Rim - avionom

 

  

RIM

4 dana – AVIONOM IZ NIŠA

 

RIM - je glavni grad Italije i regiona Lacio, ali i najveći i najbrojniji grad u Italiji sa oko 2,7 miliona stanovnika. Prema legendi, grad su osnovali Romul i Rem 21.aprila 753 godine p.n.e. pa sa pravom nosi ime VEČNI GRAD. Rim je kulturno-istorijski centar Italije i Evrope, a stari deo Rima je pravi muzej na otvorenom u kome se nalaze ostaci drevnih zgrada, trijumfalni lukovi, trg sa fontanama, Koloseum - najveći amfiteatar ikada izgrađen u Rimskom carstvu.

PROGRAM PUTOVANJA:

1.dan 17.03. NIŠ – RIM

Dolazak na aerodrom ‘’Konstantin Veliki’’ dva sata pre poletanja aviona. Čekiranje za let. Poletanje aviona u 06:50 h. Dolazak na aerodrom Fiumicino u 08:40 h. Po sletanju u Rim, transfer do hotela. Fakultativno nakon prijave u hotel panoramsko - pešačko razgledanje Rima: Trg Republike, Trg Barberini, Trg Venecija... Nakon obilaska Piazza Santa Maria Maggiore, San Pietre in Vincoli, Park Colle Oppio... Rimski Forum i Colloseum. Slobodno popodne za individualne aktivnosti. Noćenje.

2.dan 18.03. RIM – VATIKAN - RIM

Doručak. Slobodan dan ili fakultativna poseta Vatikanu sa lokalnim vodičem. Odlazak metroom. Obilazak Vatikanskog muzeja i Sikstinske kapele. Individualni povratak u hotel. Slobodno popodne. Noćenje. 

3.dan 19.03. RIM TIVOLI - RIM

Doručak. Slobodan dan ili fakultativni odlazak u Tivoli. Obilazak Vile d'Este – palate sa prelepim baštama. Povratak u hotel. Slobodno veče. Noćenje. 

4.dan 20.03. RIM – NIŠ

Doručak. Odjava iz hotela. Slobodan dan u Rimu za individualna razgledanja ili fakultativni obilazak Rimskog Foruma i Koloseuma, prepoznatljivih mesta svakodnevnog političkog i zabavnog života antičkog Rima. Obilazak sa uključenim ulaznicama i uslugama vodiča, počinje odlaskom do najvećeg amfiteatra sveta Koloseuma, građenog rukama na hiljade robova, danas praktično viđen kao simbol Rima. U Rimskom Forumu se okupljao Senat, Vestalke čuvale Večni plamen, donosile najvažnije odluke nekada i za čitavo čovečanstvo, gde su izrečeni neki od najslavnijih govora…Nakon obilaska slobodno popodne.Oko 17.30h transfer grupe do aerodroma. Direktan let za Niš u 20.25h. Po sletanju, kraj programa.

 

Termin putovanja

Hotel

Cena

17.03./20.03.2020.

HOTEL  3*

PROMO CENA DO 31.01.2020. - 268

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu AIK banke na dan uplate.

Cene iz tabele su u evrima + dinarski deo po osobi koji  je sklon promeni zavisno od datuma rezervacije!

 

ARANŽMANA OBUHVATA:

- Povratni avionski prevoz na relaciji Niš/Rim/Niš (uključen ručni prtljag dimenzija 55*40*20cm do 8 kg)

- Smeštaj u hotelu 3* u Rimu na bazi 3 noćenja sa doručkom

- Organizovani transfer aerodrom / hotel / aerodrom Rim

- Usluge pratioca grupe

- Troškove organizacije putovanja

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

- Fakultativne izlete

- Međunarodno zdravstveno osiguranje PREPORUKA AGENCIJE DA PUTNIK POSEDUJE OVU VRSTU OSIGURANJA

- Gradsku komunalnu taksu za Rim od 4-6 € dnevno po osobi (plaća se u hotelu na recepciji)

USLOVI PLAĆANJA:

40% prilikom rezervacije, ostatak do 10 dana pred polazak

MOGUCNOST ORGANIZOVANJA FAKULTATIVNIH IZLETA  (za realizaciju izleta 20 putnika, deca od 2-12 godina ostvaruju popust, deca od 0-2 godine besplatno):

  • Vatikan - 50 € odrasli / 35 € deca, obuhvata: ulaznicu za Vatikanske muzeje i Sikstinsku kapelu, lokalnog vodiča na srpskom jeziku, slušalice; 
  • Tivoli - 55 € odrasli / 40 € deca, obuhvata: autobuski prevoz na relaciji hotel – Tivoli – hotel, ulaznicu za kompleks (vrt i vila), lokalnog vodiča na srpskom jeziku;
  • Panoramskoo – pesacki obilazak sa vodicem na srpskom jeziku 15 eur

NAPOMENE U VEZI FAKULATATIVNIH IZLETA:

  • Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. (MINIMUM ZA REALIZACIJU IZLETA JE 20 PLATIVIH PUTNIKA).
  • Prijave za fakulativne izlete vrše se isključivo u agenciji uz prijavu za aranzman..

OPŠTE NAPOMENE:
• Proverite 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska!
• Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…) i isključivo vodič – pratioc imaju ovlašćenje da odrede dužinu trajanja pauze ili obilaska,
• Za sve informacije date usmenim, telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
• Organizator putovanja zadžava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti na koje nije mogao da utiče (npr.gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak..)
• Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
• Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za ulazak i boravak u Italiji, da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.
• Agencija ne snosi odgovornost u slućaju da pogranične vlasti onemoguće putniku izlaz tj. napuštanje R.Srbije ili ulaz na teritoriju EU i u tom slučaju će se tretirati kao otkaz aranžmana od strane putnika.
• Molimo putnike da se blagovremeno informišu u agenciji ili na sajtu M.U.P Srbije o uslovima ulaska i boravka na destinaciji.
• Program rađen na bazi minimum 20 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 5 dana pre puta , kao i da promeni raspored u programu putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti na koje nije mogao da utiče u trenutku izrade programa.

  • Molimo proverite da li je Vaš prtljag u granicama dozvoljenih dimenzija (55 X 40 X 20 cm.)(tezina 8kg).                                                                                                           

Organizator putovanja TA” Aero Turs Nis”, licenca kat. OTP br.45 od 2013. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije “Aero Turs Nis” sa kojim su putnici dužni da se upoznaju. Program rađen na bazi minimum 20 prijavljenih putnika.

SVAKO NEPOSEDOVANJE BOARDING KARTE ILI KASNJENJE NA LET, PODLEZE DOPLATAMA I AGENCIJA NE SNOSI ODGOVORNOST.

Organizator putovanja Aero Turs Niš – OTP Licenca 45/2013

AGENCIJA AEROTURS

Garancija putovanja

Opšti uslovi putovanja

TA Aero Turs Niš

Opšti uslovi putovanja