Berlin - 5 dana avionom iz Niša - od 175 EUR

 

 

 

BERLIN

 

- GLAVNI GRAD NEMAČKE –

 

5 DANA – AVIONOM IZ NIŠA

 

 

 

Berlin je najveći i glavni grad Nemačke i drugi je po veličini u Evropskoj uniji posle Londona . Čuven je po svojoj arhitekturi, burnoj istoriji, Rajhu, filmskom festivalu, bogatoj kulturi ali i opasno dobrom provodu…neukrotiv, živopisan i pun iznenađenja.Grad koji budi želju za eksperimentisanjem, burnim noćnim provodom, za uživanjem u kulturnom bogatstvu i provokativnom ukusu alternativnog života.

 

PROGRAM PUTOVANJA:

1.dan  NIŠ – BERLIN/SCHONEFELD

Dolazak na aerodrom “Konstantin Veliki” dva sata pre poletanja aviona. Let FR 1106 u 14:55h. Okupljanje ispred predstavnistva “AeroTursa”. Čekiranje za let. Po sletanju na aerodrom Schonefeld u Berlinu  , panoramsko razgledanje Berlina u pratnji vodiča. Prvo upoznavanje grada autobusom… Pauza kod Brandeburške kapije za fotografisanje i osveženje. Nastavak obilaska do hotela. Smeštaj. Noćenje.

  1. dan Doručak.Slobodan dan za individualne aktivnosti ili fakultativna poludnevna pešačka tura kroz Berlin sa vodičem:
    Aleksandrov Trg sa Televizijskim tornjem, Berlinska katedrala, ostrvo muzeja, Fridrihova ulica sa upoznavanjem nacističke Nemačke, Brandeburška kapija, nemački parlament – REICHSTAG, Tiergarten, Postdamer Platz …. Slobodno popodne u centru grada. Individualni povratak u hotel. Noćenje.
    3. dan Doručak. Slobodan dan za individualne aktivnosti ili fakultativni poludnevni izlet u Potsdam, prestonice savezne države Brandenburg. Obilazak uz pratnju vodiča I voznja autobusom  Crkva Svetog Nikole, holandska četvrt, ruska četvrt Aleksandrovka, palata Sesilenhof, palata Sansusi – letnja rezidencija Frederiha II, most Glienika (mesto razmene špijuna tokom Drugog svetskog rata), Marbel palata… Povratak u Berlin. Slobodno popodne. Noćenje.

4.dan BERLIN/SCHONEFELD-NIŠ

Dorucak. Napuštanje hotela. Transfer do aerodroma. Polazak aviona za Niš.

 

Termin putovanja

Hotel

Početna cena

27.9./30.9. 2018.

Hotel 3*

od 175 €

Dinarski deo aranžmana: 5.600 dinara

 

Aranžman (dinarski + devizni deo) obuhvata:
* Avioprevoz Niš – Berlin – Niš, kompanijom Rayanair (din. deo aranžmana- promenjiv, zavisno od cene karte u momentu rezervacije)
* dozvoljeni prtljaga na letu, ( 1 komada prtljaga po dozvoljneim dimnezijama aviokompanije Rayanair )
* 3 noćenja sa doručkom u hotelu sa minimum 3*** u širem centru Berlina , u 1/2 sobama,
* večernje panoramsko razgledanje grada sa vodičem
* turistička organizacija puta,

* usluga pratioca grupe tokom boravka i realizacije programa

Aranžman ne obuhvata:

* individualne troškove putnika, ekstra hotelske usluge i troškove koji nisu obuhvaćeni datim programom,
* obavezno međunarodno putno zdravstveno osiguranje,
* troškove fakulatativnih izleta
* transfera od hotela do aerodroma poslednjeg dana boravka (oko 10€).
* obilaske, angažovanje stručnih vodiča, prevoza, ili transfera van onog predviđenog programom,

Doplate na avio letu  (prtljag, osiguranje, prioritetno ukrcavanje,  posebna mesta u avionu ili klasa), plaćaju se prilikom rezervacije.

