RIM U SEPTEMBRU

 

  

RIM

 

 4 DANA AVIONOM IZ NIŠA

 

 

 

 

PROGRAM PUTOVANJA:

1.dan 17.09.NIŠ RIM

Dolazak na aerodrom ‘’Konstantin Veliki’’ dva sata pre poletanja aviona. Čekiranje za let. Poletanje aviona u 06:50 h . Dolazak na aerodrom Fiumicino u 08:40 h. Po sletanju u Rim, panoramsko - pešačko razgledanje Rima: Trg Republike, Trg Barberini, Trg Venecija... Nakon obilaska Piazza Santa Maria Maggiore, San Pietre in Vincoli, Park Colle Oppio... Rimski Forum I Colloseum. Transfer do hotela, smeštaj u hotel. Nakon smeštaja slobodno vreme za individualne aktivnosti.. Noćenje.

2. dan 18.09. RIM – VATIKAN - RIM

Doručak. Slobodan dan ili fakultativna poseta Vatikanu sa lokalnim vodičem. Odlazak metroom. Obilazak Vatikanskog muzeja i Sikstinske kapele. Individualni povratak u hotel. Slobodno popodne. Noćenje. 

3. dan 19.09. RIM TIVOLI - RIM

Doručak. Slobodan dan ili fakultativni odlazak u Tivoli. Obilazak Vile d'Este – palate sa prelepim baštama. Povratak u hotel. Slobodno veče. Noćenje. 

4. dan 20.09. RIM – NIŠ

Doručak. Odjava iz hotela. Slobodan dan do polaska na transfer. Predviđeno vreme leta u 21:00 h. Po sletanju kraj programa.

 

Termin putovanja

Hotel

Cena

17.09./20.09.2019.

HOTEL 3*

PROMO CENA DO  

31.08.2019. - 299 €

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu AIK banke na dan uplate.

Cene iz tabele su u evrima + dinarski deo po osobi koji je sklon promeni zavisno od datuma rezervacije!

 

ARANŽMANA OBUHVATA:

-Povratni avionski prevoz na relaciji Niš/Rim/Niš (uključen ručni prtljag do 8 kg)

-Smeštaj u hotelu 3*u Rimu na bazi 3 noćenja sa doručkom

-Panoramsko – pešačka tura kroz Rim sa vodičem na Srpskom jeziku

-Organizovani transfer hotel / aerodrom Rim

-Usluge pratioca grupe

-Troškove organizacije putovanja

 

ARANŽMAN NE OBUHVATA

-Aerodromske takse 55 €

-Organizovani transfer aerodrom Rim / hotel / aerodrom Rim 30 €

-Fakultativne izlete

-Medjunarodno zdravstveno osiguranje PREPORUKA AGENCIJE DA PUTNIK POSEDUJE OVU VRSTU OSIGURANJA

-Gradsku komunalnu taksu za Rim oko 4 € dnevno po osobi

 

USLOVI PLAĆANJA:

50% prilikom rezervacije, ostatak do 10 dana pred polazak

 

MOGUCNOST ORGANIZOVANJA FAKULTATIVNIH IZLETA  (za realizaciju izleta 25 putnika, deca od 2-12 godina ostvaruju popust, deca od 0-2 godine besplatno):

Vatikan - 45 € odrasli / 35 € deca, obuhvata: ulaznicu za Vatikanske muzeje i Sikstinsku kapelu, lokalnog vodiča na srpskom jeziku, slušalice; 

Tivoli - 55 € odrasli / 40 € deca, obuhvata: autobuski prevoz na relaciji hotel – Tivoli – hotel, ulaznicu za kompleks (vrt i vila), lokalnog vodiča na srpskom jeziku;

 

NAPOMENE U VEZI FAKULATATIVNIH IZLETA:

Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. (MINIMUM ZA REALIZACIJU IZLETA JE 25 PLATIVIH PUTNIKA).

Prijave za fakulativne izlete vrše se isključivo u agenciji uz prijavu za aranzman..

 

OPŠTE NAPOMENE:

• Prijava za putovanje podrazumeva kupovinu avio karata koje ne podlezu refundaciji.
• Proverite 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska!
• Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…) i isključivo vodič – pratioc imaju ovlašćenje da odrede dužinu trajanja pauze ili obilaska,
• Za sve informacije date usmenim, telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
• Organizator putovanja zadžava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti na koje nije mogao da utiče (npr.gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak..)
• Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
• Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za ulazak i boravak u Italiji, da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.
• Agencija ne snosi odgovornost u slućaju da pogranične vlasti onemoguće putniku izlaz tj. napuštanje R.Srbije ili ulaz na teritoriju EU i u tom slučaju će se tretirati kao otkaz aranžmana od strane putnika.
• Molimo putnike da se blagovremeno informišu u agenciji ili na sajtu M.U.P Srbije o uslovima ulaska i boravka na destinaciji.
• Program rađen na bazi minimum 25 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 5 dana pre puta , kao i da promeni r
aspored u programu putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti na koje nije mogao da utiče u trenutku izrade programa.

Molimo proverite da li je Vaš prtljag u granicama dozvoljenih dimenzija (55 X 40 X 20 cm.)(tezina 8kg).

 

Organizator putovanja TA” Aero Turs Nis”, licenca kat. OTP br.45 od 2013. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije “Aero Turs Nis” sa kojim su putnici dužni da se upoznaju. Program rađen na bazi minimum 20 prijavljenih putnika.

SVAKO NEPOSEDOVANJE BOARDING KARTE ILI KASNJENJE NA LET, PODLEZE DOPLATAMA I AGENCIJA NE SNOSI ODGOVORNOST.

 

 

 

Organizator putovanja Aero Turs Niš – OTP Licenca 45/2013

     

AGENCIJA AEROTURS

Garancija putovanja

Opšti uslovi putovanja

TA Aero Turs Niš

Opšti uslovI putovanja