Valensija - Maj 2020

  
VALENSIJA U MAJU

 

Valensija je jedan od najstarijih španskih gradova. Osnovali su je Rimljani u vreme konzula Decima Junija Bruta (španski: cónsul Décimo Junio Bruto), tačnije 138g. p. n. e. pod imenom „Valentia Edetanorum”. U to vreme Valensija je bila tipično rimski grad jer se nalazila u blizini mora, na rečnom ostrvu ispresecanom rimskim putem, odnosno Vía Augusta, koji je spajao Valensiju sa Rimom, glavnim gradom imperije. Ime je dobila od latinske reči valentia što znači vrednost, odnosno snaga. Jezgro grada bilo je u blizini današnjeg Trga Bogorodice (španski: Plaza de la Virgen), gde se nalazio romanski forum i raskršće ulica Kardo (španski: Cardo) i Dekumano (španski: Decumano) koje su bile, i danas jesu dve najvažnije ulice u gradu.VALENSIJA U SEPTEMBRU

 

PROGRAM PUTOVANJA: 

28.04. - 1.dan NIŠ–BERGAMO

Sastanak putnika na aerodromu „Konstantin Veliki“ u 12.35h. Poletanje za Milano u 17.15 h. Po dolasku u Bergamo transfer i smeštaj u hotel. Noćenje.

29.04. - 2.dan BERGAMO - VALENSIJA 

Doručak. Transfer do aerodroma. Let za Valensiju. Predviđeno vreme leta 08:45 h. Po sletanju, transfer do hotela. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme ili fakultativno pešačka tura: La Lonha – tržnica svile, pod zaštitom UNESCO-a, jedna od najautentičnijih gotičkih građevina Starog grada, koja na svojoj fasadi obiluje interesantnim skulpturama koje se rugaju glavnoj crkvi – katedrali Presvete Bogorodice, takođe jednoj od značajnijih gotičkih katedrala Španije. Divimo se gotičkom Starom Gradu, koji je oivičen srednjevekovnim zidinama, kulama Torres de Quart i Torres de Serrano. Grad je doživeo najveći procvat u doba vladavine čuvenog pape Aleksandra Borhije (Borgia), koji je i sam bio iz okoline Valensije, a poznat je još iz rimskog doba. Na svakom koraku susrećemo se sa restoranima koji nude najbolju paelju u čitavoj Španiji, jer je Valensija upravo i mesto rođenja ovog prepoznatljivog jela. Šetamo kroz Boemsku četvrt, Devičanski trg sa Neptunovom fontanom, Kraljičin trg i Trg pred Gradskom kućom. Grad je izgrađen na meandru sada isušene reke Truije, a bez obzira na to što je na moru i poseduje jednu od najlepših plaža ovog dela Španije – Las Arenas – ne poseduje ribarski kvart, i nema značajnu pomorsku istoriju, jer je oduvek „gledao“ u pravcu kopna. Povratak u hotel. Noćenje.

30.04. - 3.dan VALENSIJA 

Doručak. Poludnevni fakultativni izlet u Kalatravin grad umetnosti i nauke uz posetu Okeanarijumu. Ovaj kompleks predstavlja remek delo umetnika Santijaga Kalatrave koji je rođen u Valensiji i koji predstavlja jednu od najznačajnijih atrakcija grada i njegov je zaštitni znak. Ovo je veliki kulturni i zabavni kompleks poznat širom sveta pre svega zbog svoje specifične arhitekture. Kompleks sačinjavaju: palata umetnosti “Kraljica Sofija”, koja je zapravo zgrada opera; Hemisferik-jedinstvena bioskopska sala u obliku ljudskog oka; muzej nauke “Princ Filip” gde je nauka potpuno dostupna publici; okeanografski muzej; Umbrakle-gradski vrt; Agora-sala za kongrese, kocerte i sportske manifestacije. Nakon završetka izleta povratak u hotel individualno. Slobodno poslepodne. Noćenje.

01.05. - 4.dan VALENSIJA 

Doručak. Celodnevni fakultativni izlet u Gandiju, Šativu i Nacionalni park Albufera. Odlazak autobusom do Gandije, mesta na delu morske obale koja je poznata pod nazivom Kosta del Azahar I koja se nalazi oko 65 km južno od Valensije. Ovo je bio važan kulturni I komercijalni centra u 15. I 16 veku, poznat i po porodici Bordžija. Danas je ovo jedan od najvećih priobalnih gradova i značajan turistički centar. Nastavak putovanja do Šative, grada na obali reke Albaida, u kome su Arapi u 12. veku proizvodili papir, te je grad postao kulturni i obrazovni centar regije. Grad se nalazi u podnožju brda na kome se nalazi zamak. Nastavak putovanja do Nacionalnog parka Albufera, slatkovodnog jezera i ušća u zaliv. Prirodni biodiverzitet ovog rezervata omogućava raznolikost flore i faune u toku cele godine. Povratak u Valensiju. Noćenje.