NACIN PLACANJA

Dinarski deo  I 30% deviznog dela aranžmana prilikom rezervacije, ostatak do 10 dana pred polazak

 

OPIS TRANSFERA:
• Transfer od/do aerodroma se obavlja udobnim turističkim autobusima, ili miniautobusima zavisno od broja putnika.
• Napomena: U slučaju manjeg broja putnika od predviđenog, organizator može organizovati transfer gradskim i/ili medjugradskim prevozom od aerodrome do hotela (shuttle bus ili voz).

OPIS  FAKULATIVNIH  IZLETA:
Rezervacija fakultativnih izleta je moguća tokom isplate aranžmana, plaćanje se vrši inopartneru u inostranstvu.
Minimum za realizaciju izleta je 20 prijavljneih putnika. Fakultativni izleti su organizovani u saradnji organizatora i inopartnera.
Napominjemo da su cene promenjive (!) , i zavise od brojnog stanja, radnog/neradnog dana itd. Uključuju usluge organizacije inopartnera, angažovanje prevoza, vodiča, panoramsko razgledanje znamenitosti (spolja)… Cene izleta: City tour (trajanje oko 4.5 časova)-uspon i pad Trećeg Rajha-oko 22€, Postdam- oko 35€.
slučaju manjeg broja putnika i u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika za fakultativni izlet ,  organizator će radi ekonomičnosti, izlet organizovati javnim gradskim odnosno međugradskim prevozom (autobus ili voz), i sa novom cenom upoznati zainteresovane putnike, koji nisu u obavezi i da je prihvate.

 

OPŠTE NAPOMENE:
• Proverite 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska!
• Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…) i isključivo vodič – pratioc imaju ovlašćenje da odrede dužinu trajanja pauze ili obilaska,
• Za sve informacije date usmenim, telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
• Organizator putovanja zadžava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti na koje nije mogao da utiče (npr.gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak..)
• Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
• Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za ulazak i boravak u R.Nemačkoj, i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
• Agencija ne snosi odgovornost u slućaju da pogranične vlasti onemoguće putniku izlaz tj. napuštanje R.Srbije ili ulaz na teritoriju EU i u tom slučaju će ovakav slučaj tretirati kao otkaz aranžmana od strane putnika.
• Molimo putnike da se blagovremeno informišu u agenciji ili na sajtu M.I.P Srbije o uslovima ulaska i boravka u R.Nemačkoj
• Program rađen na bazi minimum 20 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 5 dana pre puta.
• preporučujemo da putnik izvrši uplatu putnog osiguranja, prtljaga, kao i osiguranja u slučaju otkaza.
• Molimo proverite da li Vaš prtljag je u granicama dozvoljneih dimenzija. Za veći prtljag, ćete morati da izvršite doplatu na aerodromu ukoliko prilikom prijave za let se utvrdi da je Vaš prtljag većih dimenzija od dozvoljneog.
• Obavezno proveriti u agenciji informacije o dozvoljneom prtljagu na letu (težine, dimenzije torbe, dozvoljna sadržina)

NAPOMENA ZA FAKULTATIVE:

Prijava za fakultativne izlete se vrši prilikom prijave za putovanje. Rezervacija odnosno uplata je moguća tokom isplate aranžmana.

Minimalan broj putnika za realizovanje fakultativa je 20 putnika. U slučaju manjeg broja putnika i u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika za fakultativni izlet ,  organizator će radi ekonomičnosti, izlet organizovati javnim gradskim odnosno međugradskim prevozom (autobus ili voz), i sa novom cenom upoznati zainteresovane putnike, koji nisu u obavezi i da je prihvate.

 

Organizator putovanja TA Aero Turs, licenca kat. OTP br.45 od 2013. Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja agencije Aero Turs sa kojim su putnici dužni da se upoznaju. Program rađen na bazi minimum 20 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasnije 5 dana pre puta, kao i da promeni raspored u programu putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti na koje nije mogao da utiče.

 

Organizator putovanja Aero Turs Niš – OTP Licenca 45/2013

 

 

 

AGENCIJA AEROTURS

Opšti uslovi putovanja

TA Aero Turs Niš

Opšti uslovI putovanja