Sankt Peterburg u septembru

 

  

SANKT PETERSBURG

 

  

5 DANA, 4 NOĆENJA 

 

 

PROGRAM PUTOVANJA:

 

1. dan BEOGRAD – ST. PETERBURG. Sastanak putnika na aerodromu “Nikola Tesla“ u 15.00h kod šaltera Plana Tours-a broj 705. Let za St.Peterburg (JU 674) u 17.00h. Sletanje na aerodrom u St.Peterburgu u 20.45h. Transfer do hotela. Smeštaj u hotel. Noćenje.
2. dan ST.PETERBURG. Doručak. Panoramsko razgledanje grada autobusom u pratnji stručnog vodiča: Nevski prospekt, Kazanjski sabor, Dvorski trg, Admiralitet, Vasiljevsko ostrvo, Ermitaž, Isakijevska saborna crkva, Bronzani konjanik … (bez ulaska u objekte). Slobodno poslepodne. Noćenje.
3. dan ST.PETERSBURG /PETERGOF/PUŠKIN/. Doručak. Fakultativni program: Petergof - Ruski Versaj, letnju carsku rezidenciju Petra Velikog. Obilazak Donjeg parka i čuvenih fontana sa 250 pozlaćenih skulptura. Obilazak uključuje šetnju parkovima, sa veličanstvenim pogledom na Finski zaliv, Kronštat i Sankt Peterburg. Puškin-Carsko Selo - letnja rezidencija Ekaterine Velike, dvorac i prekrasni park površine 34 km2. Enterijer dvorca fascinira sjajem umetničkih predmeta od poludragog kamena, zlata, portretima dinastije Romanovih. Povodom 300 - godišnjice osnivanja Sankt Peterburga završena je obnova čuvene Ćilibarske dvorane, koja je Katarininom dvorcu vratila stari sjaj. Noćenje.
4. dan ST.PETERSBURG /ERMITAŽ/. Doručak. Fakultativni program: Ermitaž, obilazak jednog od najvećih muzeja na svetu, u zdanju Zimskog dvorca, sa preko 3 miliona eksponata. Njegova neprocenjiva zbirka izložena je u 6 zgrada rasporedjenih na Dvorskom trgu i duž reke Neve. Glavna zgrada je Zimski dvorac koji je nekada bio rezidencija ruskih careva, a u njegovoj bogatoj zbirci izdvajaju se remek dela Leonarda Da Vinčija, Ticijana, Rembranta, Mikelanđela Buonaroti i drugih. Muzej je poznat i po arheološkoj zbirci, zbirci skulptura, zbirci srednjevekovne evropske umetnosti, ali i po svom baroknom izgledu i arhitekturi. Nakon obilaska muzeja fakultativno krstarenje Nevom. Noćenje.
5. dan ST.PETERSBURG - BEOGRAD. Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme za individualno razgledanje grada. Transfer do aerodroma. Let za Beograd (JU 675) u 21.35 sati. Sletanje u Beograd u 23.20 sati.

 

  TERMIN PUTOVANJA

HOTEL

CENA PO OSOBI

25.09 - 29.09.2018. (siguran polazak)

3*

329 €

DOPLATA ZA 1/1 SOBU -  80 €

Plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu banke Intesa na dan plaćanja.

 

U CENU PUTOVANJA JE URAČUNATO:
• avionski prevoz na relaciji Beograd-St.Peterburg-Beograd,
• smeštaj u hotelu 3* u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem na bazi 4 noćenja sa doručkom,
• transferi po programu putovanja,
• razgledanja prema programu,
• usluge vodiča i troškovi organizovanja putovanja.

 

U CENU PUTOVANJA NIJE URAČUNATO:
• aerodromske takse oko 139 evra u Beogradu i St.Peterburgu (koje su podložne promenama i plaćaju se u dinarskoj protivvrednosti u agenciji),
• međunarodno zdravstveno osiguranje
• boravišna taksa oko 4 € za ceo period boravka (plaća se na recepciji hotela),
• ulaznice za kulturno istorijske spomenike,
• fakultativni izleti i posete.

 

FAKULTATIVNI IZLETI:
Ermitaž – 40 evra. (U cenu je uključeno: ulaznica, usluge vodiča i troskovi organizacije).
Puškin (Carsko selo) i Petergof (Donji park) – 95 evra. (U cenu je uključeno: ulaznica za palatu u Carskom selu, ulaznica za donji park palate u Petregofu, autobuski prevoz, usluge vodiča i troskovi organizacije).
Krstarenje Nevom - 25 eur
*Prijavljivanje za izlete obavezno je prilikom rezervacije aranžmana a placanje izleta 15 dana pre putovanja.
Za realizaciju ovih izleta potrebno je najmanje 15 prijavljenih učesnika. (U slučaju manjeg broja putnika, izleti bi mogli da budu izvedeni uz korigovanje cene).

 

VAŽNE NAPOMENE ZA PUTOVANJE
Postoji mogućnost smeštaja u jednokrevetnim ili trokrevetnim sobama uz blagovremeni upit
Potrebno je najmanje 25 putnika za realizaciju ovog putovanja
Polisa zdravstvenog osiguranja je neophodna u zavisnosti od propisa zemlje krajnje destinacije. Agencija preporučuje putnicima da pre polaska na ovo putovanje pribave polisu međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja.

 

OPSTE NAPOMENE
Agencija zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja prijavljenih putnika i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos ili otkaže putovanje, a najkasnije pet dana pre polaska. Cena putovanja važi od datuma izdavanja programa.
Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima, državljanima Srbije, da se informišu o uslovima ulaska u zemlje u koju putuju (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...). Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju zemlje u koju putuju.
U okviru panoramskog razgledanja gradova navedenih u programima putovanja Organizatora nisu predviđene posete enterijera javnih gradjevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno.Treba uzeti u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na odredjenoj destinaciji neki od lokaliteta, tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade.
Mole se putnici da se brižljivo staraju o svom novcu, vrednim stvarima i prtljagu. Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, nestanak ili krađu tokom trajanja putovanja.

 

Uz ovaj program važe opšti uslovi organizatora putovanja turističke agencije Plana Tours, licenca OTP 506 / 2010 od 04.03.2010.

 

Cenovnik br. 2 od 30.08.2018

 

 

MOGUĆI NAČINI PLAĆANJA:
1) 30% prilikom rezervacije, a ostatak 10 dana pre putovanja;
2) 30% prilikom rezervacije, a ostatak na rate čekovima građana, do 20.01.2019. godine;
3) 30% prilikom rezervacije, a ostatak na rate putem kredita poslovnih banaka;
4) 30% prilikom rezervacije, a ostatak kreditnim karticama BANCA INTESE do 6 mesečnih rata bez kamate;
5) platnim karticama (Dina,Master,Maestro, Visa, American Expres).

 

Potvrda o garanciji putovanja:
Turistička agencija PLANA TOURS poseduje garanciju putovanja u visini od 300.000 evra za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene Opštim uslovima putovanja i programom putovanja, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0047 / 2018 od 25.01.2018. godine, polisa broj 300060664 od 28.12.2017. godine. Akcionarskog društva za osiguranje DDOR Novi Sad. Aktivira se kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU YUTA, Ulica Kondina br. 14, Beograd, +381.11/3228.686, +381.11/3228.687, prijavom na adresu ili na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

 

     

AGENCIJA AEROTURS

Opšti uslovi putovanja

TA Aero Turs Niš

Opšti uslovI putovanja