02.05. - 5.dan VALENSIJA - BERGAMO – NIŠ

Doručak. Napuštanje hotela. Organizovan transfer do aerodroma  Let za Bergamo u 6:25 sati. Po sletanju slobodno vreme do leta za Niš. Polazak aviona za  Niš u 15:10 sati Dolazak u Niš u poslepodnevnim časovima. Kraj programa!

Cena aranžmana:

 Datum putovanja

                   Hotel

          Cena  aranžmana

28.04/02.05.2020.

HOTEL 3*

Promo cena 389 eur

 

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

 • Avionski prevoz na relaciji NIŠ – BERGAMO – VALENSIJA – BERGAMO – NIŠ low cost letom kompanije RyanAir sa uključenim svim aerodromskim taksama i malom kabinskom torbom dimenzija 40*23*20;
 • Smeštaj na bazi 1 noćenja sa doručkom u Bergamu;
 • Smeštaj na bazi 3 noćenja sa doručkom u hotelu Valencia 3*;
 • Troškove organizacije putovanja;
 • Povratni transferi aerodrom – hotel - aerodrom;
 • Usluga pratioca grupe;

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 • Fakultativne izlete.
 • Medjunarodno zdravstveno osiguranje (PREPORUKA AGENCIJE DA PUTNIK POSEDUJE OVU VRSTU OSIGURANJA);
 • Gradsku komunalnu taksu za Valensiju I Bergamo (plaća se u hotelu) 3-4 eura po danu .
 • Individualne troškove putnika;
 • Prtljag do 10 ili 20 kg;(10 kg – 50 eur / 20 kg – 120 eur

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI (podložne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 20 putnika, deca od 2-12 godina ostvaruju popust, deca od 0-2 godine besplatno):

 • Pešačka tura obilazak grada sa vodičem na srpskom jeziku – 18 eura po osobi / deca do 12 god. 15 eur
 • Poludnevni izlet Kalatravin uz posetu Okeanarijumu, 65 eur / deca do 12 god. 55 eur
 • Celodnevni izlet u Gandiju, Šativu I nacionalni park Albufera. 68 eur / deca do 12 god. 55 eur

NAPOMENE U VEZI FAKULATATIVNIH IZLETA:

 • Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, organizacije. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika (MINIMUM ZA REALIZACIJU IZLETA JE 20 PLATIVIH PUTNIKA).

Prijave za fakulativne izlete vrše se isključivo u agenciji uz prijavu za aranzman.

NAČIN I USLOVI PLAĆANJA:

 • U dinarskoj protivvrednosti na dan uplate po srednjem kursu NARODNE BANKE SRBIJE;
 • 30% prilikom rezervacije od ukupne cene aranzmana, ostatak do 15 dana pred polazak.
 • Čekovima gradjana na 6 mesečnih rata. Prva rata 30% za rezervaciju, preostalih 5 rata do 31.03.2020.

OPŠTE NAPOMENE:

 • Prijava za putovanje podrazumeva kupovinu avio karata koje ne podlezu refundaciji.
 • Proverite 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska!
 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…) i isključivo vodič – pratioc imaju ovlašćenje da odrede dužinu trajanja pauze ili obilaska,
 • Za sve informacije date usmenim, telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
 • Organizator putovanja zadžava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti na koje nije mogao da utiče (npr.gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak..)
 • Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
 • Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za ulazak i boravak u Španiji, da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.
 • Agencija ne snosi odgovornost u slućaju da pogranične vlasti onemoguće putniku izlaz tj. napuštanje R.Srbije ili ulaz na teritoriju EU i u tom slučaju će se tretirati kao otkaz aranžmana od strane putnika.
 • Molimo putnike da se blagovremeno informišu u agenciji ili na sajtu M.U.P Srbije o uslovima ulaska i boravka na destinaciji.
 • Program rađen na bazi minimum 20 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 5 dana pre puta , kao i da promeni raspored u programu putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti na koje nije mogao da utiče u trenutku izrade programa.

NAPOMENA:

Važno: U slučaju otkaza aranžmana od strane putnika, za avio kartu primenjuje se tarifa otkaza koje propisuje avio kompanija. Napominjemo da s obzirom na nisku cenu avio karte, u slučaju otkaza aranžmana, avio kompanija zadržava znatan deo uplate.   

Organizator putovanja Aero Turs Niš – licenca OTP br.253/2020 od 01.02.2020 godine kategorija licence A20, garancija putovanja br. 0106/2020 od 01.01.2020. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije “Aero Turs Niš” sa kojim su putnici dužni da se upoznaju. Program rađen na bazi minimum 20 prijavljenih putnika.

 

Organizator putovanja Aero Turs Niš – licenca OTP br.253/2020 od 01.02.2020 godine kategorija licence A20, garancija putovanja br. 0106/2020 od 01.01.2020.

AGENCIJA AEROTURS

Garancija putovanja

Opšti uslovi putovanja

TA Aero Turs Niš

Opšti uslovi putovanja