Toskana

 

TOSKANA

5 dana / 2 noći

 

TOSKANA je jedna od najromantičnijih regija Italije. Idealna je turistička destinacija za ljubitelje umetnosti koji pri tom vole da uživaju i u sporom ritmu countryside i vinskog turizma. Brežuljci pod vinogradima uobičajeni su pejzaž ove regije; gde god da krenete, sa obe strane puta prostiru se nepregledni vinogradi, tako da je odmah jasno zbog čega je Toskana jedna od najpopularnijih vinskih regija na svetu. Osim jako duge tradicije, koja seže još u doba Starog Rima, Toskana je čuvena i po nekoliko svetski priznatih vinskih oblasti – Chianti, Brunello di Montalcino i Vino Nobile di Montepulciano. Inače, više od 80% proizvodnje u Toskani čine crvena vina, po kojima je ona i postala slavna, a glavna sorta je sangiovese, koja se javlja u različitim lokalnim verzijama.

PROGRAM PUTOVANJA:

 

 1. Dan 16.04. - NIŠ

  Polazak iz Niša u 14:00h (vreme polaska je podložno promeni) sa parking kod DIS-a. Putovanje preko Hrvatske i Slovenije. Noćna vožnja.

 2. Dan 17.04. BOLONJA – LA PIA DAMA

  Dolazak u Bolonju. Univerzitetska Bolonja je veličanstveni srednjevekovni grad sa renesansnim palatama i arkadama. Centar grada čine dva identična trga, Mađore i Neptuno. Crvenkastosmeđe građevine i levičarska reputacija su Bolonji doneli nadimak ’’La Rossa’’ (Crvena). Zbog svoje bogate kuhinje dobila je nadimak ’’La Grassa’’ (Debela). Po dolasku panoramski obilazak grada: spomenik Neptunu, Bazilika San Petronio, Univerzitet, Due Tori, Palata Banki, Palata Notai, Palata Akursio, Trg Mađore. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Nastavak puta do Sinalunge. Smeštaj u hotel. Večera. Noćenje.
 1. Dan 18.04. LA PIA DAMA – SIJENA - SAN DJIMINJANO – LA PIA DAMA

  Doručak. Putovanje do Sijene, prelepog grada koji je smešten u tipično toskanskom predelu. Sijena, idealna za ljubitelje vina i prirode,  grad sa očuvanim starim srednjovekovnim jezgrom, sa ogromnim kulturnim nasleđem, dok sam grad okružuju brojni vinogradi. Po dolasku obilazak grada: Gradska kuća, Katedrala u Sijeni, centralni trg (Piazza Campo) gde se održavaju kostimirane trke konja („palio”), Santa Maria dela Scala, prva bolnica u Evropi, Crkva Sv.Domenika, u kojoj se nalaze glava i palac Sv.Katarine, zaštitnice Italije. Nastavak puta do San Điminjana (“Grad tornjeva“), utvrđen srednjovekovni grad, koji je poznat po dobro očuvanim tornjevima pod zaštitom UNESCO-a. Po dolasku obilazak grada: centralni gradski trg - Duomo, crkva Koleđata u kojoj je radio Girlandajo (Mikelanđelov učitelj), tornjevi... Nakon obilaska slobodno vreme za šetnju i individualne aktivnosti. U poslepodnevnim časovima povratak  u hotel. Noćenje.

 2. Dan 19.04 – LA PIA DAMA – MONTEPULCIANO

  Doručak. Odjava iz hotela. Odlazak do obližnjeg MONTEPULČIANA, poznatog vinskog gradića. Po dolasku, sledi kraći obilazak grada i šetnja do prelepog trga Grandena kojem se nalazi gradski Municipio i Katedrala, kao i mnogobrojne raskošne plemićke palate. Po završetku obilaska odlazak u shoping centar Valdichiana . Polazak za Srbiju u večernjim satima. Noćna vožnja kroz Sloveniju I Hrvatsku prema Srbiji.

 3. Dan 20.04 - NIŠ

  Dolazak u Niš oko podneva.

Datum putovanja

Hotel

Cena  aranžmana

16.04. – 20.04.2020.

HOTEL

LA PIA DAMA

Cena od 139 eur

 

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

 • Prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu (visokopodni, sa klimom, TV-om i audio opremom)
 • Smeštaj u hotelu La Pia Dama (2 noćenja sa doručkom i večera po dolasku – kontinentalni švedski sto)
 • Obilaske prema programu
 • Troškove organizacije i vođenja aranžmana
 • Usluge pratioca grupe

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 • Fakultativne izlete.
 • Doplata za večeru u hotelu 10 eur
 • Medjunarodno zdravstveno osiguranje (PREPORUKA AGENCIJE DA PUTNIK POSEDUJE OVU VRSTU OSIGURANJA);
 • Gradsku taksu za hotel 1 eur po danu po osobi (plaća se u hotelu).

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI (podložne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 40 putnika, deca od 2-12 godina ostvaruju popust, deca od 0-2 godine besplatno):

 • MONTEPULCIANO 30 eur
 • SIJENA I SAN DJIMINJANO 35 eur

NAPOMENE U VEZI FAKULATATIVNIH IZLETA:

 • Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ..Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. (MINIMUM ZA REALIZACIJU IZLETA JE 40 PLATIVIH PUTNIKA).

Prijave za fakulativne izlete vrše se isključivo u agenciji uz prijavu za aranzman.

NAČIN I USLOVI PLAĆANJA:

 • U dinarskoj protivvrednosti na dan uplate po srednjem kursu NBS
 • 30% prilikom rezervacije od ukupne cene aranzmana, ostatak do 15 dana pred polazak
 • Odloženo čekovima na 5 mesečnih rata – I rata 30% prilikom rezervacije, ostatak u 4 jednake mesečne rate do 30.04.2020.

OPŠTE NAPOMENE:
• Proverite 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska!
• Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…) i isključivo vodič – pratioc imaju ovlašćenje da odrede dužinu trajanja pauze ili obilaska,
• Za sve informacije date usmenim, telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
• Organizator putovanja zadžava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti na koje nije mogao da utiče (npr.gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak..)
• Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
• Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za ulazak i boravak u Italiji, da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.
• Agencija ne snosi odgovornost u slućaju da pogranične vlasti onemoguće putniku izlaz tj. napuštanje R.Srbije ili ulaz na teritoriju EU i u tom slučaju će se tretirati kao otkaz aranžmana od strane putnika.
• Molimo putnike da se blagovremeno informišu u agenciji ili na sajtu M.U.P Srbije o uslovima ulaska i boravka na destinaciji.
• Program rađen na bazi minimum 40 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 5 dana pre puta , kao i da promeni raspored u programu putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti na koje nije mogao da utiče u trenutku izrade programa.

NAPOMENA:        

Organizator putovanja TA” Aero Turs Niš”, licenca kat. OTP br.45 od 2013. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije “Aero Turs Niš” sa kojim su putnici dužni da se upoznaju. Program rađen na bazi minimum 40 prijavljenih putnika.

 

AGENCIJA AEROTURS

Garancija putovanja

Opšti uslovi putovanja

TA Aero Turs Niš

Opšti uslovi putovanja