Items filtered by date: Wednesday, 08 January 2020

Kada ste u Veneciji šetate kroz vekove, od vizantijskog doba do renesanse. Mostovi, palate, trgovi, veličanstvena arhitektur Longene, dela Tintoreta, Ticijana… Grad umetnosti, sjaja, raskoši, palata, kanala…ako naseljena još u davnom 5. veku, u 9. veku postaje jedna od najvažnijih luka u ovom delu sveta. Tadašnja Mletačka Republika se sporazumela sa Arapima da uz plaćanje danka dobije slobodan prolaz kroz Otomanska vrata. Kao jaka ekonomska sila dobija i status republike, a na njeno čelo dolazi dužd koji je obavljao dužnost vladara Venecije. Bogati stanovnici ovog grada počinju da ulažu u prve monumentale građevine od kojih neke i danas postoje. Zato se i danas, vekovima kasnije, za Veneciju često kaže da je saršen živi muzej. Podignuta je na 118 peščanih ostrva koja su međusobno razdvojena lagunama. Spajana su putem mostova ili je jednostavno izgrađivan nasip, a preko njega su građene zgrade. Danas Venecija ima preko 400 mostova.

Published in City break

AGENCIJA AEROTURS

Garancija putovanja

Opšti uslovi putovanja

TA Aero Turs Niš

Opšti uslovi putovanja