ITALIJA - CATANIA

 

ITALIJA - CATANIA

7 dana avionom

Niš-Sofija-Katanja-Bergamo-Niš

 

 

Sicilija je najveće, najživopisnije i najintrigantnije ostrva Mediterana zbog svoje istorije duge tri milenijuma, očaravajuće prirode, živopisnih sela i bogate kulturne baštine. Oslanja se jednim svojim delom na špic italijanske “čizme”. Ostrvom dominira najveći i vulkan u Evropi – Etna (3.340 m), sa oko 400 ugašenih i nekoliko aktivnih kratera. Katanja je po veličini deseti grad u Italiji a drugi na Siciliji, odmah posle Palerma. Nalazi se na istočnoj strani Sicilije, na obali jonskog mora a južno od vulkana Etna.

 

PROGRAM PUTOVANJA:

30.06.2019.

1.dan Sofija / Katanja

Sastanak putnika na dogovorenom mestu I polazak transfera do aerodrome u Sofiji. Let za Katanju, predviđeno poletanje u 20:30 h. Po sletanju, transfer do hotela. Smeštaj. Noćenje.

01.07.2019.

2.dan Katanja / Taormina

Doručak. Slobodno vreme do polaska za Taorminu ili fakultativno obilazak grada sa vodičem na srpskom jeziku. U popodnevnim satima polazak vozom za Taorminu. Po dolasku smeštaj u hotel. Noćenje.

02/05.07.2019.

3-5.dan Taormina

Slobodno vreme za uživanje u Taormini, vrlo popularna turistička atrakcija još od XIX veka. Nalazi se na brdu iznad poznatih letovališta Đardini Naksos, Letojani i Mazaro. Plaže, do kojih se može doći žičarom ili hotelskim minibusevima, nalaze se na Jonskom moru, koje se odlikuje toplom vodom i povišenim salinitetom. Južno od Taormine nalazi se ostrvo Bela (Izola Bela) poznato po lepim plažama. Taormina je sagrađena na vrlo strmoj obali, na samo 45 minuta vožnje od Etne, najaktivnijeg vulkana u Evropi. Fakultativno jednodnevni izlet do tipičnih sicilijanskih sela Forza d’Agro i Savokau kojima je sniman legendarni film “Kum”.  Obilazak katedrale Sv. Lucije na čijem ulazu je snimana poznata scena venčanja, a nakon obilaska kratak odmor uz espresso ili granitu u baru “Viteli” u kojem je Al Paćino snimio legendarnu scenu prosidbe. Nakon obilaska povratak u hotel. 

05.07.2019.

6.dan Taormina / Etna / Katanja

Doručak. Vožnja autoputem preko kontinentalnog dela ostrva, brdoviti predeo oranica, pašnjaka, polja i plantaža agruma, od Tirenskog do Jonskog mora. Do vulkana Etna, put vodi kroz naseljena mesta do 1850 m. nad. visine gde se nalaze  krateri Silvestri.  Uz doplatu se možete popeti  žičarom  do 2400 m. nad.visine. Nastavak putovanja obroncima vulkana Etna do Katanje. Po dolasku smeštaj u hotel. Slobodno popodne. Noćenje.

06.07.2019. Katanja / Bergamo / Niš

7.dan

Doručak. Nakon doručka transfer do aerodroma. Let za Bergamo, predviđeno poletanje u 08:30 h. Po sletanju, čekiranje za let za Niš. Predviđeno poletanje u 14:05 h. Dolazak u Niš. Kraj programa.

Cena aranžmana:

Term Datum putovanja

Hotel

Cena aranzmana

30.06./06.07.2019.

