BERLIN U OKTOBRU

 

 

 

BERLIN

4 dana – AVIONOM IZ NIŠA

 

 

Berlin je najveći i glavni grad Nemačke i drugi je po veličini u Evropskoj uniji posle Londona . Čuven je po svojoj arhitekturi, burnoj istoriji, Rajhu, filmskom festivalu, bogatoj kulturi ali i opasno dobrom provodu…neukrotiv, živopisan i pun iznenađenja.Grad koji budi želju za eksperimentisanjem, burnim noćnim provodom, za uživanjem u kulturnom bogatstvu i provokativnom ukusu alternativnog života.

 

PROGRAM PUTOVANJA:

 

1.dan  NIŠ – BERLIN/SCHONEFELD

Dolazak na aerodrom “Konstantin Veliki” dva sata pre poletanja aviona. Okupljanje ispred predstavništva “AeroTursa”. Čekiranje za let. Let FR1106 u 14:05 h.Po sletanju u Berlin, polazak autobusa na panoramsko pešačko razgledanje grada sa vodičem na srpskom jeziku: Aleksandrov Trg sa Televizijskim tornjem, Berlinska katedrala, ostrvo muzeja,  Brandeburška kapija, ...  Po završetku, prijava u hotel. Smeštaj. Slobodno vreme. Noćenje.

2.dan BERLIN/POTSDAM

Doručak. Slobodan dan za individualne aktivnosti ili odlazak fakultativno na celodnevni izlet u Potsdam, prestonice savezne države Brandenburg. Panoramsko – pešački obilazak uz pratnju vodiča, holandska četvrt, palata Sesilenhof, most Glienika (mesto razmene špijuna tokom Drugog svetskog rata),ruska četvrt, palata Sansusi…Po završetku, povratak u Berlin. Slobodno popodne.. Noćenje.

3. dan BERLIN / REICHSTAG

Doručak. Fakultativno poseta Reichstagu. Odlazak javnim prevozom do Alexanderplatz-a gde se nalazimo sa vodičem. Nakon završetka posete slobodno popodne. Povratak u hotel individualno. Noćenje.

4.dan BERLIN – NIŠ

Doručak. Odjava iz hotela. Organizovan transfer do aerodroma. Po dolasku na aerodrom prijava za let  za Niš. Predvidjeno poletanje u 13:10 h. Po sletanju, kraj programa.

 

Termin putovanja

Hotel

Početna Cena

24.10./27.10. 2019.

HOTEL 3*

 CENA OD - 195 eur

DINARSKI DEO ARANŽMANA:  8.500 DINARA

 

ARANŽMANA OBUHVATA DEVIZNI + DINARSKI DEO:

- Povratni avionski  prevoz na relaciji Niš-Berlin/Schonefeld-Niš sa kompanijom Ryan Air (ručni prtljag do 10kg uz doplatu 20 eur )

- Smeštaj u hotelu 3*u Berlinu  na bazi 3 noćenja

- Organizovani transfer aerodrom / hotel / aerodrom

- Panorakso – pešačka tura sa vodičem na srpskom jeziku

- usluge pratioca grupe,

- troškove organizacije putovanja

 

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA 

- fakultativni program Potsdam  45 € (u cenu uključen autobuski prevoz, usluge vodiča )

- fakultativno poseta Reichstag-u 20 € (javni prevoz do centra ne ulazi u cenu )

- Medjunarodno zdravstveno osiguranje  PEPORUKA AGENCIJE DA PUTNIK POSEDUJE OVU VRSTU OSIGURANJA

- Gradsku komunalnu taksu za Berlin I okolinu (plaća se u agenciji 3 € po danu po osobi)

- 1/1 soba u hotelu uz doplatu 70% na devizni deo

 

NAČIN PLAĆANJA

  • 40% prilikom rezervacije, ostatak do 15 dana pred polazak

 

 NAPOMENA ZA FAKULTATIVE:

  • Prijava za fakultativne izlete se vrši prilikom prijave za putovanje. Rezervacija odnosno uplata je moguća tokom isplate aranžmana.
  • Minimalan broj putnika za realizovanje fakultativa je 20 putnika. U slučaju manjeg broja putnika i u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika za fakultativni izlet,  organizator će radi ekonomičnosti, izlet organizovati javnim gradskim odnosno međugradskim prevozom (autobus ili voz), i sa novom cenom upoznati zainteresovane putnike, koji nisu u obavezi i da je prihvate.

 

OPŠTE NAPOMENE:
• Proverite 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska!
• Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…) i isključivo vodič – pratioc imaju ovlašćenje da odrede dužinu trajanja pauze ili obilaska,
• Za sve informacije date usmenim, telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
• Organizator putovanja zadžava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti na koje nije mogao da utiče (npr.gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak..)
• Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
• Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za ulazak i boravak u R.Nemačkoj, i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
• Agencija ne snosi odgovornost u slućaju da pogranične vlasti onemoguće putniku izlaz tj. napuštanje R.Srbije ili ulaz na teritoriju EU i u tom slučaju će ovakav slučaj tretirati kao otkaz aranžmana od strane putnika.
• Molimo putnike da se blagovremeno informišu u agenciji ili na sajtu M.I.P Srbije o uslovima ulaska i boravka u R.Nemačkoj
• Program rađen na bazi minimum 20 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 5 dana pre puta.
• preporučujemo da putnik izvrši uplatu putnog osiguranja, prtljaga, kao i osiguranja u slučaju otkaza.
• Molimo proverite da li Vaš prtljag je u granicama dozvoljneih dimenzija. Za veći prtljag, ćete morati da izvršite doplatu na aerodromu ukoliko prilikom prijave za let se utvrdi da je Vaš prtljag većih dimenzija od dozvoljneog.
• Obavezno proveriti u agenciji informacije o dozvoljneom prtljagu na letu (težine, dimenzije torbe, dozvoljna sadržina)

 

Organizator putovanja TA Aero Turs, licenca kat. OTP br.45 od 2013. Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja agencije Aero Turs sa kojim su putnici dužni da se upoznaju. Program rađen na bazi minimum 20 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasnije 5 dana pre puta, kao i da promeni raspored u programu putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti na koje nije mogao da utiče.

 

Organizator putovanja Aero Turs Niš – OTP Licenca 45/2013

     

AGENCIJA AEROTURS

Garancija putovanja

Opšti uslovi putovanja

TA Aero Turs Niš

Opšti uslovI putovanja