Venecija - Avionom iz Niša

 

VENECIJA

4 dana - Avionom iz Niša

09.02 - 12.02.2020.

 

Kada ste u Veneciji šetate kroz vekove, od vizantijskog doba do renesanse. Mostovi, palate, trgovi, veličanstvena arhitektur Longene, dela Tintoreta, Ticijana… Grad umetnosti, sjaja, raskoši, palata, kanala… ako naseljena još u davnom 5. veku, u 9. veku postaje jedna od najvažnijih luka u ovom delu sveta. Tadašnja Mletačka Republika se sporazumela sa Arapima da uz plaćanje danka dobije slobodan prolaz kroz Otomanska vrata. Kao jaka ekonomska sila dobija i status republike, a na njeno čelo dolazi dužd koji je obavljao dužnost vladara Venecije. Bogati stanovnici ovog grada počinju da ulažu u prve monumentale građevine od kojih neke i danas postoje. Zato se i danas, vekovima kasnije, za Veneciju često kaže da je saršen živi muzej. Podignuta je na 118 peščanih ostrva koja su međusobno razdvojena lagunama. Spajana su putem mostova ili je jednostavno izgrađivan nasip, a preko njega su građene zgrade. Danas Venecija ima preko 400 mostova.

 

PROGRAM PUTOVANJA:

1.dan - NIŠ – BOLONJA - VENECIJA

Dolazak na aerodrom “Konstantin Veliki” dva sata pre poletanja aviona. Predvidjeno vreme leta u 12:35 h. Čekiranje za let. Po sletanju u Bolonju, bus transfer do centralne stanice u Bolonji. Nastavak puta vozom do Venecije. Po dolasku smeštaj u hotel. Slobodno popodne. Noćenje.

2.dan - VENECIJA

Dorucak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Preporuka obilazak: Tamnica u kojoj je bio zatočen čuveni Kazanova, legende o Mostu Uzdaha, pogled na crkvu Sv. Đorđa na istoimenom ostrvu, palata Zeka (nekadašnja kovnica mletačkih cekina), “Stubovi smrti”, Duždeva palata – sedište moći Mletačke republike, Biblioteka u kojoj se čuva kompletno delo pesnika Petrarke, Trg Sv. Marka, Bazilika Sv. Marka, Prokurati, kafe “Florian”, Zvonik, Astronomski sat… Šetnja do obala Kanala Grande. Razgledanje prelepog Ponte Rialta i šetnja živopisnim sestijerima Venecije, San Polo, Santa Kroće i Dorsoduro. Noćenje.

3. dan - VENECIJA

Dorucak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Preporuka obilazak nekih od muzeja ili odlazak do soping centra Palmanova. Noćenje.

4 dan - VENECIJA – BOLONJA - NIŠ

 

Termin putovanja

Hotel

Početna cena

 

09.02./12.02.2020.

 

HOTEL 3*

279 eur

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

ARANŽMANA OBUHVATA:

 • Povratni avionski  prevoz na relaciji Niš / Bolonja / Niš (aerodromske takse + rucni prtljag do 8kg ukljucen dimenzija 55*40*23cm).
 • Smeštaj u hotelu  3*u Veneciji  na bazi 3 noćenja sa doruckom.
 • Autobuski prevoz aerodrome Bolonja – centralna stanica.
 • Vozna karta Bolonja / Venecija / Bolonja.
 • Usluge pratioca grupe,
 • Troškove organizacije putovanja.

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA

 • Medjunarodno zdravstveno osiguranje  PREPORUKA AGENCIJE DA PUTNIK POSEDUJE OVU VRSTU OSIGURANJA.
 • Gradsku komunalnu taksu za Veneciju (plaća se u hotelu).

USLOVI PLAĆANJA:

 • 30% prilikom rezervacije od ukupne cene aranžmana, ostatak do 15 dana pred polazak,
 • Uplatom na tekući račun agencije putem opšte uplatnice ili nalogom za prenos za pravna lica.

OPŠTE NAPOMENE:

 • Proverite 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska!
 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…) i isključivo vodič – pratioc imaju ovlašćenje da odrede dužinu trajanja pauze ili obilaska,
 • Za sve informacije date usmenim, telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
 • Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
 • Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za ulazak i boravak u Italiji, da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.
 • Agencija ne snosi odgovornost u slućaju da pogranične vlasti onemoguće putniku izlaz tj. napuštanje R.Srbije ili ulaz na teritoriju EU i u tom slučaju će se tretirati kao otkaz aranžmana od strane putnika.
 • Molimo putnike da se blagovremeno informišu u agenciji ili na sajtu M.U.P Srbije o uslovima ulaska i boravka na destinaciji.
 • Program rađen na bazi minimum 10 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 5 dana pre puta , kao i da promeni raspored u programu putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti na koje nije mogao da utiče u trenutku izrade programa.
 • Molimo proverite da li je Vaš prtljag u granicama dozvoljenih dimenzija (50 X 40 X 25 cm.)(tezina 8kg).

NAPOMENA:

Važno: U slučaju otkaza aranžmana od strane putnika, za avio kartu primenjuje se tarifa otkaza koje propisuje avio kompanija. Napominjemo da s obzirom na nisku cenu avio karte, u slučaju otkaza aranžmana, avio kompanija zadržava znatan deo uplate. 

Organizator putovanja TA” Aero Turs Niš”, licenca kat. OTP br.45 od 2013. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije “Aero Turs Niš” sa kojim su putnici dužni da se upoznaju. Program rađen na bazi minimum 20 prijavljenih putnika.

SVAKO NEPOSEDOVANJE BOARDING KARTE ILI KAŠNJENJE NA LET, PODLEŽE DOPLATAMA I AGENCIJA NE SNOSI ODGOVORNOST.

 

Organizator putovanja Aero Turs Niš – OTP Licenca 45/2013 

 

AGENCIJA AEROTURS

Garancija putovanja

Opšti uslovi putovanja

TA Aero Turs Niš

Opšti uslovi putovanja