aero Turs Niš

Opšti uslovI putovanja