VALENSIJA

 

 VALENSIJA 

PROGRAM PUTOVANJA:

 

 

 

05.03. - 1.dan  NIŠ–BERGAMO-VALENSIJA


Sastanak putnika na aerodromu „Konstantin Veliki“ u 12.35h. Poletanje za Milano u 14.35 sati (let FR 4672). Dolazak u Bergamo u 16.25h. Individualno obilazak Bergama. Nastavak putovanja za Valensiju u 21.15 (let FR 4663). Dolazak u Valensiju u 23.15 sati. Transfer i smeštaj u hotel. Noćenje.


06.03. - 2.dan VALENSIJA 


Doručak. Fakultativno pešačka tura: La Lonha – tržnica svile, pod zaštitom UNESCO-a, jedna od najautentičnijih gotičkih građevina Starog grada, koja na svojoj fasadi obiluje interesantnim skulpturama koje se rugaju glavnoj crkvi – katedrali Presvete Bogorodice, takođe jednoj od značajnijih gotičkih katedrala Španije. Divimo se gotičkom Starom Gradu, koji je oivičen srednjevekovnim zidinama, kulama Torres de Quart i Torres de Serrano. Grad je doživeo najveći procvat u doba vladavine čuvenog pape Aleksandra Borhije (Borgia), koji je i sam bio iz okoline Valensije, a poznat je još iz rimskog doba. Na svakom koraku susrećemo se sa restoranima koji nude najbolju paelju u čitavoj Španiji, jer je Valensija upravo i mesto rođenja ovog prepoznatljivog jela. Šetamo kroz Boemsku četvrt, Devičanski trg sa Neptunovom fontanom, Kraljičin trg i Trg pred Gradskom kućom. Grad je izgrađen na meandru sada isušene reke Truije, a bez obzira na to što je na moru i poseduje jednu od najlepših plaža ovog dela Španije – Las Arenas – ne poseduje ribarski kvart, i nema značajnu pomorsku istoriju, jer je oduvek „gledao“ u pravcu kopna. Obilazak nastavljamo šetnjom kroz park Truija – isušeno korito istomene reke, u kome nailazimo na simbol savremene Valensije – Grad Umetnosti i Nauke, najpoznatije delo valensijanskog i svetski poznatog arhitekte Santijaga Kalatrave, poznatom po upotrebi čelika i stakla, ali i nastojanju da iz ovih rigidnih materijala izvuče najprirodnije oblike – skeleti riba, krošnje drveća, itd. Divimo se fantastičnim građevinama, pravimo sjajne fotografije. Slobodan ostatak dana. Povratak u hotel. Noćenje.


07.03. - 3.dan VALENSIJA

 
Doručak. Poludnevni fakultativni izlet u Kalatravin grad umetnosti i nauke uz posetu Okeanarijumu. Ovaj kompleks predstavlja remek delo umetnika Santijaga Kalatrave koji je rođen u Valensiji i koji predstavlja jednu od najznačajnijih atrakcija grada i njegov je zaštitni znak. Ovo je veliki kulturni i zabavni kompleks poznat širom sveta pre svega zbog svoje specifične arhitekture. Kompleks sačinjavaju: palata umetnosti “Kraljica Sofija”, koja je zapravo zgrada opera; Hemisferik-jedinstvena bioskopska sala u obliku ljudskog oka; muzej nauke “Princ Filip” gde je nauka potpuno dostupna publici; okeanografski muzej; Umbrakle-gradski vrt; Agora-sala za kongrese, kocerte i sportske manifestacije. Nakon završetka izleta povratak u hotel. Slobodno poslepodne. Noćenje.


08.03. - 4.dan VALENSIJA 


Doručak. Celodnevni fakultativni izlet u Gandiju, Šativu i Nacionalni park Albufera. Odlazak autobusom do Gandije, mesta na delu morske obale koja je poznata pod nazivom Kosta del Azahar I koja se nalazi oko 65 km južno od Valensije. Ovo je bio važan kulturni I komercijalni centra u 15. I 16 veku, poznat i po porodici Bordžija. Danas je ovo jedan od najvećih priobalnih gradova i značajan turistički centar. Nastavak putovanja do Šative, grada na obali reke Albaida, u kome su Arapi u 12. veku proizvodili papir, te je grad postao kulturni i obrazovni centar regije. Grad se nalazi u podnožju brda na kome se nalazi zamak. Nastavak putovanja do Nacionalnog parka Albufera, slatkovodnog jezera i ušća u zaliv. Prirodni biodiverzitet ovog rezervata omogućava raznolikost flore i faune u toku cele godine. Povratak u Valensiju. Noćenje.