HOTEL 3*

PROMO CENA DO 15.04.2019. - 380 eur

DINARSKI DEO ARANŽMANA: 17.200,00 DINARA

 

 CENA ARANŽMANA OBUHVATA: (dinarski + devizni)

Avionski prevoz na relaciji SOFIJA - CATANIA – BERGAMO – NIŠ low cost letom sa uključenim svim aerodromskim taksama I malom kabinskom torbom dimenzija 40*30*20

Smeštaj na bazi 2 noćenja sa doručkom u hotelu 3* u Katanji,

Smeštaj na bazi 4 noćenja sa doručkom u hotelu 3* u Taormini

Troškove organizacije putovanja;

Povratni transfer aerodrom – hotel - aerodrom ;

Vozna karta Katanja / Taormina

Usluga pratioca grupe;

 

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

Fakultativne izlete.

Transfer Niš-Sofija 25€

Medjunarodno zdravstveno osiguranje (PREPORUKA AGENCIJE DA PUTNIK POSEDUJE OVU VRSTU OSIGURANJA);

Gradsku komunalnu taksu (plaća se u agenciji) 3 eura po danu .

Individualne troškove putnika;

Prtljag do 10 ili 20 kg;(proveriti za doplatu u agenciji)

Doplata za 1/1 sobu na upit

 

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI (podložne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 20 putnika, deca od 2-12 godina ostvaruju popust, deca od 0-2 godine besplatno):

Pešačka tura obilazak grada sa vodičem na srpskom jeziku – 20 eura po osobi / deca do 12 god. 15 eur

Poludnevni izlet Sicilijanskih sela 30 eura

NAPOMENE U VEZI FAKULATATIVNIH IZLETA:

Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, organizacije...Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.

Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. (MINIMUM ZA REALIZACIJU IZLETA JE 20 PLATIVIH PUTNIKA).

Prijave za fakulativne izlete vrše se isključivo u agenciji uz prijavu za aranžman.

 

NAČIN I USLOVI PLAĆANJA:

U dinarskoj protivvrednosti na dan uplate po prodajnom kursu BANKE INTESE;

30% prilikom rezervacije od ukupne cene aranzmana, ostatak do 15 dana pred polazak.

 

OPŠTE NAPOMENE:

• Prijava za putovanje podrazumeva kupovinu avio karata koje ne podlezu refundaciji.
• Proverite 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska!
• Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…) i isključivo vodič – pratioc imaju ovlašćenje da odrede dužinu trajanja pauze ili obilaska,
• Za sve informacije date usmenim, telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
• Organizator putovanja zadžava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti na koje nije mogao da utiče (npr.gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak..)
• Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
• Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za ulazak i boravak u Italiji, da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.
• Agencija ne snosi odgovornost u slućaju da pogranične vlasti onemoguće putniku izlaz tj. napuštanje R.Srbije ili ulaz na teritoriju EU i u tom slučaju će se tretirati kao otkaz aranžmana od strane putnika.
• Molimo putnike da se blagovremeno informišu u agenciji ili na sajtu M.U.P Srbije o uslovima ulaska i boravka na destinaciji.
• Program rađen na bazi minimum 20 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 5 dana pre puta , kao i da promeni raspored u programu putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti na koje nije mogao da utiče u trenutku izrade programa.

Svi putnici neka provere svoja putna dokumenta, validnost pasoša mora biti minimum 3 meseca nakon povratka sa putovanja.

 

NAPOMENA:

Važno: U slučaju otkaza aranžmana od strane putnika, za avio kartu primenjuje se tarifa otkaza koje propisuje avio kompanija. Napominjemo da s obzirom na nisku cenu avio karte, u slučaju otkaza aranžmana, avio kompanija zadržava znatan deo uplate.

Organizator putovanja TA” Aero Turs Niš”, licenca kat. OTP br.45 od 2013. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije “Aero Turs Niš” sa kojim su putnici dužni da se upoznaju. Program rađen na bazi minimum 20 prijavljenih putnika.

AGENCIJA AEROTURS

Garancija putovanja

Opšti uslovi putovanja

TA Aero Turs Niš

Opšti uslovI putovanja