BEČ U DECEMBRU

 

 

 BEČ  

 

 

Beč je jedna od najstarijih metropola u srcu Evrope, carski grad i mesto ukrštanja raznih kultura i uticaja. Jedno je od najomiljenijih evropskih odredišta turista iz čitavog sveta pa se sa pravom može reći za Beč da je pravi poliglota. Sa svojim arhitektonskim i kulturnim nasleđem, svojim šarmom i raskoši može stati rame uz rame sa Parizom i Rimom. Beč nosi i epitet muzičke prestonice sveta u kojoj su živeli i stvarali kompozitori - Mocart i Betoven, kao i epitet jednog od najznačajnijih kulturnih centara starog kontinenta.

 

PROGRAM PUTOVANJA:

       1.dan NIŠ – BEČ

Dolazak na aerodrom “Konstantin Veliki” dva sata pre poletanja aviona. Let W6 2830 u 21:55h. Čekiranje za let. Po sletanju u Beč, bus transfer do hotela. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

       2.dan BEČ

Doručak. Fakultativno pešačka tura u pratnji vodiča na srpskom jeziku. Obilazak Opere, zimska rezidencija Habsburgovaca – Hofburg, Volksgarten, Trg Marije Terezije , Parlament, obilazak Mozartovog spomenika I šetnjom kroz Burggarten, Gradska kuća, Jevrejska četvrt, Bečki univerzitet i dvorsko pozorište,  Zavetna crkva (Votivkirche), šetnja kroz prvi becirk – Stefanova katedrala, Stefanov trg i Kertner ulica, šetnjom kroz Karlsplatz do dvorca Belvedere. Nakon obilaska slobodno vreme ili preporuka  obilazak Aqua tera zoo vrta. Slobodno vreme. Noćenje.

 1. dan BEČ

Doručak.  Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili mogućnost organizovanja fakultativnog obilaska dvorca Šenbrun – letnje rezidencije Habsburgovaca. Razgledanje carskih prostorija i odaja i šetnja prelepim parkom. Slobodno vreme. Nakon obilaska dvorca fakultativno odlazaka u Prater – najpoznatiji austrijski zabavni park. U Prateru možete posetiti brojne atrakcije - muzej Madam Tiso, Planetarium, Praterturm, simbol Pratera - Rizenrad... Povratak u centar individualno. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili obilazak nekih od znamenitosti grada. Noćenje.

      4.dan BEČ

Doručak.
Napuštanje hotela. Slobodno vreme do polaska transfera na let. Let W6 2829 u 19:55h.

 

Termin putovanja

Hotel

Početna cena

 

08/11.12.2018.

 

HOTEL 3*

Od 195 eur

 

 

 

 

 

 

C E N A : 5.900,00 dinara

Dinarski deo aranzmana: dinara

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu INTESA banke na dan uplate.

Cene iz tabele su u evrima + dinarski deo po osobi i cena je sklona promeni zavisno od datuma rezervacije!

 

ARANŽMANA OBUHVATA DEVIZNI + DINARSKI DEO:

-Povratni avionski  prevoz na relaciji Niš/Beč/Niš sa kompanijom Wizzair (uključen ručni prtljag I ap taxe)

-Smeštaj u hotelu  3*u Beču  na bazi 3 noćenja  sa doručkom

- Povratni transfer aerodrom – hotel – aerodrom u Beču

- usluge pratioca grupe

- troškove organizacije putovanja

 

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA

- fakultativne programe

-Medjunarodno zdravstveno osiguranje  PREPORUKA AGENCIJE DA PUTNIK POSEDUJE OVU VRSTU OSIGURANJA

-Gradsku komunalnu taksu za Beč (plaća se u agenciji)

 

 USLOVI PLAĆANJA:

 • 30% prilikom rezervacije od ukupne cene aranžmana, ostatak do 15 dana pred polazak,
 • Uplatom na tekući račun agencije putem opšte uplatnice ili nalogom za prenos za pravna lica.

 

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI (podložne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 20 putnika, deca od 2-12 godina ostvaruju popust, deca od 0-2 godine besplatno):

 • Pešačka tura obilazak grada sa vodičem na srpskom jeziku – 20 odrasli / 15 deca
 • Dvorac Šenbrun I Prater  (u cenu uključene ulaznice ) – 40 eur odrasli /30 eur deca

 

NAPOMENE U VEZI FAKULATATIVNIH IZLETA:

 • Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ..Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. (MINIMUM ZA REALIZACIJU IZLETA JE 20 PLATIVIH PUTNIKA).
 • Prijave za fakulativne izlete vrše se isključivo u agenciji uz prijavu za aranzman..

 

OPŠTE NAPOMENE:

 • Prijava za putovanje podrazumeva kupovinu avio karata koje ne podlezu refundaciji.
  • Proverite 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska!
  • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…) i isključivo vodič – pratioc imaju ovlašćenje da odrede dužinu trajanja pauze ili obilaska,
  • Za sve informacije date usmenim, telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
  • Organizator putovanja zadžava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti na koje nije mogao da utiče (npr.gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak..)
  • Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
  • Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za ulazak i boravak u Austriji, da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.
  • Agencija ne snosi odgovornost u slućaju da pogranične vlasti onemoguće putniku izlaz tj. napuštanje R.Srbije ili ulaz na teritoriju EU i u tom slučaju će se tretirati kao otkaz aranžmana od strane putnika.
  • Molimo putnike da se blagovremeno informišu u agenciji ili na sajtu M.U.P Srbije o uslovima ulaska i boravka na destinaciji.
  • Program rađen na bazi minimum 20 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 5 dana pre puta , kao i da promeni raspored u programu putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti na koje nije mogao da utiče u trenutku izrade programa.
 • Molimo proverite da li je Vaš prtljag u granicama dozvoljenih dimenzija (55 X 40 X 20 cm.)(tezina 10kg).

NAPOMENA:

            Važno: U slučaju otkaza aranžmana od strane putnika, za avio kartu primenjuje se tarifa otkaza koje propisuje avio kompanija. Napominjemo da s obzirom na nisku cenu avio karte, u slučaju otkaza aranžmana, avio kompanija zadržava znatan deo uplate.       

Organizator putovanja TA” Aero Turs Niš”, licenca kat. OTP br.45 od 2013. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije “Aero Turs Niš” sa kojim su putnici dužni da se upoznaju. Program rađen na bazi minimum 20 prijavljenih putnika.

SVAKO NEPOSEDOVANJE BOARDING KARTE ILI KAŠNJENJE NA LET, PODLEŽE DOPLATAMA I AGENCIJA NE SNOSI ODGOVORNOST.

 

Organizator putovanja Aero Turs Niš – OTP Licenca 45/2013

 

 

     

AGENCIJA AEROTURS

Opšti uslovi putovanja

TA Aero Turs Niš

Opšti uslovI putovanja