09.03. - 5.dan VALENSIJA - BERGAMO – NIŠ

Doručak. Napuštanje hotela. Organizovan transfer do aerodroma  Let za Bergamo u 6:35 sati ( let FR 4632 ). Polazak aviona za  Niš u 11:35 sati ( let FR 4671 ). Dolazak u Niš u poslepodnevnim časovima. Kraj programa!

 

Cena aranžmana:

 

            Datum putovanja

                            Hotel

            Cena  aranzmana

              05/09.03.2019.

                          HOTEL 3*

            CENA OD 385  eur

DINARSKI DEO ARANŽMANA: 19.900,00

 

 

CENA ARANŽMANA OBUHVATA: (dinarski + devizni)

 • Avionski prevoz na relaciji NIŠ – BERGAMO – VALENSIJA – BERGAMO – NIŠ low cost letom kompanije RyanAir sa uključenim svim aerodromskim taksama I malom kabinskom torbom dimenzija 40*30*20
 • Smeštaj na bazi 4 noćenja sa doručkom u hotelu Valencia 3*,
 • Troškove organizacije putovanja;
 • Povratni transfer aerodrom – hotel - aerodrom ;
 • Usluga pratioca grupe;

 

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 • Fakultativne izlete.
 • Medjunarodno zdravstveno osiguranje (PREPORUKA AGENCIJE DA PUTNIK POSEDUJE OVU VRSTU OSIGURANJA);
 • Gradsku komunalnu taksu za Valensiju (plaća se u agenciji) 3 eura po danu .
 • Individualne troškove putnika;
 • Prtljag do 10 ili 20 kg;(proveriti za doplatu u agenciji)

 

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI (podložne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 20 putnika, deca od 2-12 godina ostvaruju popust, deca od 0-2 godine besplatno):

 • Pešačka tura obilazak grada sa vodičem na srpskom jeziku – 20 eura po osobi / deca do 12 god. 15 eur
 • Poludnevni izlet Kalatravin uz posetu Okeanarijumu, 65 eur / deca do 12 god. 55 eur
 • Celodnevni izlet u Gandiju, Šativu I nacionalni park Albufera. 65 eur / deca do 12 god. 55 eur

 

NAPOMENE U VEZI FAKULATATIVNIH IZLETA:

 • Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ..Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. (MINIMUM ZA REALIZACIJU IZLETA JE 20 PLATIVIH PUTNIKA).

Prijave za fakulativne izlete vrše se isključivo u agenciji uz prijavu za aranzman.

 

NAČIN I USLOVI PLAĆANJA:

U dinarskoj protivvrednosti na dan uplate po prodajnom kursu BANKE INTESE;

30% prilikom rezervacije od ukupne cene aranzmana, ostatak do 15 dana pred polazak.

 

OPŠTE NAPOMENE:

 • Prijava za putovanje podrazumeva kupovinu avio karata koje ne podlezu refundaciji.
  • Proverite 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska!
  • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…) i isključivo vodič – pratioc imaju ovlašćenje da odrede dužinu trajanja pauze ili obilaska,
  • Za sve informacije date usmenim, telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
  • Organizator putovanja zadžava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti na koje nije mogao da utiče (npr.gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak..)
  • Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
  • Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za ulazak i boravak u Španiji, da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.
  • Agencija ne snosi odgovornost u slućaju da pogranične vlasti onemoguće putniku izlaz tj. napuštanje R.Srbije ili ulaz na teritoriju EU i u tom slučaju će se tretirati kao otkaz aranžmana od strane putnika.
  • Molimo putnike da se blagovremeno informišu u agenciji ili na sajtu M.U.P Srbije o uslovima ulaska i boravka na destinaciji.
  • Program rađen na bazi minimum 20 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 5 dana pre puta , kao i da promeni raspored u programu putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti na koje nije mogao da utiče u trenutku izrade programa.

 

NAPOMENA:

            Važno: U slučaju otkaza aranžmana od strane putnika, za avio kartu primenjuje se tarifa otkaza koje propisuje avio kompanija. Napominjemo da s obzirom na nisku cenu avio karte, u slučaju otkaza aranžmana, avio kompanija zadržava znatan deo uplate.   

Organizator putovanja TA” Aero Turs Niš”, licenca kat. OTP br.45 od 2013. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije “Aero Turs Niš” sa kojim su putnici dužni da se upoznaju. Program rađen na bazi minimum 20 prijavljenih putnika.

 

 

AGENCIJA AEROTURS

Garancija putovanja

Opšti uslovi putovanja

TA Aero Turs Niš

Opšti uslovI putovanja