Češka

PRAG - 6 DANA, 3 NOĆENJA - GRAD STOTINU TORNJEVA (iako ih ima 550). Najveći i glavni grad Češke Republike, sa oko 1,2 miliona stanovnika. Nalazi se na reci Vltavi, najvećoj reci u Češkoj, koja razdvaja Prag na 4 dela (Stari Grad, Novi grad, Hradčani, Mala Strana). Osnovan je u…

AGENCIJA AEROTURS

Garancija putovanja

Opšti uslovi putovanja

TA Aero Turs Niš

Opšti uslovi putovanja